/

Communicatie intern en extern, inclusief omgang met de media

De opvolging en afhandeling van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) gaat met emoties gepaard en laat een (corporate) organisatie niet onberoerd. Het is daarom cruciaal dat vertrouwelijk wordt omgegaan met een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) totdat besluiten zijn genomen over de inhoud en wijze van interne communicatie (bijvoorbeeld aan werknemers) en eventuele externe communicatie (media en andere externe partijen).

(a) Zorg ervoor dat bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) het bestuur en/of het toezichthoudend orgaan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.

(b) Zorg ervoor dat vertrouwelijk wordt omgegaan met een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC). Treed pas naar buiten als de communicatielijn helder is. Dat geldt zowel voor interne als voor externe communicatie.

(c) Formuleer tijdig een persbericht ten behoeve van de externe communicatie en stem dit af met de onderzoekers. Schakel hierbij een (externe) jurist in.

(d)Overweeg om bij ernstige aangelegenheden die impact zouden kunnen hebben op het imago van de (corporate) organisatie om interne of externe communicatiespecialisten in te schakelen.

(e) Verstrek bij brede interne communicatie niet meer informatie dan noodzakelijk en geef op hoofdlijnen aan op welke wijze een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) wordt opgevolgd. Dit om de rust te bewaren.

Previous Story

Onderzoek naar een (vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC)

Next Story

Maatregelen voorafgaand en gedurende het onderzoek jegens betrokkenen

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te

Leiding en coördinatie

Snel en adequaat handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is cruciaal. Vaak ontstaat een