Witwassen is een vorm van financiële en economische criminaliteit (FEC) die wordt gekenmerkt door het illegaal verhullen van de herkomst van onrechtmatig verkregen geld, meestal door middel van transacties met buitenlandse banken of legitieme bedrijven. Tetrapylon Forensic Auditing staat aan de frontlinie van de bestrijding van witwassen door een allesomvattende aanpak. Het bedrijf engageert zich in preventie door het implementeren van robuuste systemen en controles, detectie via geavanceerde monitoring en analyses, onderzoek om illegale geldstromen op te sporen, opvolging van regelgevende vereisten, adviesdiensten om klanten te begeleiden in naleving, ondersteuning bij juridische procedures en onderhandelingsstrategieën.

Geldwitwassen is een vorm van financiële en economische criminaliteit (FEC) die het illegale proces inhoudt van het verhullen van grote sommen geld die voortkomen uit criminele activiteiten, zoals drugshandel of financiering van terrorisme, om ze legitiem te doen lijken. Dit proces heeft tot doel de ware oorsprong van de fondsen te verdoezelen en ze te integreren in de legitieme economie. Om geldwitwassen effectief te bestrijden, worden verschillende maatregelen genomen, en Tetrapylon Forensic Auditing speelt hierbij een cruciale rol. De benadering omvat een allesomvattende strategie met betrekking tot preventie, detectie, onderzoek, opvolging, advisering, juridische procedures, en onderhandeling.

(a) Definitie en Varianten: Witwassen is het proces waarbij illegaal verkregen opbrengsten (“vuil” geld) legitiem worden gemaakt (“schoon” geld) door het door een complexe reeks banktransacties of commerciële transacties te leiden. Er zijn verschillende technieken en methoden die worden gebruikt bij het witwassen van geld, waaronder:

 • Plaatsing: Het inbrengen van “vuil” geld in het financiële systeem via activiteiten zoals contante stortingen of het kopen van activa.
 • Stratificatie: Het uitvoeren van complexe financiële transacties om de oorsprong van de fondsen te verduisteren, met betrokkenheid van meerdere overschrijvingen tussen rekeningen en jurisdicties.
 • Integratie: Het opnieuw invoeren van witgewassen fondsen in de economie, waardoor ze legitiem worden, vaak via investeringen of de aankoop van waardevolle activa.

(b) Vorm van Witteboordencriminaliteit: Witwassen is bij uitstek een vorm van witteboordencriminaliteit, gekenmerkt door financieel gemotiveerde, niet-gewelddadige overtredingen die vaak worden gepleegd door individuen, bedrijven of overheidsprofessionals. Het betreft de exploitatie van financiële systemen en instellingen om illegale opbrengsten te legitimeren.

(c) Grondvoorwaarden: Enkele voorwaarden dragen bij aan de prevalentie van witwassen:

 • Wereldwijd Financieel Systeem: De onderling verbonden aard van het wereldwijde financiële systeem biedt mogelijkheden voor grensoverschrijdende geldstromen, waardoor het moeilijk is om illegale transacties te traceren.
 • Ondoorzichtige Bedrijfsstructuren: Het gebruik van complexe bedrijfsstructuren en schermvennootschappen kan de ware eigendom van activa verhullen, wat het witwasproces vergemakkelijkt.
 • Technologische Vooruitgang: Snelle technologische vooruitgang kan worden benut voor anonieme financiële transacties, waardoor uitdagingen ontstaan voor traditionele surveillancemethoden.
 • Zwak Toezicht: Onvoldoende toezicht of handhaving van regelgeving kan een omgeving creëren die bevorderlijk is voor illegale financiële activiteiten.

(d) Allesomvattende Aanpak van Tetrapylon Forensic Auditing: Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een multidisciplinaire aanpak om witwassen aan te pakken, waarbij verschillende fasen worden doorlopen:

 1. Preventie:

  • Risicoanalyse: Tetrapylon voert diepgaande risicoanalyses uit om kwetsbaarheden in financiële systemen te identificeren en preventieve maatregelen aan te bevelen.
  • Compliance Programma’s: Ontwikkelt en implementeert compliance-programma’s om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoen aan regelgeving en beste praktijken voor de bestrijding van witwassen.
 2. Detectie:

  • Transactiemonitoring: Gebruikt geavanceerde transactiemonitorsystemen om ongebruikelijke patronen en verdachte activiteiten op te sporen die wijzen op witwassen.
  • Samenwerking met Financiële Instellingen: Werkt samen met financiële instellingen om toegang te krijgen tot transactiegegevens en de inspanningen voor detectie en preventie van witwassen te versterken.
 3. Onderzoek:

