Financiële instellingen

Tetrapylon Forensic Auditing richt zich op de sector van financiële instellingen om ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. Financiële instellingen, waaronder banken, beleggingsmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen, worden vaak het doelwit van complexe financiële misdaden zoals witwassen, fraude en schendingen van regelgeving. Tetrapylon werkt samen met deze organisaties om robuuste nalevingsprogramma’s te implementeren, forensisch onderzoek uit te voeren en geavanceerde technologieën in te zetten voor het opsporen en voorkomen van financiële misdrijven, met als doel de integriteit en stabiliteit van de financiële sector te waarborgen.

Uw uitdagingen

De sector van technologie, media en communicatie wordt geconfronteerd met verschillende ernstige vormen van financiële economische criminaliteit (FEC). Hier is een gedetailleerde beschrijving van enkele belangrijke FEC-kwesties waarmee deze sector te maken kan krijgen:

 1. Telecomfraude:

  • Fraude in verband met mobiele en vaste telefoniediensten, waaronder onbetaalde abonnementen, oproepfraude en nummermisbruik.
  • Diefstal van mobiele apparaten en SIM-kaarten.
 2. Cybercriminaliteit en Gegevensinbreuken:

  • Hacks, ransomware-aanvallen en gegevensinbreuken gericht op communicatiebedrijven.
  • Verlies of diefstal van gevoelige klant- en communicatie-infrastructuurgegevens.
 3. Phishing en Sociale Ingenieurskunst:

  • Phishing-e-mails en sociale technieken om inloggegevens en financiële gegevens te verkrijgen.
  • Misleidende communicatie met medewerkers en klanten.
 4. Abonnements- en Betalingsfraude:

  • Fraude met abonnementen op televisie-, internet- en telefoondiensten.
  • Ongeautoriseerde toegang tot betaaltelevisie en streamingdiensten.
 5. Mededingings- en Antitrustproblemen:

  • Mededingings- en antitrustproblemen in verband met marktdominantie.
  • Beperking van eerlijke concurrentie en innovatie.
 6. Desinformatie en Fake News:

  • Verspreiding van valse informatie en desinformatie via communicatiemedia.
  • Beïnvloeding van openbaar discours en verkiezingen.
 7. Privacyovertredingen:

  • Ongeoorloofde gegevensverzameling en schendingen van privacywetten.
  • Niet-naleving van regelgeving zoals de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 8. Inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten:

  • Schending van auteursrechten en patenten in digitale media en communicatieproducten.
  • Onwettige verspreiding van inhoud en ongeoorloofd gebruik van technologie.
 9. Corruptie en Omkoping:

  • Corruptie binnen de sector, zoals corruptie in ruil voor gunstige mediadekking.
  • Corruptie in zakelijke transacties en fusies.
 10. Door de staat gesponsorde Hacking en Digitale Spionage:

  • Geavanceerde cyberaanvallen, waaronder Advanced Persistent Threats (APT) en digitale spionage.
  • Door de staat gesponsorde aanvallen.
 11. Reclamefraude:

  • Klikfraude en andere vormen van advertentiefraude.
  • Vervalsing van de prestaties van online adverteren.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om bedrijven in de technologie, media en communicatiesector te helpen bij het identificeren, voorkomen en aanpakken van FEC-risico’s. Deze diensten omvatten beveiligingsevaluaties, onderzoeken naar gegevensinbreuken, regelgevingsnaleving en bescherming van intellectueel eigendom. In een tijd waarin communicatie een essentieel onderdeel is van onze samenleving, is het waarborgen van de integriteit en veiligheid van communicatienetwerken en het implementeren van FEC-maatregelen van cruciaal belang. Dit beschermt niet alleen de sector zelf, maar ook de privacy en gegevens van miljoenen gebruikers over de hele wereld.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak die specifiek is afgestemd op de sector van financiële instellingen. Hier is een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste activiteiten:

1. Diensten voor Fraude Risicobeheer (FRMS):

 • Identificatie en beheer van fraude risico’s die specifiek zijn voor de financiële sector.
 • Beoordeling en categorisering van hoogrisico gebieden en frauderisicofactoren die eigen zijn aan de financiële sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van op maat gemaakte fraudebeheerstrategieën binnen de financiële sector.
 • Voortdurende monitoring van fraude-indicatoren en sector-specifieke risicofactoren.
 • Het verstrekken van trainingen voor fraude risicobeheer die zijn afgestemd op de financiële sector.

