/

Opvolging van uitkomsten fraudeonderzoek: te nemen maatregelen

Nadat het onderzoek naar een (vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC) is afgerond volgt de rapportage met de bevindingen. Op basis van deze uitkomsten bepaalt het bevoegde management of – in geval van managementfraude – het toezichthoudend orgaan welke vervolgstappen dienen te worden genomen. Indien nodig en voor zover van toepassing wordt daarover

Lees Verder
302 views
/

Maatregelen voorafgaand en gedurende het onderzoek jegens betrokkenen

Een onderzoek naar een (vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC) en maatregelen voorafgaand en tijdens het onderzoek hebben grote impact op betrokkenen. Dat vraagt om zorgvuldige procedures. (a) Ga zorgvuldig om met alle betrokkenen op wie een verdenking van betrokkenheid bij Financieel-economische criminaliteit (FEC) rust. (b) Spreek af welke (tijdelijke) maatregelen genomen kunnen

Lees Verder
326 views
/

Communicatie intern en extern, inclusief omgang met de media

De opvolging en afhandeling van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) gaat met emoties gepaard en laat een (corporate) organisatie niet onberoerd. Het is daarom cruciaal dat vertrouwelijk wordt omgegaan met een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) totdat besluiten zijn genomen over de inhoud en wijze van interne communicatie (bijvoorbeeld aan werknemers)

Lees Verder
277 views
/

Onderzoek naar een (vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC)

Een onderzoek naar een (vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC) heeft soms grote impact op en consequenties voor de (corporate) organisatie, degene op wie de verdenking van Financieel-economische criminaliteit (FEC) rust en ook de melder. Daarom dient een dergelijk onderzoek uiterst zorgvuldig te worden uitgevoerd . (a) Zorg voor voldoende bescherming van de

Lees Verder
326 views
/

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te stellen. Dit om te voorkomen dat informatie die cruciaal is voor het onderzoek of belangrijk bewijs materiaal wordt gewist of verdwijnt. (a) Voorkomen is beter dan genezen: organiseer het databeheer en -management

Lees Verder
396 views
/

Due diligence Audit

Due diligence, in de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, is een uitgebreid onderzoeks- en onderzoeksproces dat wordt uitgevoerd voordat een zakelijke transactie, partnerschap, investering of overname wordt aangegaan. Dit proces is ontworpen om de juridische, financiële, operationele en nalevingsaspecten van de doelentiteit te beoordelen. Tetrapylon Forensic Auditing voert

Lees Verder
468 views
/

Forensische technologie

Forensische Technologie, in het kader van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, omvat het gebruik van geavanceerde technologische tools en technieken om financiële en economische misdrijven te onderzoeken en te voorkomen. Dit omvat het toepassen van gegevensanalyse, digitale forensica en andere technologische oplossingen om bewijs van frauduleuze activiteiten

Lees Verder
534 views
1 2 3