Discovery & Analytics is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Discovery & Analytics omvat de systematische identificatie, verzameling en analyse van elektronische gegevens en informatie die relevant is voor financiële onderzoeken. Dit proces omvat eDiscovery, dataverkenning en geavanceerde gegevensanalysetechnieken. Het belangrijkste doel is om cruciaal bewijs, patronen en inzichten te ontdekken die financiële onderzoeken ondersteunen, zoals die met betrekking tot fraude, corruptie en witwassen van geld. Discovery & Analytics speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van onderzoeken en nalevingsinspanningen. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties om op maat gemaakte discovery- en analytische oplossingen te bieden die aansluiten bij de doelstellingen van FECA.

Discovery & Analytics, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Deze dienst richt zich op het gebruik van geavanceerde ontdekkings- en analysetechnieken om bewijsmateriaal, patronen en inzichten met betrekking tot financiële en economische misdrijven aan het licht te brengen. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de dienstverlening van Discovery & Analytics binnen FECA:

 1. Gegevensverzameling en -behoud: Tetrapylon Forensic Auditing verzamelt en behoudt elektronische gegevens die relevant zijn voor onderzoeken naar financiële en economische misdrijven. Hieronder vallen financiële gegevens, e-mails, documenten en ander digitaal bewijs.

 2. Datamining en Analyse: De dienst maakt gebruik van datamining- en analysetools om grote datasets te doorzoeken en patronen, afwijkingen en potentieel bewijsmateriaal met betrekking tot financiële misstanden te identificeren.

 3. Digitale Forensica: Experts voeren digitale forensische onderzoeken uit om elektronisch bewijs te herstellen, analyseren en op een forensisch verantwoorde wijze te presenteren voor onderzoeken en juridische procedures.

 4. Voorspellende Analyse: Door gebruik te maken van voorspellende analyse kan de dienst potentiële risicogebieden identificeren en de waarschijnlijkheid van toekomstige financiële misdrijven beoordelen, wat organisaties helpt proactieve preventieve maatregelen te implementeren.

 5. Linkanalyse: Het ontdekken van relaties en verbindingen tussen individuen, financiële transacties en entiteiten om verborgen structuren en netwerken te onthullen die betrokken zijn bij financiële misdrijven.

 6. Documentreview en E-Discovery: De dienst helpt bij het beoordelen van grote hoeveelheden elektronische documenten en gegevens om ervoor te zorgen dat relevant bewijs efficiënt wordt geïdentificeerd en gepresenteerd.

 7. Statistische Analyse: Door gebruik te maken van statistische methoden kunnen financiële gegevens worden geëvalueerd op onregelmatigheden, trends en statistische afwijkingen die kunnen wijzen op financieel wangedrag.

 8. Analyse van Meldingen door Klokkenluiders en Anonieme Meldingen: Analyseren van informatie verstrekt door klokkenluiders of anonieme bronnen om beweringen te valideren en potentiële financiële misdrijven te identificeren.

 9. Deskundig Getuigenis: Het bieden van deskundig getuigenis en het presenteren van bevindingen in juridische procedures met betrekking tot financiële en economische misdrijven.

 10. Patroonherkenning: Het identificeren van terugkerende patronen van frauduleus gedrag of financiële onregelmatigheden die kunnen duiden op voortdurend wangedrag.

 11. Compliance-audits: Het uitvoeren van audits om de naleving van financiële voorschriften, branchespecifieke normen en beste praktijken te beoordelen.

 12. Risicobeoordeling: Het evalueren van financiële en economische risico’s waarmee een organisatie wordt geconfronteerd en het verstrekken van aanbevelingen voor risicobeheersing en -beheer.

 13. Data-visualisatie: Het presenteren van complexe financiële gegevens en relaties in visueel toegankelijke formats om begrip en besluitvorming te ondersteunen.

 14. Scenario-analyse: Het evalueren van verschillende scenario’s om potentiële risico’s van financiële misdrijven en de impact van verschillende risicobeperkende strategieën te beoordelen.

 15. Liaison met Toezichthoudende Instanties: Optreden als liaison met regelgevende instanties om naleving en rapportage te waarborgen zoals vereist door financiële voorschriften.

Discovery & Analytics speelt een cruciale rol in het blootleggen van financieel wangedrag, het opsporen van fraude en het voorkomen van toekomstige economische misdrijven. Het gebruik van geavanceerde data-analyse, digitale forensica en expertgetuigendiensten zorgt ervoor dat organisaties de tools hebben die ze nodig hebben om hun financiële integriteit te beschermen en effectief te reageren op financiële en economische misdrijven. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied is essentieel om de financiële belangen van een organisatie te waarborgen.

Previous Story

Dispute Resolution

Next Story

Forensic Data Analytics

Latest from Auditing van Financiële Economische Criminaliteit

Integriteit & Compliance

Integrity & Compliance, een essentieel onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, speelt een cruciale

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken zijn een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name

Transaction Forensics

Transactie Forensisch onderzoek is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met

Privacy & Cyberrespons

Privacy & Cyber Response is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt,

Forensic Data Analytics

Forensische Gegevensanalyse is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name