Respons

Als onderdeel van haar inzet om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, benadrukt Tetrapylon Forensic Auditing een proactieve “Respons”. Dit omvat het nemen van snelle en effectieve maatregelen om gevallen van fraude en financiële wangedrag die worden gedetecteerd,

Lees Verder
400 views

Onderzoek

In haar inzet om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, benadrukt Tetrapylon Forensic Auditing het belang van “Onderzoek”. Dit omvat het uitvoeren van grondige en zorgvuldige onderzoeken naar vermoedelijke financiële wangedrag, fraude en andere illegale activiteiten. Deze onderzoeken

Lees Verder
392 views

Detectie

Als onderdeel van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, is “Detectie” een essentieel element. Detectie omvat het gebruik van geavanceerde tools, technologie en onderzoekstechnieken om gevallen van fraude en financiële wangedrag

Lees Verder
373 views

Preventie

In het kader van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, is het aspect van “Preventie” cruciaal. Preventie houdt in dat maatregelen en strategieën worden geïmplementeerd om frauduleuze activiteiten proactief te stoppen

Lees Verder
409 views

Frauderesponsplan

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (b) Welke acties kunnen door

Lees Verder
301 views

Fraudeonderzoeken

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken en wat is de geraamde financiële impact Als

Lees Verder
601 views

Fraudedetectie

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en financieel-economische criminaliteit (FEC) te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of cultuur worden. TETRAPYLON FORENSIC AUDITING doet een integrale

Lees Verder
636 views

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit specifieke geval zich niet meer kan

Lees Verder
629 views

Veelzijdige en allesomvattende aanpak om financiële economische criminaliteit te bestrijden

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een veelzijdige en allesomvattende aanpak om financiële economische criminaliteit, met name fraude, te bestrijden. Deze aanpak integreert verschillende essentiële elementen, zoals het begrip van de Fraudetriangle en de Fraudediamant, die helpen bij het herkennen van de psychologische en omgevingsfactoren die individuen aanzetten tot frauduleus

Lees Verder
536 views