/

Toegangsbeheer en functiescheiding

De expertise in Toegangsbeheer en Scheiding van Taken, aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op het controleren en beheren van toegang tot kritieke systemen, gegevens en middelen binnen een organisatie, waarbij wordt gewaarborgd dat de taken van individuen op passende wijze zijn gescheiden om belangenconflicten en fraude te voorkomen. Deze expertise omvat de ontwikkeling en implementatie van toegangsbeheerbeleid, op rollen gebaseerde toegangsmodellen en de handhaving van scheiding van taken (SoD) om ongeautoriseerde of ongepaste toegang en activiteiten te voorkomen. Tetrapylon Forensic Auditing helpt organisaties bij het opzetten van beveiligde toegangsbeheerprocessen, waardoor het risico op interne fraude wordt verminderd en wordt voldaan aan wettelijke vereisten.

De expertise “Toegangsbeheer en scheiding van taken” die wordt geleverd door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van FEC (Financial Economic Crime) auditing, richt zich op het beheersen en monitoren van toegang tot systemen, gegevens en middelen binnen een organisatie. Het omvat ook het waarborgen van de scheiding van taken om frauduleuze activiteiten te voorkomen. Diensten met betrekking tot Toegangsbeheer en Scheiding van Taken in de context van FEC-auditing omvatten:

  1. Toegangsbeheer: Het implementeren van controles om te beheren en te monitoren wie toegang heeft tot specifieke systemen, gegevens en middelen. Dit helpt ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

  2. Scheiding van taken: Ervoor zorgen dat geen enkel individu te veel controle heeft over een kritisch proces, wat het risico op fraude verkleint.

  3. Toegang op basis van rollen: Toegangsrechten en machtigingen toewijzen op basis van de rol en verantwoordelijkheden van een individu binnen de organisatie.

  4. Toegangscontrole en monitoring: Regelmatig beoordelen en monitoren van toegangsrechten om eventuele afwijkingen of ongeautoriseerde toegang te identificeren en aan te pakken.

  5. Beleid en procedures voor toegang: Het ontwikkelen en handhaven van beleidsregels en procedures voor toegangsbeheer en scheiding van taken.

Het doel is om een veilig kader voor toegangsbeheer vast te stellen dat het risico van ongeautoriseerde toegang en fraude minimaliseert, terwijl wordt voldaan aan relevante voorschriften en normen.

Previous Story

Gedragscode

Next Story

Reactie-plan

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te