Fraudepreventie

Overzicht

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit specifieke geval zich niet meer kan voordoen, bijvoorbeeld door het ontslag van de fraudeur in kwestie. TETRAPYLON FORENSIC AUDITING is echter overtuigd dat financieel-economische criminaliteit (FEC) preventief dient te worden aangepakt en dat enkel een combinatie van preventieve en detecterende maatregelen voldoende zekerheid kan bieden dat het frauderisico onder controle is. De focus in bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC) ligt op de preventieve maatregelen. De dienstverlening bestaat hierbij uit assessments, advies bij de implementatie van controlemaatregelen, training en whistleblowingdiensten.

Gerelateerde expertises

Previous Story

OSINT – Open Source INTelligence

Next Story

Fraudedetectie

Latest from Forensic Auditing Diensten

Frauderesponsplan

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij.

Fraudeonderzoeken

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op

Fraudedetectie

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er