Het creëren van een cultuur van eerlijkheid, openheid en ondersteuning

Tetrapylon Forensic Auditing

Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in voor het bevorderen van een cultuur van eerlijkheid, openheid en hulp in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. Dit houdt in dat eerlijke mensen worden aangenomen en dat er fraudewaarschuwingsopleidingen worden gegeven. Bovendien omvat het het creëren van een positieve werkomgeving met een goed gedefinieerde gedragscode, open-deurbeleid, proactieve benaderingen in plaats van crisismanagement, en een sfeer met weinig fraude. Daarnaast biedt Tetrapylon een programma voor medewerkersondersteuning om medewerkers te helpen omgaan met persoonlijke druk.

Het creëren van een cultuur van eerlijkheid, openheid en ondersteuning is een essentieel onderdeel van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing bij de bestrijding van financiële economische criminaliteit, waaronder zaken als financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. Deze culturele benadering is ontworpen om ethisch gedrag te bevorderen, frauduleuze activiteiten af te schrikken en ondersteuning te bieden aan medewerkers die persoonlijke uitdagingen het hoofd moeten bieden. Hier is een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste elementen die hierbij betrokken zijn:

 1. Het Aannemen van Eerlijke Mensen: De basis van een eerlijke en ethische organisatiecultuur begint met het selecteren van eerlijke individuen tijdens het aanwervingsproces. Tetrapylon Forensic Auditing legt een sterke nadruk op het werven van medewerkers met een toewijding aan integriteit en ethisch gedrag. Dit betekent het uitvoeren van grondige achtergrondcontroles, referentiecontroles en gedragsinterviews om de eerlijkheid en morele karakter van een kandidaat te beoordelen.

 2. Het Geven van Training over Fraudebewustzijn: Educatie is een cruciaal aspect van het bevorderen van een cultuur van eerlijkheid en fraudepreventie. Tetrapylon Forensic Auditing zorgt ervoor dat alle medewerkers, van het topmanagement tot het personeel op instapniveau, uitgebreide training krijgen over fraudebewustzijn. Deze training omvat informatie over het herkennen van mogelijke rode vlaggen, het begrijpen van de gevolgen van fraude en het belang van het naleven van de gedragscode van de organisatie en anti-fraudebeleid.

 3. Het Creëren van een Positieve Werkomgeving: Het opbouwen van een positieve werkomgeving is essentieel voor het bevorderen van een cultuur van eerlijkheid. Dit omvat:

  • Goed Gedefinieerde Gedragscode: Het hebben van een duidelijke en goed gecommuniceerde gedragscode die de waarden, verwachtingen en ethische principes van de organisatie beschrijft.

  • Een Open-Deur Beleid: Het aanmoedigen van een open-deur beleid waar medewerkers vrijelijk hun zorgen kunnen uiten, verdachte activiteiten kunnen melden of advies kunnen vragen zonder angst voor vergelding. Dit bevordert transparantie en vertrouwen.

  • Niet Opereren in Crisismodus: Het vermijden van een voortdurende toestand van crisismanagement is cruciaal. Een proactieve aanpak om kwesties en risico’s aan te pakken, stelt de organisatie in staat zich beter voor te bereiden en potentiële problemen te voorkomen.

  • Een Lage-Fraude Atmosfeer: Streven naar een atmosfeer waar fraude niet wordt getolereerd en wordt beschouwd als onaanvaardbaar gedrag. Dit wordt bereikt door middel van consistente communicatie van het engagement van de organisatie voor ethische zakelijke praktijken.

 4. Medewerkersondersteuningsprogramma (MOP): Een MOP is een waardevolle bron die medewerkers ondersteuning biedt bij persoonlijke uitdagingen die kunnen bijdragen aan het risico van fraude. Tetrapylon Forensic Auditing biedt een MOP om medewerkers te helpen bij het omgaan met persoonlijke druk zoals financiële moeilijkheden, familieproblemen, zorgen over de geestelijke gezondheid en verslavingsproblemen. Deze programma’s bieden begeleiding, verwijzingen naar relevante hulpbronnen en vertrouwelijke hulp om de onderliggende oorzaken van potentieel frauduleus gedrag aan te pakken.

Door deze elementen te implementeren, creëert Tetrapylon Forensic Auditing een cultuur waar eerlijkheid wordt gewaardeerd en verwacht, medewerkers goed geïnformeerd zijn over fraudepreventie en er een sterk ondersteuningssysteem is om persoonlijke uitdagingen aan te pakken die zouden kunnen leiden tot frauduleuze activiteiten. Deze alomvattende aanpak helpt het vertrouwen binnen de organisatie op te bouwen, vermindert het risico van financiële economische criminaliteit en versterkt het engagement voor ethische en verantwoorde zakelijke praktijken. Het zendt ook een duidelijke boodschap dat onethisch gedrag niet zal worden getolereerd en dat de organisatie zich inzet voor het handhaven van hoge normen van integriteit.

Previous Story

Alomvattende aanpak om fraude te voorkomen en te ontmoedigen

Next Story

Kansen op fraude elimineren

Latest from Approach to Fighting Fraud

Proactive Fraud Auditing

In haar inzet om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en

Kansen op fraude elimineren

In het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude,

Fraud Recruitment

In het kader van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, wat

Fraude Diamant

De “Fraude Diamant” breidt het concept van de fraude driehoek uit. Terwijl de fraude driehoek zich