Frauderesponsplan

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (b) Welke acties kunnen door

Lees Verder
319 views

Fraudeonderzoeken

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken en wat is de geraamde financiële impact Als

Lees Verder
620 views

Fraudedetectie

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en financieel-economische criminaliteit (FEC) te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of cultuur worden. TETRAPYLON FORENSIC AUDITING doet een integrale

Lees Verder
666 views

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit specifieke geval zich niet meer kan

Lees Verder
652 views

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken zijn een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Interne onderzoeken omvatten een systematisch en grondig onderzoek van de activiteiten, transacties en praktijken van een organisatie om onregelmatigheden, wangedrag of mogelijke financiële misdrijven

Lees Verder
1019 views

Discovery & Analytics

Discovery & Analytics is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Discovery & Analytics omvat de systematische identificatie, verzameling en analyse van elektronische gegevens en informatie die relevant is voor financiële onderzoeken. Dit proces

Lees Verder
1034 views