Privéklinieken

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in de aanpak van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) binnen de sector van privéklinieken. Privéklinieken bieden een breed scala aan gezondheidszorgdiensten en verwerken vaak gevoelige patiëntengegevens en financiële transacties. Deze sector staat bloot aan verschillende FEC-risico’s, waaronder fraude met zorgverzekeringen, verduistering en datalekken. Tetrapylon werkt samen met privéklinieken om uitgebreide strategieën voor de preventie en detectie van FEC te ontwikkelen. Deze strategieën omvatten financiële audits, personeelstraining en de implementatie van robuuste gegevensbeveiligingsmaatregelen om patiëntinformatie te beschermen en de financiële integriteit van deze gezondheidszorginstellingen te handhaven.

Uw uitdagingen

Medische algemene praktijken worden geconfronteerd met verschillende vormen van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor zowel de patiëntenzorg als de financiële integriteit van de praktijk. Hier zijn enkele belangrijke vormen van FEC waarmee deze sector te maken kan krijgen:

 1. Fraude met zorgverzekeringen:

  • Valse facturering voor diensten die niet zijn verleend of het opzettelijk opdrijven van rekeningen.
  • Dit kan resulteren in verlies van geld voor verzekeringsmaatschappijen en juridische gevolgen voor de praktijk.
 2. Diefstal van patiëntengegevens:

  • Ongeoorloofde toegang tot en misbruik van persoonlijke en medische gegevens van patiënten voor financiële winst.
  • Dit kan leiden tot schade aan de privacy van patiënten en juridische vervolging.
 3. Overtreding van gezondheidsvoorschriften:

  • Niet voldoen aan regelgevingsnormen en wettelijke vereisten met betrekking tot de kwaliteit van de zorg en de praktijkvoering.
  • Dit kan leiden tot boetes, sancties en juridische stappen.
 4. Frauduleuze marketing en adverteren:

  • Verspreiden van misleidende informatie in reclamemateriaal om patiënten aan te trekken.
  • Dit kan leiden tot juridische procedures en schade aan de reputatie van de praktijk.
 5. Onjuiste declaraties indienen:

  • Indienen van onjuiste claims bij overheidsprogramma’s of particuliere verzekeraars voor onnodige procedures of diensten.
  • Dit kan leiden tot financiële sancties en juridische gevolgen.
 6. Slechte behandeling en verwaarlozing van patiënten:

  • Fysiek, emotioneel of financieel misbruik van kwetsbare patiënten, vooral in langdurige zorginstellingen.
  • Dergelijk misbruik kan leiden tot juridische vervolging en schade aan de reputatie van de zorginstellingen.
 7. Ongeautoriseerde toegang tot patiëntendossiers:

  • Ongeoorloofde toegang tot medische dossiers en patiëntinformatie, vaak door middel van cyberaanvallen of gegevenslekken.
  • Ongeoorloofde toegang tot patiëntendossiers kan resulteren in juridische en regelgevende gevolgen.
 8. Corruptiepraktijken en ongepaste relaties:

  • Het aanbieden of accepteren van steekpenningen of ongepaste gunsten in ruil voor patiëntverwijzingen of zakelijke voordelen.
  • Corruptiepraktijken kunnen leiden tot juridische gevolgen en reputatieschade.
 9. Uitbuiting van arbeiders en schendingen van arbeidswetten:

  • Uitbuiting van werknemers, waaronder het niet betalen van eerlijke lonen, het bieden van onveilige werkomstandigheden en het schenden van arbeidswetten.
  • Dergelijk gedrag kan leiden tot gerechtelijke procedures en schade aan de reputatie van de praktijk.
 10. Fraude met medicijnen en medische apparatuur:

  • Frauduleuze praktijken met betrekking tot farmaceutische producten, medische apparatuur en benodigdheden.
  • Fraude met medicijnen en medische apparatuur kan de veiligheid van patiënten in gevaar brengen en leiden tot juridische gevolgen.

Het is van cruciaal belang dat medische algemene praktijken proactieve maatregelen nemen om deze FEC-risico’s te identificeren, te voorkomen en aan te pakken. Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om organisaties in deze sector te helpen zich te beschermen tegen FEC en in overeenstemming te blijven met de wet.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak die is afgestemd op de marktsector van huisartsen, met een focus op integriteit, compliance en risicobeheer. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste activiteiten:

1. Frauderisicobeheerdiensten (FRMS):

 • Identificatie en beheer van frauderisico’s die specifiek zijn voor huisartsen.
 • Evaluatie en categorisering van gebieden met hoog risico en sectorspecifieke risicofactoren.
 • Aanbieden van op maat gemaakte frauderisicobeheerstrategieën voor de sector.
 • Doorlopend toezicht op fraudetrends en sectorspecifieke risicofactoren.
 • Training in fraudebeheer die is afgestemd op huisartsen.

