De expertise in Response-plannen, aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op de ontwikkeling en implementatie van uitgebreide plannen om financiële en economische misdrijfincidenten effectief aan te pakken en te beheren. Een Response-plan geeft de stappen en procedures weer die moeten worden genomen wanneer een organisatie frauduleuze activiteiten, witwassen, corruptie of andere financiële misdrijven identificeert of vermoedt. Het omvat acties voor onderzoek, beperking, communicatie en afhandeling. Tetrapylon Forensic Auditing helpt organisaties bij het opstellen van response-plannen die hen in staat stellen om snel te reageren op incidenten, de schade te minimaliseren en te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

De expertise “Gedragscode” die wordt aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van FEC (Financial Economic Crime) auditing, omvat de ontwikkeling, implementatie en handhaving van ethische gedragscodes en normen voor een organisatie. Diensten met betrekking tot de Gedragscode in de context van FEC-auditing omvatten:

  1. Ontwikkeling van de gedragscode: Het opstellen van een uitgebreide gedragscode die de ethische normen en verwachtingen voor werknemers en belanghebbenden uiteenzet.

  2. Implementatie en communicatie: Zorgen dat de gedragscode effectief wordt gecommuniceerd naar alle leden van de organisatie en geïntegreerd wordt in de cultuur en operaties.

  3. Training en bewustwording: Het aanbieden van trainingsprogramma’s en bewustwordingscampagnes om werknemers en belanghebbenden te informeren over de gedragscode en het belang ervan.

  4. Monitoring en rapportage: Regelmatig monitoren van de naleving van de gedragscode en het opzetten van mechanismen voor het melden van overtredingen.

  5. Beoordeling en bijwerkingen: Periodiek beoordelen en bijwerken van de gedragscode om deze in overeenstemming te brengen met veranderende ethische normen en regelgevende vereisten.

Het doel is om een cultuur van ethiek en integriteit binnen de organisatie te creëren, verantwoord gedrag te bevorderen en financiële wangedrag te voorkomen.

Previous Story

Toegangsbeheer en functiescheiding

Next Story

Dilemmatraining voor managers

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te