/

OSINT – Open Source INTelligence

Open Source Intelligence (OSINT), in de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, verwijst naar het verzamelen en analyseren van publiekelijk beschikbare informatie uit verschillende bronnen om waardevolle inzichten en intelligentie te verkrijgen. Deze informatie is legaal toegankelijk en omvat gegevens van internet, sociale media, nieuws, overheidspublicaties en andere openbaar toegankelijke platforms. Tetrapylon Forensic Auditing gebruikt OSINT-technieken om onderzoeken, due diligence en nalevingsinspanningen te ondersteunen door gebruik te maken van publiekelijk beschikbare gegevens om relevante details aan het licht te brengen en klanten te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen.

OSINT (Open Source Intelligence) is een expertisegebied dat wordt aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van FEC (Financial Economic Crime) auditing. OSINT verwijst naar het verzamelen en analyseren van openbaar beschikbare informatie uit openbare bronnen om inlichtingen en inzichten te verkrijgen met betrekking tot financiële misdaden en economisch wangedrag. Diensten met betrekking tot OSINT in het kader van FEC-auditing omvatten:

  1. Informatieverzameling: Het verzamelen van gegevens uit openbaar beschikbare bronnen, waaronder internet, sociale media en openbaar toegankelijke databases, om informatie te verzamelen die relevant is voor financiële onderzoeken.

  2. Online-reputatiemanagement: Het monitoren en beheren van de online reputatie van individuen of entiteiten om mogelijke waarschuwingssignalen of negatieve informatie te identificeren die relevant kan zijn voor financiële misdaadonderzoeken.

  3. Concurrentie-inlichtingen: Analyse van openbaar beschikbare gegevens om inzicht te krijgen in het concurrentielandschap en om eventuele financiële onregelmatigheden of wangedrag bij concurrenten te identificeren.

  4. Marktonderzoek: Onderzoek uitvoeren met behulp van openbare bronnen om markttrends, concurrentiedynamiek en potentiële financiële risico’s binnen specifieke industrieën of sectoren te begrijpen.

  5. Ondersteuning bij due diligence: OSINT gebruiken ter ondersteuning van inspanningen voor due diligence door informatie te onthullen die betrekking heeft op individuen, entiteiten of transacties.

  6. Cyberdreigingsinlichtingen: Inlichtingen verzamelen over cyberdreigingen en kwetsbaarheden via openbare bronnen om cybercriminaliteit met financiële implicaties te voorkomen.

OSINT speelt een cruciale rol bij het verzamelen van informatie en inlichtingen die kunnen helpen bij financiële misdaadonderzoeken en de preventie van economisch wangedrag. Door gebruik te maken van openbaar beschikbare gegevens kunnen organisaties hun begrip van potentiële risico’s en kwetsbaarheden in de financiële wereld verbeteren.

Previous Story

Due diligence Audit

Next Story

Fraudepreventie

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te