Communicatie en informatica

Gelet op het perspectief van een duurzame wereld, maakt PRAETOR MAXIMUS gebruik van technologische innovatie, in overeenstemming met haar ethische verplichtingen, in het bijzonder het respecteren van het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid.

Dit heeft haar onder andere in staat gesteld:

  • de ontwikkeling van het concept “papierloos kantoor”: de communicatie en archivering van correspondentie en documenten gebeurt zoveel mogelijk zonder papier;
  • het gebruik van de meest ecologische materialen;
  • de uitvoering van samenwerkingsverbanden in een netwerk dat werk op afstand, een grotere beschikbaarheid en een beperking van onnodige verplaatsingen mogelijk maakt.
Previous Story

Mensgerichte aanpak

Next Story

Gebouw, energie en leveranciers

Latest from MVO

Sociale doelstellingen

PRAETOR MAXIMUS ondersteunt projecten die haar waarden delen, hetzij financieel, hetzij door gratis juridische ondersteuning te

Transport

PRAETOR MAXIMUS promoot : (a) de keuze van het minst vervuilende vervoermiddel; en (b) contacten met

Mensgerichte aanpak

PRAETOR MAXIMUS prefereert een mensgerichte aanpak. Dit wordt ondersteund door interne processen die gelijke behandeling, inclusie

Relatie met cliënten

De interventies van PRAETOR MAXIMUS zijn in overeenstemming met de volgende principes : (a) de aandacht van