/

Beoordeling van de frauderisico’s

De Beoordeling van Frauderisico’s is een expertise die wordt aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op de evaluatie en analyse van mogelijke risico’s met betrekking tot fraude binnen een organisatie. Deze expertise omvat een grondig onderzoek van de activiteiten, financiële processen en interne controles van een organisatie om kwetsbaarheden en zwakke punten te identificeren die kunnen worden uitgebuit door frauduleuze activiteiten. Tetrapylon Forensic Auditing helpt organisaties bij het nemen van maatregelen om fraude risico’s te voorkomen, detecteren en beperken, waardoor hun activa en reputatie worden beschermd.

De expertise “Beoordeling van fraude risico’s” die wordt aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van FEC (Financial Economic Crime) auditing, richt zich op het evalueren en identificeren van potentiële risico’s en kwetsbaarheden binnen een organisatie die tot frauduleuze activiteiten kunnen leiden. Diensten met betrekking tot de Beoordeling van fraude risico’s in de context van FEC-auditing omvatten:

  1. Evaluatie van fraude risico’s: Een uitgebreide beoordeling van de activiteiten en processen van een organisatie uitvoeren om gebieden te identificeren waar fraude risico’s kunnen bestaan.

  2. Analyse van kwetsbaarheden: Zwakke punten en kwetsbaarheden identificeren die kunnen worden benut door fraudeurs.

  3. Beoordeling van controles en naleving: De effectiviteit van interne controles en nalevingsmaatregelen beoordelen om fraude te voorkomen.

  4. Systemen voor fraude detectie: Evaluatie en implementatie van systemen en technologie voor het proactief identificeren van mogelijke frauduleuze activiteiten.

  5. Strategieën voor risicobeheersing: Het ontwikkelen en implementeren van strategieën om fraude risico’s te beperken en controles te versterken.

Het doel is om organisaties te helpen frauduleuze activiteiten proactief op te sporen en te voorkomen, hun activa te beschermen en te zorgen voor naleving van relevante wetten en voorschriften.

Previous Story

Witwassen via ondergronds bankieren

Next Story

Beleid en richtlijnen

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te