Governance Review and Advice

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Governance Review and Advice, als onderdeel van de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een essentiële rol in het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze dienst houdt in dat de governance-structuur, beleidslijnen en procedures van een organisatie worden geëvalueerd om kwetsbaarheden met betrekking tot financiële criminaliteit, waaronder fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, te identificeren. Tetrapylon geeft advies en aanbevelingen om governance-praktijken te verbeteren en deze risico’s te beperken, waardoor klanten sterkere governance-kaders kunnen opzetten die in overeenstemming zijn met juridische en ethische normen.

De expertise in Governance Review en Advies binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) van Tetrapylon Forensic Auditing omvat een grondige beoordeling van de governance-structuur en -praktijken van een organisatie om financiële criminaliteitsrisico’s te identificeren en te beheren. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon governancebeoordeling en advies inzet in de context van financiële criminaliteitsrisicobeheer:

Overzicht van Governance Review en Advies binnen de FSFC-service-lijn van Tetrapylon:

Governance Review en Advies omvatten een uitgebreide evaluatie van de governance-structuur, -processen en -beleid van een organisatie. Deze expertise omvat:

1. Governance-expertise:

 • Een team van deskundigen met diepgaande kennis van governanceprincipes met betrekking tot financiële criminaliteit, regelgeving en best practices in de branche.

2. Beoordeling van Governance:

 • Een grondige analyse van de governance-structuur van de organisatie, beleidsmaatregelen en procedures om gebieden te identificeren die de organisatie mogelijk blootstellen aan financiële criminaliteitsrisico’s.

3. Compliance met regelgeving:

 • Zorgen dat de governance-structuur van de organisatie in overeenstemming is met relevante regelgeving en normen met betrekking tot financiële criminaliteit, zoals antiwitwas- en anticorruptiewetten.

4. Risico-identificatie en -beheer:

 • Identificatie van potentiële financiële criminaliteitsrisico’s binnen de governancestructuur en aanbevelingen voor effectieve risicobeheersing.

5. Verbetering van beleid en procedures:

 • Beoordeling en verbetering van bestaand governancebeleid en -procedures om de organisatie beter in staat te stellen financiële criminaliteit te voorkomen, te detecteren en erop te reageren.

6. Interne controlebeoordeling:

 • Beoordeling van interne controles met betrekking tot de preventie en detectie van financiële criminaliteit, waaronder transactiemonitoring en klantkennisprocessen (Know Your Customer – KYC).

7. Training en bewustwording van medewerkers:

 • Het verstrekken van trainingsprogramma’s en bewustmakingscampagnes om ervoor te zorgen dat medewerkers goed op de hoogte zijn van governancepraktijken met betrekking tot financiële criminaliteit en hun rol in het verminderen van risico’s.

8. Rapportage en documentatie:

 • De ontwikkeling van een uitgebreid rapportagesysteem en documentatie om de governancepraktijken, problemen en verbeteringen in de loop van de tijd te volgen.

Voordelen van Governance Review en Advies bij het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s:

 • Risicobeheer: Door zwakke punten in de governance van de organisatie te identificeren en aan te pakken, wordt de waarschijnlijkheid van financiële criminaliteitsincidenten verminderd.
 • Regelgevingsnaleving: Zorgt ervoor dat de governancepraktijken van de organisatie voldoen aan relevante voorschriften, waardoor het risico van niet-naleving wordt verminderd.
 • Effectievere beleidsmaatregelen en procedures: Bevordert verbeteringen in bestaand governancebeleid en procedures om de preventie en detectie van financiële criminaliteit te versterken.
 • Verbeterde interne controles: Beoordeelt en verbetert interne controles die betrekking hebben op de preventie en detectie van financiële criminaliteit, zoals transactiemonitoring en KYC-processen.
 • Medewerkersbewustzijn: Verhoogt de bewustwording van medewerkers over governancepraktijken met betrekking tot financiële criminaliteit, wat essentieel is voor vroegtijdige detectie en effectieve preventie.
 • Documentatie: Biedt gestructureerde documentatie om de governancepraktijken en verbeteringen in de loop van de tijd bij te houden.

Governance Review en Advies vormen een essentieel onderdeel van financiële criminaliteitsrisicobeheer, omdat ze organisaties helpen zwakke punten in hun governancepraktijken te identificeren en aan te pakken, wat leidt tot een robuuster financiële criminaliteitspreventie- en detectiebeleid.

Previous Story

GDPR-contractanalyse

Next Story

Intelligence Review

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services