Integriteit & Compliance

Integrity & Compliance, een essentieel onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, speelt een cruciale rol binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Integrity & Compliance houdt in dat organisaties zich houden aan ethische principes, wettelijke vereisten en brancheregels. Het omvat risicobeoordelingen, nalevingsaudits, fraudepreventie en de

Lees Verder
963 views

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken zijn een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Interne onderzoeken omvatten een systematisch en grondig onderzoek van de activiteiten, transacties en praktijken van een organisatie om onregelmatigheden, wangedrag of mogelijke financiële misdrijven

Lees Verder
901 views

Transaction Forensics

Transactie Forensisch onderzoek is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Transactie Forensisch onderzoek omvat de systematische analyse van financiële transacties om onregelmatigheden, fraude, witwassen van geld en andere financiële misdrijven op te sporen

Lees Verder
898 views

Privacy & Cyberrespons

Privacy & Cyber Response is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Privacy & Cyber Response omvat het proactieve beheer van privacyrisico's en cyberdreigingen die kunnen leiden tot financiële misdrijven, datalekken en niet-naleving van

Lees Verder
966 views

Forensic Data Analytics

Forensische Gegevensanalyse is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Forensische Gegevensanalyse omvat de systematische analyse van uitgebreide gegevensverzamelingen en financiële informatie om anomalieën, onregelmatigheden en mogelijke financiële misdrijven op te sporen. Dit proces

Lees Verder
974 views

Discovery & Analytics

Discovery & Analytics is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Discovery & Analytics omvat de systematische identificatie, verzameling en analyse van elektronische gegevens en informatie die relevant is voor financiële onderzoeken. Dit proces

Lees Verder
907 views

Dispute Resolution

Geschillenbeslechting is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Geschillenbeslechting omvat het proces van het oplossen van conflicten, geschillen en juridische kwesties die verband houden met financiële misdrijven, schendingen van naleving of integriteitsschendingen. Dit

Lees Verder
855 views

Incidentenbestrijding

Incident Response & Resilience is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Incident Response & Resilience omvat de ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor het beheer en herstel van incidenten die verband houden met

Lees Verder
894 views