Veelzijdige en allesomvattende aanpak om financiële economische criminaliteit te bestrijden

Tetrapylon Forensic Auditing

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een veelzijdige en allesomvattende aanpak om financiële economische criminaliteit, met name fraude, te bestrijden. Deze aanpak integreert verschillende essentiële elementen, zoals het begrip van de Fraudetriangle en de Fraudediamant, die helpen bij het herkennen van de psychologische en omgevingsfactoren die individuen aanzetten tot frauduleus gedrag. Bovendien wordt rekening gehouden met het concept van Fraudewerving, waarbij wordt erkend dat mensen kunnen worden beïnvloed om deel te nemen aan frauduleuze activiteiten als gevolg van verschillende soorten macht die op hen worden uitgeoefend.

De aanpak van Tetrapylon omvat ook de implementatie van een uitgebreide strategie om fraude te voorkomen en te ontmoedigen. Dit omvat het creëren van een cultuur van eerlijkheid, openheid en ondersteuning binnen de organisatie, het bevorderen van ethisch gedrag en het bieden van ondersteuning aan werknemers om persoonlijke druk het hoofd te bieden. De aanpak heeft tot doel kansen voor fraude uit te sluiten door robuuste interne controles in te stellen, het ontmoedigen van samenspanning en het opzetten van mechanismen voor anonieme rapportage.

Bovendien omarmt Tetrapylon Forensic Auditing een proactieve houding door middel van proactieve fraude-audits, waaronder risicobeoordeling, nalevingsmaatregelen en waakzaam toezicht. Door deze verschillende elementen te omarmen, zorgt Tetrapylon voor een holistische en waakzame aanpak bij de bestrijding van financiële economische criminaliteit.

De benadering van Tetrapylon Forensic Auditing bij het bestrijden van financiële en economische criminaliteit, zoals fraude, is zeer uitgebreid en berust op verschillende strategieën en componenten:

 1. Het Fraude Driehoek en Het Fraude Diamant:

  • Tetrapylon begrijpt dat fraude voortkomt uit een combinatie van factoren, waaronder druk (Pressure), gelegenheid (Opportunity) en rationalisatie (Rationalization). Het Fraude Driehoek vormt een theoretisch model om deze factoren te begrijpen. Het Fraude Diamant voegt capaciteit (Capability) en motivatie (Motivation) toe aan dit model.
  • Door deze modellen te gebruiken, kan Tetrapylon potentiële risico’s voor fraude identificeren door te kijken naar de psychologie en de omstandigheden die fraude in de hand werken.
 2. Werving van Fraudeurs:

  • Tetrapylon is alert op de tactieken die fraudeurs gebruiken om anderen te rekruteren voor frauduleuze activiteiten. Ze begrijpen deze tactieken en kunnen cliënten adviseren over hoe ze zich kunnen beschermen tegen rekruteringspogingen en hun eigen werknemers kunnen behoeden voor frauduleus gedrag.
 3. Een Alomvattende Aanpak om Fraude te Voorkomen en Afschrikken:

  • Tetrapylon hanteert een allesomvattende strategie die zowel mensen, processen als technologie omvat om fraude te voorkomen en af te schrikken. Ze voeren uitgebreide beoordelingen uit van de bedrijfsvoering en systemen van hun cliënten om zwakke punten en kwetsbaarheden te identificeren.
  • Op basis van deze beoordelingen ontwerpen en implementeren ze op maat gemaakte antifraudeprogramma’s om specifieke kwetsbaarheden aan te pakken.
 4. Het Creëren van een Cultuur van Eerlijkheid, Openheid en Ondersteuning:

  • Tetrapylon promoot een bedrijfscultuur waarin integriteit, eerlijkheid en openheid centraal staan. Ze benadrukken het belang van eerlijkheid en openheid, en ze moedigen medewerkers aan om eventuele zorgen te uiten en wangedrag te melden zonder angst voor vergelding.
 5. Kansen voor Fraude Elimineren:

  • Tetrapylon concentreert zich op het wegnemen of verminderen van kansen voor fraude. Dit omvat het versterken van interne controles, het verbeteren van beveiligingsmaatregelen en het implementeren van een solide systeem van controles en tegenwicht.
  • Door kansen voor fraude weg te nemen, wordt de kans op frauduleuze handelingen aanzienlijk verminderd.
 6. Proactieve Fraudebestrijding:

  • Tetrapylon wacht niet af tot fraude zich voordoet. Ze hanteren een proactieve benadering om fraude te voorkomen door voortdurende monitoring en vroegtijdige waarschuwingssystemen.
  • Deze proactieve benadering helpt om frauduleuze activiteiten in een vroeg stadium te detecteren, waardoor potentiële verliezen en schade worden beperkt.

Kortom, de aanpak van Tetrapylon Forensic Auditing om fraude te bestrijden omvat het begrijpen van de psychologie van fraude via modellen zoals het Fraude Driehoek en het Fraude Diamant. Ze nemen maatregelen om potentiële risico’s te identificeren, rekrutering van fraudeurs te voorkomen en zowel een cultuur van integriteit als effectieve controles te bevorderen. Met deze proactieve aanpak kunnen ze fraude helpen voorkomen, detecteren en beheersen, wat bijdraagt aan de bescherming van hun klanten tegen financiële en economische criminaliteit.

Aandachtsgebieden

Fraudedriehoek

Binnen het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, is de “Fraudedriehoek” een cruciaal concept. Mensen plegen fraude als gevolg van een combinatie van drie essentiële factoren: waargenomen druk, waargenomen

Lees Verder

Fraude Diamant

De “Fraude Diamant” breidt het concept van de fraude driehoek uit. Terwijl de fraude driehoek zich richt op drie elementen – druk, gelegenheid en rationalisatie – voegt de fraude diamant twee extra dimensies toe: bekwaamheid en collusie. Het erkent dat individuen zich bezighouden met fraude

Lees Verder

Fraud Recruitment

In het kader van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, wat financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties omvat, verwijst het concept “fraude recruitment” naar individuen die betrokken raken bij bestaande frauduleuze praktijken als gevolg van

Lees Verder

Alomvattende aanpak om fraude te voorkomen en te ontmoedigen

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een allesomvattende aanpak om fraude te voorkomen en te ontmoedigen in het domein van financieel-economische criminaliteit, wat financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties omvat. Deze aanpak omvat het creëren van een cultuur van ethisch gedrag en

Lees Verder

Het creëren van een cultuur van eerlijkheid, openheid en ondersteuning

Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in voor het bevorderen van een cultuur van eerlijkheid, openheid en hulp in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. Dit houdt in dat eerlijke mensen worden aangenomen en dat

Lees Verder

Kansen op fraude elimineren

In het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, ligt de nadruk op het elimineren van kansen voor fraude. Dit houdt in dat er robuuste interne controles worden geïmplementeerd, dat

Lees Verder

Proactive Fraud Auditing

In haar inzet om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, benadrukt Tetrapylon Forensic Auditing proactieve fraude-auditing. Deze aanpak houdt in dat potentiële frauduleuze activiteiten actief worden opgespoord en geïdentificeerd binnen een organisatie door middel van

Lees Verder
Previous Story

Bestrijding van Financieel-Economische Criminaliteit

Next Story

Mensgerichte aanpak

Latest from Het Kantoor

Het Leiderschap

Het leiderschap van Tetrapylon Forensic Auditing speelt een essentiële rol bij het realiseren van de missie

Het Doel

Het doel van Tetrapylon Forensic Auditing is om een diepgaand begrip te ontwikkelen van financiële en