2. Auditing van Financiële Economische Criminaliteit (FECA):

 • Uitvoeren van audits van financiële transacties met de nadruk op sector-specifieke voorschriften en wetten voor financiële instellingen.
 • Detectie van onregelmatigheden zoals frauduleuze claims, frauduleuze facturering en financiële wangedrag gerelateerd aan de sector.
 • Onderzoek en verzameling van bewijsmateriaal om financiële misdaden en schendingen binnen de sector te ontdekken.
 • Hulp bij het herstellen van verloren activa als gevolg van economische misdaden en financiële schendingen binnen deze sector.
 • Zorg ervoor dat wordt voldaan aan de sector-specifieke financiële regelgeving.

3. Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsmisdrijven en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de financiële sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van compliance-programma’s die voldoen aan sector-specifieke wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Uitvoeren van forensisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden binnen de sector.
 • Evaluatie van risico’s met betrekking tot bedrijfspraktijken en processen die specifiek zijn voor financiële instellingen.

4. Forensische en Integriteitsdiensten (FIS):

 • Uitvoeren van uitgebreide forensische audits met de nadruk op de financiële sector.
 • Beoordeling van de integriteit van processen en zakelijke praktijken die specifiek zijn voor de sector.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen binnen de sector.

5. Transactie Forensische Diensten (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen financiële instellingen te identificeren.
 • Onderzoek naar transacties gerelateerd aan fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden binnen de sector.
 • Het verstrekken van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Corporate Governance Diensten (CGS):

 • Beoordeling van de governancestructuur en -processen met nadruk op financiële instellingen.
 • Advies om governancepraktijken te verbeteren om te voldoen aan sector-specifieke wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om uitdagingen op het gebied van governance binnen deze sector aan te pakken.

7. Corporate Crime Investigation Services (CCIS):

 • Uitvoeren van grondige onderzoeken naar vermeende bedrijfsmisdrijven en financiële fraude binnen de financiële sector.
 • Verzameling van bewijs en getuigenissen specifiek voor de sector voor juridische procedures.
 • Samenwerking met handhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten met aandacht voor de complexiteit binnen de sector.

8. Integriteit, Compliance & Ethiek Consultancy Services (ICECS):

 • Beoordeling van ethische en complianceproblemen die specifiek zijn voor deze sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van ethische normen en complianceprogramma’s afgestemd op financiële instellingen.
 • Training en bewustwording met betrekking tot ethische kwesties binnen deze sector.

9. Cybersecurity, Data & Regulatory (CDR):

 • Evaluatie van cybersecuritymaatregelen en gegevensbescherming binnen financiële instellingen.
 • Zorgen voor naleving van gegevensbeschermingswetten en sector-specifieke voorschriften.
 • Bescherming tegen cybersecurity-bedreigingen die specifiek zijn voor financiële instellingen.

10. Regulatory & Criminal Enforcement (RCE):

 • Assistentie bij het voldoen aan sector-specifieke voorschriften en wettelijke eisen.
 • Vertegenwoordiging van organisaties in sector-gerelateerde onderzoeken en juridische procedures.

11. Mensen & Organisatiediensten (Workforce):

 • HR-diensten die zijn afgestemd op de behoeften van organisaties binnen de financiële sector.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling, rekening houdend met de specifieke werkstructuur binnen deze sector.
 • Training en ontwikkeling van personeel in overeenstemming met sector-specifieke eisen.

Deze uitgebreide activiteiten worden uitgevoerd om de integriteit, naleving en veiligheid binnen de financiële sector te waarborgen, organisaties te beschermen tegen financiële en zakelijke criminaliteit. Tetrapylon Forensic Auditing speelt een essentiële rol in het handhaven van ethische en wettelijke normen binnen deze sector, en draagt bij aan solide zakelijke praktijken en financiële integriteit.

Transformatie binnen de sector

Previous Story

Gezondheidszorgsector

Next Story

Detailhandelssector

Latest from Financial Institutions and Insurance

Verzekeringssector

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in de verzekeringssector om ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) te bestrijden.