Corruptie is een vorm van financiële en economische criminaliteit (FEC) waarbij iets van waarde wordt aangeboden, gegeven, ontvangen of gevraagd (zoals smeergeld of steekpenningen) om de handelingen van een persoon in een machtspositie te beïnvloeden. Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in voor de bestrijding van corruptie door een allesomvattende aanpak. Het bedrijf richt zich op preventie door het implementeren van robuuste systemen en controles, detectie via geavanceerde monitoring en analyses, onderzoek om corrupte praktijken aan het licht te brengen, opvolging van regelgevende vereisten, adviesdiensten om klanten te begeleiden in naleving, ondersteuning bij juridische procedures en onderhandelingsstrategieën.

Corruptie is een vorm van financiële en economische criminaliteit (FEC) die inhoudt dat er iets van waarde wordt aangeboden, gegeven, ontvangen of gevraagd met als doel de handelingen van een ambtenaar of een andere persoon in een positie van vertrouwen te beïnvloeden. Het is een wijdverspreid probleem dat de transparantie, rechtvaardigheid en de rechtsstaat ondermijnt. Om corruptie effectief te bestrijden, hanteert Tetrapylon Forensic Auditing een uitgebreide strategie die preventie, detectie, onderzoek, opvolging, advisering, juridische procedures en onderhandelingen omvat.

(a) Definitie en Varianten: Corruptie actief omvat het aanbieden, geven, ontvangen of vragen van iets van waarde met als doel het beïnvloeden van de handelingen van een verantwoordelijke persoon of een andere persoon in een machtspositie. Varianten van corruptie actief kunnen zijn:

 • Corruptie Actief: Het aanbieden of geven van een smeergeld.
 • Corruptie Passief: Het ontvangen of vragen van smeergeld.
 • Corruptie van Openbare Ambtenaren: Involle personen in publieke functies, zoals overheidsfunctionarissen.
 • Corruptie in de Private Sector: Komt voor in commerciële transacties tussen private entiteiten.

(b) Vorm van Witteboordencriminaliteit: Corruptie actief is een iconische vorm van witteboordencriminaliteit, gekenmerkt door bedrieglijke praktijken in de zaken- of professionele wereld met als doel financieel of persoonlijk gewin. Het doet zich vaak voor in zakelijke omgevingen, overheidsinstellingen of internationale handelstransacties.

(c) Grondvoorwaarden: Verschillende grondvoorwaarden dragen bij aan het voorkomen van corruptie actief:

 • Machtsongelijkheid: Corruptie gedijt vaak in situaties waarin er een aanzienlijk onevenwicht is in macht tussen de omkoper en de begunstigde.
 • Gebrek aan Transparantie: Omgevingen zonder transparantie en verantwoordingsplicht zijn vatbaar voor corruptie omdat illegale transacties verborgen kunnen blijven.
 • Culturele Factoren: Normen en culturele praktijken kunnen van invloed zijn op de acceptatie of tolerantie van corruptie in bepaalde samenlevingen of industrieën.
 • Zwakke Wettelijke Kaders: Onvoldoende juridische kaders en handhavingsmechanismen kunnen een omgeving creëren die bevorderlijk is voor corruptie.

(d) Alomvattende Aanpak door Tetrapylon Forensic Auditing: Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een alomvattende strategie om corruptie actief aan te pakken, waarbij verschillende stadia van het proces worden aangepakt:

 1. Preventie:

  • Risico-evaluatie: Voert grondige risicobeoordelingen uit om kwetsbaarheden te identificeren en preventieve maatregelen aan te bevelen.
  • Conformiteitsprogramma’s: Ontwikkelt en implementeert conformiteitsprogramma’s om ervoor te zorgen dat aan regelgeving en de beste praktijken op het gebied van anti-corruptie wordt voldaan.
 2. Detectie:

  • Geavanceerde Monitoringssystemen: Implementeert geavanceerde monitorsystemen om ongebruikelijke patronen of transacties op te sporen die duiden op corruptie.
  • Samenwerking met Autoriteiten: Werkt samen met wetshandhavingsinstanties om informatie te delen en inspanningen voor detectie en preventie van corruptie te versterken.
 3. Onderzoek:

