Eerlijke en Open Feedback

“Eerlijke en Open Terugkoppeling” is een kernregel voor Tetrapylon Forensic Auditing en illustreert hun toewijding om een cultuur van open communicatie en constructieve feedback te bevorderen bij hun werknemers en (zelfstandige) onderaannemers. Deze regel draait om het uiterst belangrijke aspect van het creëren van een omgeving waarin individuen vrijelijk hun mening kunnen uiten en eerlijke feedback kunnen ontvangen.

Tetrapylon erkent dat feedback een essentieel element is voor persoonlijke en professionele groei. Ze moedigen open dialoog, actief luisteren en tweerichtingsverkeer van informatie binnen de organisatie aan. Werknemers en (zelfstandige) onderaannemers worden niet alleen verwelkomd, maar ook aangemoedigd om hun gedachten, ideeën, zorgen en suggesties te delen.

Tetrapylon is van mening dat eerlijke en open feedback leidt tot verbeteringen, innovatie en een samenwerkingsgerichte werkomgeving. Ze geven prioriteit aan het geven van feedback op een respectvolle, constructieve manier, waardoor een cultuur wordt gecreëerd waarin ieders stem wordt gewaardeerd en bijdraagt aan de groei en het succes van het bedrijf.

Deze kernregel positioneert Tetrapylon als een organisatie die het inbreng van hun werknemers en onderaannemers respecteert en waardeert, waardoor een sfeer van wederzijds respect, groei en voortdurende verbetering ontstaat.

“Open en Eerlijke Feedback” is een cruciaal element van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing naar haar werknemers en zelfstandige subcontractors (zelfstandige aannemers). Het benadrukt het belang van het bevorderen van een cultuur van transparante communicatie en constructieve feedback binnen de organisatie. Deze belangrijke regel zorgt ervoor dat werknemers en subcontractors worden aangemoedigd om hun gedachten, zorgen en ideeën open en eerlijk te uiten, wat bijdraagt aan een samenwerkings- en groeigerichte werkomgeving.

Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe “Open en Eerlijke Feedback” is geïntegreerd in het engagement van Tetrapylon naar haar werknemers en zelfstandige subcontractors:

1. Communicatiekanalen: Tetrapylon stelt duidelijke en toegankelijke kanalen in voor werknemers en subcontractors om feedback te geven. Deze kanalen kunnen regelmatige vergaderingen, suggestieboxen, anonieme feedbackmechanismen of één-op-één gesprekken met leidinggevenden of het management omvatten.

2. Aanmoediging van Dialoog: De organisatie moedigt een voortdurende dialoog aan tussen werknemers en subcontractors op alle niveaus. Ze zijn niet alleen welkom, maar worden ook actief aangemoedigd om hun perspectieven te delen, zowel positief als kritisch.

3. Constructieve Feedback: Feedback beperkt zich niet tot het identificeren van problemen; het omvat ook het bieden van oplossingen en constructieve suggesties voor verbetering. Tetrapylon waardeert feedback die helpt de organisatie te evolueren en beter te worden.

4. Vertrouwelijkheid en Anonimiteit: De organisatie respecteert de vertrouwelijkheid en anonimiteit van feedback wanneer dat wordt gevraagd. Ze zorgt ervoor dat individuen hun meningen kunnen uiten zonder angst voor vergelding of oordeel.

5. Reguliere Prestatiebeoordelingen: Tetrapylon integreert open en eerlijke feedback in haar proces van prestatiebeoordeling. Werknemers en subcontractors krijgen feedback over hun werk en hebben de mogelijkheid om hun loopbaandoelen en ontwikkeling te bespreken.

6. Luisteren en Responsiviteit: Tetrapylon is toegewijd aan actief luisteren naar de verstrekte feedback en reageert op de zorgen en ideeën die worden geuit. Dit toont aan dat de organisatie de input van haar teamleden waardeert.

7. Continue Verbetering: De organisatie gebruikt feedback als waardevolle bron voor continue verbetering. Ze streeft ernaar de aangekaarte problemen aan te pakken en veranderingen door te voeren waar nodig om de werkomgeving, processen en procedures te verbeteren.

8. Vaardigheidsontwikkeling: Tetrapylon biedt training en middelen om werknemers en subcontractors te helpen effectief feedback te geven en te ontvangen. Dit ondersteunt de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van communicatie en interpersoonlijke interacties.

9. Inclusiviteit: De cultuur van open en eerlijke feedback bevordert inclusiviteit en diversiteit binnen de organisatie. Het zorgt ervoor dat een breed scala van perspectieven en ervaringen wordt erkend en overwogen bij besluitvorming.

10. Erkenning van Prestaties: Tetrapylon gebruikt feedback ook om uitstekende prestaties te erkennen en belonen. Werknemers en subcontractors die consistent positief bijdragen aan de organisatie worden erkend en gewaardeerd.

11. Leiderschap door Voorbeeld: Het leiderschap binnen Tetrapylon geeft het voorbeeld door actief feedback te zoeken, te luisteren naar zorgen en open te staan voor verandering. Dit leiderschap door voorbeeld bevordert een cultuur van feedback in de hele organisatie.

Samenvattend zorgt de integratie van “Open en Eerlijke Feedback” in het engagement van Tetrapylon naar haar werknemers en zelfstandige subcontractors voor een werkomgeving waar communicatie vrij stroomt en feedback een waardevolle bron is voor groei en ontwikkeling. Deze belangrijke regel waarborgt dat teamleden een stem hebben en dat hun perspectieven bijdragen aan het voortdurende succes en de verbetering van de organisatie. Het bevordert een cultuur van samenwerking, vertrouwen en wederzijds respect, waardoor Tetrapylon een organisatie is waar werknemers en subcontractors empowered en gewaardeerd worden.

Previous Story

Reputatiebescherming

Next Story

Anti-Discriminatie

Latest from Commitment to One Other

Anti-Harassment

“Anti-Harassment” is een kernregel voor Tetrapylon Forensic Auditing en illustreert hun toewijding om een werkplek te

Anti-Discriminatie

“Anti-Discriminatie” is een kernregel voor Tetrapylon Forensic Auditing en illustreert hun onwankelbare toewijding om een werkplek