Sociale doelstellingen

PRAETOR MAXIMUS ondersteunt projecten die haar waarden delen, hetzij financieel, hetzij door gratis juridische ondersteuning te bieden.

PRAETOR MAXIMUS hecht er grote waarde aan om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pro bono-werkzaamheden te verrichten voor organisaties en personen die een maatschappelijk belang nastreven of ondersteunen. Hiermee wil het kantoor de toegang tot rechtsbijstand vergroten en haar kennis en expertise beschikbaar stellen voor organisaties en personen die niet de middelen hebben voor juridische bijstand. PRAETOR MAXIMUS richt zich in haar pro bono-werk met name op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen die op achterstand staan door gebrek aan geld en aan toegang tot onderwijs en zorg. Door het vergroten van deze zelfredzaamheid krijgen zij de kans zelf hun leefomstandigheden te verbeteren en een volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij.

Previous Story

Transport

Next Story

Wat u van uw controlerend accountant mag verwachten als het gaat om financieel-economische criminaliteit?

Latest from MVO

Transport

PRAETOR MAXIMUS promoot : (a) de keuze van het minst vervuilende vervoermiddel; en (b) contacten met

Communicatie en informatica

Gelet op het perspectief van een duurzame wereld, maakt PRAETOR MAXIMUS gebruik van technologische innovatie, in overeenstemming

Mensgerichte aanpak

PRAETOR MAXIMUS prefereert een mensgerichte aanpak. Dit wordt ondersteund door interne processen die gelijke behandeling, inclusie

Relatie met cliënten

De interventies van PRAETOR MAXIMUS zijn in overeenstemming met de volgende principes : (a) de aandacht van