Incident Response & Resilience is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Incident Response & Resilience omvat de ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor het beheer en herstel van incidenten die verband houden met financiële misdrijven, cyberdreigingen of schendingen van de naleving. Dit omvat proactieve maatregelen, crisisbeheer en herstelplanning. Het belangrijkste doel is om de impact van incidenten te minimaliseren, de bedrijfscontinuïteit te handhaven en een snelle en effectieve respons te garanderen om risico’s te beperken. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties om op maat gemaakte strategieën voor incidentrespons en veerkracht te bieden die overeenkomen met de doelstellingen van FECA.

Incident Response & Resilience, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Deze dienst richt zich op het helpen van organisaties bij het voorbereiden op, reageren op, en herstellen van verschillende incidenten, waaronder financiële en economische misdrijven, datalekken, cyberaanvallen en andere ontwrichtende gebeurtenissen. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de dienstverlening van Incident Response & Resilience binnen FECA:

 1. Incident Response Planning: Tetrapylon Forensic Auditing helpt organisaties bij het ontwikkelen van uitgebreide plannen voor incidentrespons die zijn afgestemd op hun unieke risico’s en kwetsbaarheden. Deze plannen beschrijven de stappen die moeten worden genomen wanneer zich incidenten voordoen.

 2. Forensisch Onderzoek: Het uitvoeren van grondige forensische onderzoeken om de oorzaak, omvang en impact van incidenten vast te stellen, inclusief financiële en economische misdrijven.

 3. Digitale Forensica: Het toepassen van digitale forensische technieken om elektronisch bewijs te verzamelen, te behouden en te analyseren dat cruciaal is voor onderzoeken en juridische procedures.

 4. Crisismanagement: Het bieden van ondersteuning en begeleiding tijdens crisis situaties om organisaties te helpen de onmiddellijke nasleep van incidenten effectief te beheren.

 5. Continuïteitsplanning van de Bedrijfsvoering: Het ontwikkelen van strategieën en plannen om de bedrijfsvoering te waarborgen tijdens en na incidenten, inclusief gegevensherstel en het hervatten van kritieke activiteiten.

 6. Herstel na een Ramp: Assistentie verlenen aan organisaties bij het opstellen van plannen voor het herstel na rampen die gericht zijn op IT-systemen, infrastructuur en gegevensherstel na incidenten.

 7. Cyberincidentrespons: Gespecialiseerde ondersteuning bij de reactie op cyberaanvallen, inclusief verwijdering van malware, inperking en herstelmaatregelen.

 8. Respons op Datalekken: Het beheren van de reactie op datalekken, inclusief onderzoeken, gegevensherstel en naleving van wettelijke meldingsvereisten.

 9. Mitigatie van Ransomware: Het ontwikkelen van strategieën om ransomware-aanvallen te voorkomen en hierop te reageren, aangezien deze een aanzienlijke bedreiging vormen voor organisaties.

 10. Training en Bewustwording van Medewerkers: Het uitvoeren van trainingsprogramma’s om medewerkers voor te lichten over procedures voor incidentrespons en best practices op het gebied van beveiliging.

 11. Regelgevingsnaleving: Zorgen dat organisaties voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten in de nasleep van incidenten, zoals wetten inzake de melding van datalekken.

 12. Public Relations en Communicatie: Het beheren van communicatiestrategieën om transparantie te behouden en de reputatie van de organisatie tijdens en na incidenten te beheren.

 13. Juridisch en Regulerend Contact: Fungeren als tussenpersoon tussen de organisatie en juridische of regelgevende instanties om te zorgen voor naleving van meldings- en rapportagevereisten.

 14. Vulnerability Assessments: Het identificeren en aanpakken van kwetsbaarheden in de systemen en processen van een organisatie om toekomstige incidenten te voorkomen.

 15. Testen van Incidentherstel: Het uitvoeren van oefeningen om de effectiviteit van plannen voor incidentherstel te evalueren en de paraatheid te verbeteren.

 16. Continue Monitoring: Het implementeren van oplossingen voor continue monitoring om incidenten in realtime te detecteren en erop te reageren.

Incident Response & Resilience is van cruciaal belang voor organisaties die hun activa willen beschermen, zich willen herstellen van verstoringen en bedrijfscontinuïteit willen waarborgen. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied helpt organisaties hun veerkracht te versterken en effectief te reageren op verschillende incidenten, waardoor de impact en de downtime worden verminderd.

Previous Story

AML monitoring and investigations

Next Story

Dispute Resolution

Latest from Auditing van Financiële Economische Criminaliteit

Integriteit & Compliance

Integrity & Compliance, een essentieel onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, speelt een cruciale

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken zijn een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name

Transaction Forensics

Transactie Forensisch onderzoek is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met

Privacy & Cyberrespons

Privacy & Cyber Response is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt,

Forensic Data Analytics

Forensische Gegevensanalyse is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name