2. Audit van Financiële Economische Criminaliteit (FECA):

 • Audit van financiële transacties met de nadruk op sectorgebonden regelgeving en wetgeving voor huisartsen.
 • Detectie van onregelmatigheden zoals frauduleuze activiteiten, financiële misdrijven en sectorspecifieke financiële inbreuken.
 • Onderzoek en bewijsverzameling om economische misdrijven en financiële schendingen in de sector aan het licht te brengen.
 • Assistentie bij het terugvorderen van verloren activa als gevolg van economische misdrijven en financiële schendingen.
 • Zorgen voor naleving van financiële voorschriften die specifiek zijn voor de sector.

3. Ondernemingscriminaliteit, Compliance en Forensisch Onderzoek (CCCF):

 • Onderzoek naar ondernemingscriminaliteit en nalevingskwesties in de huisartsensector.
 • Ontwikkeling en implementatie van nalevingsprogramma’s die voldoen aan sectorspecifieke eisen.
 • Uitvoeren van forensisch onderzoek naar sectorspecifieke financiële onregelmatigheden.
 • Evaluatie van risico’s in verband met bedrijfsactiviteiten en sectorspecifieke praktijken.

4. Forensische en Integriteitsdiensten (FIS):

 • Grondige forensische audits met aandacht voor de huisartsensector.
 • Evaluatie van de integriteit van processen en bedrijfspraktijken die specifiek zijn voor de sector.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen die specifiek zijn voor huisartsen.

5. Transactie Forensische Diensten (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten in de huisartsensector te identificeren.
 • Evaluatie van transacties met betrekking tot fraude, wanbeheer of sectorspecifieke financiële onregelmatigheden.
 • Levering van gedetailleerde rapporten over bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Corporate Governance Diensten (CGS):

 • Beoordeling van governancestructuren en relevante bedrijfspraktijken voor huisartsenorganisaties.
 • Advies om governancepraktijken te verbeteren in overeenstemming met sectorspecifieke vereisten.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om governancekwesties specifiek voor de sector aan te pakken.

7. Onderzoeksdiensten voor Bedrijfsmisdrijven (CCIS):

 • Grondig onderzoek naar vermeende bedrijfsmisdrijven en financiële fraude in de huisartsensector.
 • Verzameling van bewijs en getuigenissen voor juridische procedures met betrekking tot sectorspecifieke zaken.
 • Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten om zaken gerelateerd aan de sector op te lossen.

8. Integriteits-, Compliance- en Ethiekadviesdiensten (ICECS):

 • Evaluatie van ethische en compliancekwesties die specifiek zijn voor de huisartsensector.
 • Adviesdiensten om ethische praktijken te vestigen en te handhaven en te voldoen aan sectorspecifieke voorschriften.
 • Training van medewerkers over ethische zorgen die specifiek zijn voor de sector.

9. Cybersecurity, Gegevens en Regelgeving (CDR):

 • Beoordeling van beveiliging en cybersecurityadvies voor huisartsenorganisaties.
 • Bescherming van gevoelige gegevens en naleving van voorschriften voor gegevensbescherming.
 • Reactie op gegevensinbreuken en gegevensbeveiligingsincidenten die specifiek zijn voor de sector.

10. Regelgeving en Strafrechtelijke Handhaving (RCE):

 • Hulp bij het voldoen aan sectorspecifieke regelgeving en wettelijke vereisten.
 • Vertegenwoordiging van organisaties in verband met onderzoeken en juridische procedures met betrekking tot sectorspecifieke activiteiten.

11. Mensen- en Organisatiediensten (Werknemers):

 • Aanpasbare beheerservices voor mensen en organisaties om te voldoen aan de behoeften van huisartsenorganisaties.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling in overeenstemming met sectorspecifieke personeelsstructuren.
 • Training en ontwikkeling van medewerkers om te voldoen aan sectorspecifieke eisen.

Deze uitgebreide activiteiten worden uitgevoerd om de integriteit, naleving en risicobeheer in de huisartsensector te waarborgen. Tetrapylon Forensic Auditing draagt bij aan het beschermen van organisaties tegen economische en zakelijke criminaliteit en bevordert gezonde zakelijke praktijken en financiële integriteit binnen de sector.

Transformatie binnen de sector

Previous Story

Ziekenhuizen

Next Story

Board and Organizational Governance

Latest from Life sciences & healthcare

Ziekenhuizen

Tetrapylon Forensic Auditing richt zich op de aanpak van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) binnen de ziekenhuissector.

Huisartsen

Tetrapylon Forensic Auditing heeft zich gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) binnen de

Gezondheidszorgsector

Tetrapylon Forensic Auditing heeft zich gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) binnen de

Thuiszorgsector

Financiële en economische criminaliteit (FEC) kan ook voorkomen binnen de thuiszorgsector, die zich richt op het