Tetrapylon Forensic Auditing

De “Fraude Diamant” breidt het concept van de fraude driehoek uit. Terwijl de fraude driehoek zich richt op drie elementen – druk, gelegenheid en rationalisatie – voegt de fraude diamant twee extra dimensies toe: bekwaamheid en collusie. Het erkent dat individuen zich bezighouden met fraude wanneer ze de mogelijkheid hebben om dit te plegen en wanneer ze samenwerken met anderen. Tetrapylon Forensic Auditing maakt gebruik van dit uitgebreide kader om de complexiteit van financieel-economische criminaliteit, waaronder mismanagement, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, beter te begrijpen en aan te pakken.

De Fraude Diamant is een uitbreiding van de traditionele Fraude Driehoek, een concept dat wordt gebruikt door Tetrapylon Forensic Auditing in haar inzet om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financiële mismanagement, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. De Fraude Diamant introduceert twee aanvullende elementen, “bekwaamheid” en “samenspanning”, om een meer alomvattend begrip te bieden van waarom individuen zich bezighouden met frauduleuze activiteiten.

  1. Waargenomen Druk: Dit is het eerste element dat wordt gedeeld met de Fraude Driehoek. Individuen kunnen druk voelen als gevolg van financiële moeilijkheden, persoonlijke problemen of andere externe factoren die hen ertoe aanzetten frauduleuze handelingen te overwegen.

  2. Waargenomen Gelegenheid: Vergelijkbaar met de Fraude Driehoek erkent de Fraude Diamant dat de aanwezigheid van mogelijkheden om fraude te plegen een belangrijke drijfveer kan zijn. Als individuen geloven dat ze frauduleuze activiteiten kunnen uitvoeren zonder te worden betrapt, neemt de verleiding toe.

  3. Rationalisatie: Rationalisatie is een ander gedeeld element met de Fraude Driehoek. Het verwijst naar het cognitieve proces dat individuen doorlopen om hun frauduleuze handelingen aan zichzelf te rechtvaardigen, zoals te geloven dat ze ergens recht op hebben of dat hun acties een groter goed dienen.

  4. Bekwaamheid: Dit element erkent dat individuen gemotiveerd kunnen zijn om fraude te plegen als ze de nodige vaardigheden en kennis hebben om frauduleuze activiteiten uit te voeren. In sommige gevallen kunnen individuen worden aangetrokken door hun vermogen om zwakheden in een systeem of organisatie uit te buiten.

  5. Samenspanning: Samenspanning is het laatste component van de Fraude Diamant. Het houdt in dat individuen samenwerken om fraude te plegen, vaak door hun inspanningen te coördineren of hun posities binnen een organisatie te benutten. Samenspanning kan de effectiviteit en omvang van frauduleuze activiteiten aanzienlijk vergroten.

De Fraude Diamant biedt een meer genuanceerd en alomvattend kader voor het begrijpen van fraude. Het erkent dat individuen mogelijk geen fraude plegen alleen vanwege druk, gelegenheid en rationalisatie, maar ook worden gedreven door hun bekwaamheid om fraude te plegen en hun bereidheid om samen te werken met anderen. Tetrapylon Forensic Auditing past het model van de Fraude Diamant toe om deze meerdere facetten te beoordelen en aan te pakken in haar inzet om financieel-economische criminaliteit te voorkomen, detecteren, onderzoeken en erop te reageren. Deze aanpak helpt organisaties een meer alomvattende en proactieve houding aan te nemen tegen fraude.

Previous Story

Fraudedriehoek

Next Story

Fraud Recruitment

Latest from Approach to Fighting Fraud

Proactive Fraud Auditing

In haar inzet om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en

Kansen op fraude elimineren

In het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude,

Fraud Recruitment

In het kader van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, wat