Privacy and Cookiestatement

Wij zetten ons in om de privacy van onze cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van www.tetrapylon.eu (de Website) te beschermen. Gelieve volgende verklaring (het Privacybeleid) te lezen om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Verwijzingen naar Persoonsgegevens in

Lees Verder
965 views

Algemene Voorwaarden – Forensic and Integrity Services

§1.          Definities De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: a. Beroepsregelgeving: De beroeps- en gedragsregels waaraan Opdrachtnemer in het voorkomende geval is onderworpen. b. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens waaronder –

Lees Verder
483 views

Identificatieplicht (WWFT)

Afhankelijk van de aard van de Diensten die PRAETOR MAXIMUS aan de Cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat PRAETOR MAXIMUS verplicht is de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In voorkomend geval, is PRAETOR MAXIMUS voornamelijk gehouden tot een identificatie-

Lees Verder
745 views

Algemene Voorwaarden – Legal Services

§1 Definities §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.): een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”). §1.2.Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan VAN LEEUWEN LAW FIRM opdracht verleent tot het verrichten van

Lees Verder
324 views

Klachtenregeling (Legal)

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte

Lees Verder
734 views

Disclaimer

What this disclaimer coversThis disclaimer applies to all visits to and use of this website, and to all information, recommendations and services that PRAETOR MAXIMUS CONSULTING COMPANY, further: “PRAETOR MAXIMUS” (I.L.A.C. HOLDING B.V.), provides to you on this website (“Information”). Information and liabilityThe Information is for general purposes

Lees Verder
754 views

Rechtsgebiedenregister (Legal)

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Mr. Bas A.S. van Leeuwen staat geregistreerd op: Hoofdrechtsgebied: Algemene praktijk, subrechtsgebieden: Bestuursrecht, Burgerlijk recht en Strafrecht; Hoofdrechtsgebied: Strafrecht, subrechtsgebieden: Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht en

Lees Verder
738 views

Legal Information

PRAETOR MAXIMUS CONSULTING COMPANY (I.L.A.C. HOLDING B.V.)Parijsboulevard 2093541 CS Utrecht-CityThe Netherlands Telephone +31 (0) 85 06 07 520Fax +31 (0) 85 130 16 27E-mail info@tetrapylon.eu Chamber of Commerce: 68273029VAT-number: NL857370236B01 MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, attorney at law, is registered with Nederlandse Orde van Advocaten (The Dutch Bar Association). By Dutch law,

Lees Verder
872 views