/

Algemene frauderisico training

Algemene Training Frauderisico, aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, is ontworpen om organisaties en individuen uitgebreide training te bieden om de risico’s van fraude effectief te identificeren, beoordelen en beperken. Deze training behandelt een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot fraudepreventie, detectie en respons. Deelnemers leren over verschillende soorten fraude, waaronder financiële fraude, corruptie, witwassen van geld en meer. Ze worden uitgerust met de kennis en tools om sterke strategieën voor het beheer van frauderisico’s te ontwikkelen, effectieve fraudecontroles te implementeren en te reageren op fraude-incidenten wanneer deze zich voordoen.

“Algemene training in fraude risico” is een dienst die wordt aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van FEC (Financial Economic Crime) auditing. Deze training is bedoeld om werknemers en belanghebbenden voor te lichten over de verschillende aspecten van fraude risico’s en hoe deze kunnen worden voorkomen, opgespoord en aangepakt. Diensten met betrekking tot algemene training in fraude risico’s in de context van FEC-auditing omvatten:

  1. Workshops voor bewustwording van fraude: Het houden van workshops om bewustzijn te creëren over verschillende soorten fraude, waaronder financiële, cyber- en interne fraude.

  2. Risicobeoordeling: Evaluatie van de fraude risico’s, kwetsbaarheden en controles van een organisatie om gebieden te identificeren die aandacht nodig hebben.

  3. Strategieën voor fraudepreventie: Het ontwikkelen en implementeren van strategieën om fraude risico’s te verminderen en interne controles te versterken.

  4. Detectie en rapportage: Training over het herkennen van tekenen van fraude en hoe vermoedens of incidenten te melden.

  5. Beoordeling van interne controles: Het beoordelen en verbeteren van interne controles om fraude te voorkomen en op te sporen.

Het doel is om individuen binnen de organisatie uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om fraude risico’s te beperken en een waakzame houding tegen frauduleuze activiteiten te handhaven.

Previous Story

Dilemmatraining voor managers

Next Story

Ad hoc training

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te