Ereloon en Kosten

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.) zal zijn werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. voorschotnota’s en een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) honorarium, (2) administratiekosten, (3) gerechtskosten en (4) voorschotten. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

Previous Story

Consistentie

Next Story

Algemene Voorwaarden – Forensic and Integrity Services