Gebouw, energie en leveranciers

PRAETOR MAXIMUS verbindt zich ertoe: (a) de nodige investeringen te doen, voor zover mogelijk, om ervoor te zorgen dat de operationele locaties voldoen aan de milieucriteria, met inbegrip van het energieverbruik en de verwarming; (b) een beleid te voeren om de milieuschade die haar activiteit kan veroorzaken, zoals overconsumptie, te beperken; (c) om afval te sorteren en de recycling te optimaliseren; (d) om reinigingsmiddelen te gebruiken die een minimale impact hebben op het milieu en de ozonlaag; (e) het gebruik van een reeks toxische en gevaarlijke producten te verbieden; (f) om het waterverbruik zo optimaal mogelijk te beheersen; (g) haar leveranciers te selecteren om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen en op basis van hun respect voor de sociale rechten.

Previous Story

Communicatie en informatica

Next Story

Transport

Latest from MVO

Sociale doelstellingen

PRAETOR MAXIMUS ondersteunt projecten die haar waarden delen, hetzij financieel, hetzij door gratis juridische ondersteuning te

Transport

PRAETOR MAXIMUS promoot : (a) de keuze van het minst vervuilende vervoermiddel; en (b) contacten met

Communicatie en informatica

Gelet op het perspectief van een duurzame wereld, maakt PRAETOR MAXIMUS gebruik van technologische innovatie, in overeenstemming

Mensgerichte aanpak

PRAETOR MAXIMUS prefereert een mensgerichte aanpak. Dit wordt ondersteund door interne processen die gelijke behandeling, inclusie

Relatie met cliënten

De interventies van PRAETOR MAXIMUS zijn in overeenstemming met de volgende principes : (a) de aandacht van