  • Forensische Audits: Voert forensische audits uit om de geldstroom te traceren, complexe financiële structuren te ontwarren en de oorsprong van illegale fondsen te ontdekken.
  • Samenwerking met Wetshandhavingsinstanties: Werkt samen met wetshandhavingsinstanties om resultaten te delen en onderzoeken naar witwasactiviteiten te ondersteunen.
 4. Opvolging:

  • Juridische Rapportage en Ondersteuning van Vervolging: Helpt bij het opstellen van juridische rapporten en biedt ondersteuning bij de vervolging van personen of entiteiten die betrokken zijn bij witwassen.
  • Plannen voor het Terughalen van Activa: Helpt bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor het terughalen van activa om fondsen te recupereren die zijn verkregen door witwassen.
 5. Adviesdiensten:

  • AML Compliance-advies: Biedt adviesdiensten aan bedrijven, financiële instellingen en regelgevende instanties om de naleving van antiwitwasregelgeving te versterken, inclusief het implementeren van robuuste interne controles.
  • Strategieën voor Risicovermindering: Geeft advies over strategieën voor risicovermindering, zodat entiteiten zijn uitgerust om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken.
 6. Juridische Procedures:

  • Ondersteuning als Expertgetuige: Biedt ondersteuning als expertgetuige in juridische procedures, waarbij resultaten, analyses en expertmeningen worden gepresenteerd om het juridische dossier met betrekking tot witwassen te versterken.
  • Handhaving van Sancties: Helpt bij het afdwingen van wettelijke sancties en boetes tegen entiteiten die schuldig zijn bevonden aan witwassen, waarbij wettelijke verantwoordelijkheid wordt gewaarborgd.
 7. Onderhandeling:

  • Onderhandelingen over Schikkingen: Neemt deel aan onderhandelingen met betrokken partijen, zoals financiële instellingen of bedrijven, om overeenkomsten te bereiken die de terugvordering van fondsen vergemakkelijken en de gevolgen van witwasactiviteiten aanpakken.
  • Planning van Correctieve Maatregelen: Werkt samen met entiteiten om correctieve maatregelen te plannen en te implementeren, waaronder verbeteringen in het antiwitwassysteem en herstelmaatregelen.

(e) Voordelen van de Aanpak:

 • Proactieve Bescherming: De aanpak van Tetrapylon biedt proactieve bescherming door potentiële risico’s aan te pakken voordat ze zich ontwikkelen tot frauduleuze activiteiten.
 • Intersectorale Samenwerking: Faciliteert de samenwerking met regelgevende instanties, financiële instellingen en wetshandhavingsinstanties, waardoor een alliantie ontstaat tegen witwassen.
 • Effectieve Onderzoeken: Maakt gebruik van geavanceerde forensische technieken voor diepgaand onderzoek, waardoor de kans toeneemt om daders te identificeren en te vervolgen.
 • Juridische Ondersteuning: Biedt robuuste juridische ondersteuning in juridische procedures, waardoor het juridische dossier tegen personen of entiteiten die betrokken zijn bij witwassen wordt versterkt.
 • Continue Verbetering: Levert doorlopende adviesdiensten om ervoor te zorgen dat entiteiten op de hoogte blijven van evoluerende witwaspraktijken en voortdurend hun preventieve maatregelen verbeteren.
 • Actief Recupereren van Activa: Helpt bij het actief terugvorderen van fondsen, wat bijdraagt aan financiële restitutie voor slachtoffers en sancties tegen witwasmisdadigers.

In conclusie is de allesomvattende aanpak van Tetrapylon Forensic Auditing ontworpen om witwassen op elke fase aan te pakken, van preventie tot het terugvorderen van activa, waardoor een sterke verdediging wordt geboden tegen deze vorm van witteboordencriminaliteit binnen het complexe landschap van financiële systemen.

Previous Story

ESG binnen de Thuiszorgsector

Next Story

Oplichting

Latest from Witteboordencriminaliteit

Fraude in de Gokindustrie

Fraude in de gokindustrie omvat illegale activiteiten zoals valsspelen, matchfixing of manipulatie van uitkomsten voor financieel

Erfenisfraude

Erfenisfraude omvat bedrieglijke praktijken gericht op het manipuleren van de verdeling van erfenisgoederen, vaak door valse

Belastingontduiking

Belastingontduiking omvat opzettelijke handelingen om belastingverplichtingen te ontlopen door illegale middelen te gebruiken, zoals het verstrekken