De expertise in Beleid en Richtlijnen aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing omvat de ontwikkeling, beoordeling en implementatie van uitgebreid beleid en richtlijnen die essentieel zijn voor het voorkomen, detecteren en beperken van financiële misdrijven, zoals fraude, witwassen en corruptie. Deze beleidsmaatregelen en richtlijnen dienen als een raamwerk voor organisaties om normen, procedures en controles vast te stellen om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. Tetrapylon Forensic Auditing helpt organisaties bij het opstellen en handhaven van deze beleidsmaatregelen, waardoor ze ethische praktijken kunnen handhaven en hun reputatie kunnen beschermen.

De expertise “Beleid en richtlijnen” die wordt geleverd door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van FEC (Financial Economic Crime) auditing, richt zich op de ontwikkeling, implementatie en beoordeling van beleid en richtlijnen om naleving te waarborgen, financieel wangedrag te voorkomen en ethische normen te handhaven. Diensten met betrekking tot Beleid en Richtlijnen in de context van FEC-auditing omvatten:

  1. Ontwikkeling van beleid: Het opstellen van uitgebreid beleid dat de benadering van een organisatie ten aanzien van naleving, ethiek en preventie van financiële misdrijven uiteenzet.

  2. Opstellen van richtlijnen: Het ontwikkelen van duidelijke richtlijnen die praktische instructies bieden voor werknemers in verschillende situaties.

  3. Implementatie van beleid: Zorgen dat beleid effectief wordt toegepast in de hele organisatie.

  4. Beoordeling en herziening van beleid: Regelmatig beoordelen en bijwerken van beleid en richtlijnen om wijzigingen in regelgeving en beste praktijken weer te geven.

  5. Nalevingsopleiding: Het aanbieden van opleidingsprogramma’s om werknemers te informeren over beleidsnaleving en ethisch gedrag.

Het doel is om een sterk raamwerk van beleid en richtlijnen vast te stellen dat ethisch gedrag bevordert, financiële misdrijven voorkomt en zorgt voor naleving van relevante wetten en voorschriften.

Previous Story

Beoordeling van de frauderisico’s

Next Story

Gedragscode

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te