Fraudeonderzoeken

Overzicht

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken en wat is de geraamde financiële impact Als er zich een probleem voordoet, heeft u nood aan een tijdige verklaring en een geloofwaardige oplossing. U heeft nood aan onderzoek, communicatie en specifieke maatregelen. Daarnaast dient u ook rekening te houden met complexe, technische en wijzigende (sociale, fiscale, strafrechtelijke…) regelgevingen. Dit zijn taken waarbij TETRAPYLON FORENSIC AUDITING u kan ondersteunen. Ondanks het feit dat elk forensisch onderzoek uniek is, past het kantoor een vaste methodologie toe bij de organisatie, uitvoering en rapportering van de geanalyseerde gevallen. De dienstverlening spitst zich hierbij toe op onderzoeken (opzoeken en nazicht van gegevens en interviews), achtergrondcontroles (background search) en de opsporing van bedrijfsgoederen (asset tracing).

Gerelateerde expertises

Previous Story

Fraudedetectie

Next Story

Holistische kader voor de bestrijding van financiële economische criminaliteit

Latest from Forensic Auditing Diensten

Frauderesponsplan

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij.

Fraudedetectie

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich