Relatie met cliënten

De interventies van PRAETOR MAXIMUS zijn in overeenstemming met de volgende principes : (a) de aandacht van haar cliënten te vestigen op MVO, de doelstellingen, de voordelen en het respect van het bedrijf; (b) bevordering van “duurzaam advies”: preventie, audits, tijdig advies, naleving, collaboratief onderhandelen, arbitrage of bemiddeling, onderhandelingen, compromissen, transparantie, goedkeuring van gedragscodes in het kader van MVO en de uitvoering van doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling; (c) zich strikt te houden aan ethische regels en duurzame ethiek, met inbegrip van de verplichting om de cliënt te adviseren over de meest efficiënte methode om zijn behoeften of geschil op te lossen (zoals gerechtelijke stappen, arbitrage of bemiddeling); (d) een gepersonaliseerd en efficiënt onthaal te garanderen; (e) de beschikbaarheid van advocaten te bevorderen door gebruik te maken van elke nieuwe technologie die de cliënt in staat stelt rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar raadsman; (f) de mogelijkheid bieden om één enkele persoon te belasten met de opvolging van een dossier of een cliënt, om een zo doeltreffend mogelijke interventie te verzekeren, de vertrouwensrelatie met de cliënt te verbeteren en de kosten te verminderen; (g) het beheersen van de bedrijfskosten van de onderneming in een MVO-omgeving, met name door verspilling van verbruiksgoederen te voorkomen, de drukkosten drastisch te verlagen, te zorgen voor een beter energiegebruik, gebruik te maken van aan de activiteit aangepaste lokalen, zonder overbodige luxe; (h) cliënten de mogelijkheid bieden om gratis deel te nemen aan opleidingen over actuele juridische kwesties die van invloed kunnen zijn op hun bedrijf, zodat zij kennis kunnen delen; (i) duidelijke en evenwichtige honoreringsovereenkomsten te sluiten voorafgaand aan interventies; en (j) klare communicatie met de cliënt over de diensten en transparante opvolging van de honoraria.

Previous Story

Integriteit & Compliance

Next Story

Retail

Latest from MVO

Sociale doelstellingen

PRAETOR MAXIMUS ondersteunt projecten die haar waarden delen, hetzij financieel, hetzij door gratis juridische ondersteuning te

Transport

PRAETOR MAXIMUS promoot : (a) de keuze van het minst vervuilende vervoermiddel; en (b) contacten met

Communicatie en informatica

Gelet op het perspectief van een duurzame wereld, maakt PRAETOR MAXIMUS gebruik van technologische innovatie, in overeenstemming

Mensgerichte aanpak

PRAETOR MAXIMUS prefereert een mensgerichte aanpak. Dit wordt ondersteund door interne processen die gelijke behandeling, inclusie