  • Forensische Audits: Gebruikt forensische audittechnieken om corruptie te onderzoeken, het geldspoor te volgen en daders te identificeren.
  • Samenwerking met Juridische Experts: Werkt samen met juridische experts om bewijs te verzamelen en een solide dossier op te bouwen tegen personen of entiteiten die bij corruptie betrokken zijn.
 4. Opvolging:

  • Juridische Rapporten en Ondersteuning bij Vervolging: Helpt bij het opstellen van juridische rapporten en biedt ondersteuning bij de vervolging van personen of entiteiten die betrokken zijn bij corruptie.
  • Actieve Terugwinningsplanning van Activa: Ontwikkelt en implementeert plannen voor actieve teruggave van activa, bijdragend aan financiële vergoeding voor slachtoffers en het opleggen van sancties aan corruptiedaders.
 5. Advies:

  • Anti-corruptiestrategieën: Biedt adviesdiensten om bedrijven en individuen te helpen effectieve anti-corruptiestrategieën te ontwikkelen.
  • Consultaties voor Continue Verbetering: Biedt voortdurende adviesdiensten om ervoor te zorgen dat entiteiten op de hoogte blijven van de voortdurend veranderende tactieken van corruptie en hun preventieve maatregelen voortdurend verbeteren.
 6. Juridische Procedures:

  • Ondersteuning als Deskundige Getuige: Biedt ondersteuning als deskundige getuige bij juridische procedures door resultaten, analyses en deskundige meningen te presenteren om het juridische dossier tegen corruptiedaders te versterken.
  • Toepassing van Sancties: Helpt bij de toepassing van wettelijke sancties en straffen tegen personen of entiteiten die schuldig worden bevonden aan betrokkenheid bij corruptie, waarbij wettelijke verantwoordelijkheid wordt geëist.
 7. Onderhandeling:

  • Schikkingsoverleg: Neemt deel aan onderhandelingen met betrokken partijen, zoals financiële instellingen of bedrijven, om overeenkomsten te bereiken die de terugkeer van geld vergemakkelijken en de gevolgen van corruptie aanpakken.
  • Planning van Correctieve Maatregelen: Werkt samen met entiteiten om correctieve maatregelen te plannen en uit te voeren, waaronder beleidsveranderingen en herstelmaatregelen.

(e) Voordelen van de Aanpak: De alomvattende aanpak van Tetrapylon Forensic Auditing biedt verschillende voordelen:

 • Effectieve Preventie: Door risico’s te identificeren en adequaat te reageren, draagt de aanpak bij aan effectieve preventie van corruptieve praktijken.
 • Snelle Detectie: Geavanceerde monitoringssystemen versnellen de detectie van corruptie, waardoor snel kan worden ingegrepen.
 • Doelgericht Onderzoek: Forensische audits en samenwerking met juridische experts leiden tot doelgerichte onderzoeken en sterke juridische dossiers.
 • Actieve Opvolging: Het plannen van actieve terugwinningsmaatregelen en juridische ondersteuning dragen bij aan een actieve opvolging van corruptiezaken.
 • Continue Advisering: Voortdurende advisering zorgt ervoor dat entiteiten up-to-date blijven met de nieuwste anti-corruptiestrategieën.
 • Efficiënte Juridische Procedures: Ondersteuning als deskundige getuige en toepassing van sancties dragen bij aan efficiënte juridische procedures.
 • Flexibele Onderhandeling: Het vermogen om flexibele onderhandelingen te voeren, stelt partijen in staat om effectieve oplossingen te vinden.

In essentie biedt Tetrapylon Forensic Auditing een holistische benadering om corruptie actief te bestrijden, waarbij de nadruk ligt op preventie, detectie, onderzoek, opvolging, advies, juridische procedures, en onderhandeling om een robuuste verdediging tegen deze vorm van witteboordencriminaliteit te waarborgen.

Previous Story

Oplichting

Next Story

Misbruik van bedrijfsmiddelen

Latest from Witteboordencriminaliteit

Fraude in de Gokindustrie

Fraude in de gokindustrie omvat illegale activiteiten zoals valsspelen, matchfixing of manipulatie van uitkomsten voor financieel

Erfenisfraude

Erfenisfraude omvat bedrieglijke praktijken gericht op het manipuleren van de verdeling van erfenisgoederen, vaak door valse

Belastingontduiking

Belastingontduiking omvat opzettelijke handelingen om belastingverplichtingen te ontlopen door illegale middelen te gebruiken, zoals het verstrekken