Tetrapylon Forensic Auditing

Binnen het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, is de “Fraudedriehoek” een cruciaal concept. Mensen plegen fraude als gevolg van een combinatie van drie essentiële factoren: waargenomen druk, waargenomen kans en rechtvaardiging. De meeste fraude begint doorgaans op kleine schaal als reactie op onmiddellijke financiële behoeften. Naarmate individuen meer vertrouwen krijgen in hun frauduleuze schema’s, neemt de omvang van de fraude meestal toe totdat deze uiteindelijk wordt ontdekt. De Fraudedriehoek dient als een raamwerk voor de analyse en het begrip van fraude, bestaande uit deze drie elementen: waargenomen druk, waargenomen kans en rechtvaardiging.

Het Fraudedriehoek is een fundamenteel concept in het vakgebied van forensisch onderzoek, en het vormt de kern van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing bij het bestrijden van financiële economische criminaliteit, waaronder zaken als financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. Dit model helpt ons begrijpen waarom individuen fraude plegen en biedt inzicht in de factoren die leiden tot frauduleus gedrag. Het Fraudedriehoek bestaat uit drie belangrijke elementen: waargenomen druk, waargenomen gelegenheid en rationalisatie.

  1. Waargenomen Druk: Dit vertegenwoordigt de financiële of persoonlijke druk die een individu voelt, waardoor hij overweegt fraude te plegen. Deze druk kan zich op verschillende manieren manifesteren, zoals persoonlijke schulden, medische rekeningen, verslavingsproblemen of de behoefte om een bepaalde levensstijl te handhaven. Mensen die met deze druk worden geconfronteerd, zien fraude als een manier om hun onmiddellijke financiële problemen te verlichten. Het is belangrijk op te merken dat deze druk vaak subjectief is en van persoon tot persoon verschilt.

  2. Waargenomen Gelegenheid: Het tweede element van het Fraudedriehoek is de aanwezigheid van een gelegenheid of een waargenomen lacune in de interne controle en het toezicht van een organisatie. In veel fraudegevallen maken individuen misbruik van zwakke plekken in de systemen of processen van een organisatie. Ze geloven dat ze fraude kunnen plegen zonder te worden ontdekt omdat ze een gebrek aan effectieve beveiligingen of controles waarnemen. Daarom moeten organisaties hun interne controles versterken en regelmatig hun kwetsbaarheden evalueren om de kans op fraude te minimaliseren.

  3. Rationalisatie: Rationalisatie is het cognitieve proces dat individuen gebruiken om hun frauduleuze handelingen aan zichzelf te rechtvaardigen. Het houdt in dat ze een moreel of ethisch gaatje in hun denken creëren. Mensen kunnen zichzelf ervan overtuigen dat hun frauduleuze gedrag nodig is om aan hun waargenomen druk te voldoen, en ze geloven vaak dat ze zullen terugbetalen wat ze hebben genomen of dat ze het verdienen. Rationalisatie stelt individuen in staat om hun frauduleuze handelingen te verzoenen met hun zelfbeeld als eerlijke en ethische personen.

Het Fraudedriehoek is een krachtig instrument om frauderisico’s binnen een organisatie te begrijpen en te beoordelen. Door elk van deze elementen te onderzoeken, kunnen forensische auditors, zoals die van Tetrapylon, potentiële zorggebieden identificeren en proactieve maatregelen nemen om frauduleuze activiteiten te voorkomen en op te sporen. Bovendien benadrukt dit model dat de meeste fraudegevallen klein beginnen, vaak als gevolg van een directe financiële behoefte, en dat ze escaleren naarmate individuen meer vertrouwen krijgen in hun vermogen om frauduleuze schema’s uit te voeren zonder te worden betrapt.

Om financiële economische criminaliteit effectief te bestrijden, moeten organisaties zich richten op het doorbreken van het Fraudedriehoek. Dit kan worden bereikt door een sterke ethische cultuur te creëren die fraude ontmoedigt, robuuste interne controles te implementeren om waargenomen kansen te minimaliseren en werknemers ethische training te geven om rationalisaties te betwisten. Door deze elementen aan te pakken, kunnen organisaties het risico op fraude aanzienlijk verminderen en hun toewijding aan integriteit en ethische zakelijke praktijken handhaven.

Previous Story

Identificatieplicht (WWFT)

Next Story

Fraude Diamant

Latest from Approach to Fighting Fraud

Proactive Fraud Auditing

In haar inzet om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en

Kansen op fraude elimineren

In het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude,

Fraud Recruitment

In het kader van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, wat