Fraude bij overheidsopdrachten

Fraude bij openbare aanbestedingen omvat frauduleuze activiteiten in het proces van het toekennen van overheidscontracten of aanbestedingen. Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een alomvattende aanpak om fraude bij openbare aanbestedingen te bestrijden. Het bedrijf richt zich op preventie door het implementeren van robuuste maatregelen, detectie via grondige monitoring van aanbestedingsprocessen, het uitvoeren van gedetailleerde onderzoeken om frauduleuze praktijken te ontdekken, het waarborgen van naleving van wettelijke voorschriften, het verstrekken van adviesdiensten om transparantie te bevorderen, het bieden van ondersteuning bij juridische procedures en het toepassen van onderhandelingsstrategieën.

Fraude bij openbare aanbestedingen is een vorm van financiële en economische criminaliteit (FEC) waarbij bedrieglijke praktijken worden toegepast in het proces van overheids- of publieke sectoraanbestedingen. Dit omvat verschillende frauduleuze activiteiten zoals manipulatie van biedingen, prijsafspraken, omkoping, samenspanning, valse facturering en andere strategieën die zijn ontworpen om het aanbestedingssysteem te manipuleren voor persoonlijk of organisatorisch gewin. Om effectief te strijden tegen fraude bij openbare aanbestedingen, hanteert Tetrapylon Forensic Auditing een uitgebreide strategie die preventie, detectie, onderzoek, opvolging, adviesdiensten, juridische procedures en onderhandeling omvat.

(a) Definitie en Varianten: Fraude bij openbare aanbestedingen omvat bedrieglijke praktijken in de verwerving van goederen, diensten, of bouwprojecten door overheidsinstanties. Varianten zijn onder andere:

 • Afspraak over inschrijvingen: Samenspanning tussen inschrijvers om het toewijzingsproces onrechtmatig te beïnvloeden.
 • Frauduleuze facturering: Het indienen van facturen voor goederen of diensten die niet zijn geleverd.
 • Belangenconflict: Niet openbaar gemaakte relaties die van invloed zijn op het inkoopproces.

(b) Vorm van Witteboordencriminaliteit: Fraude bij openbare aanbestedingen is een geavanceerde vorm van witteboordencriminaliteit waarbij individuen hun positie binnen overheidsinstanties exploiteren om het inkoopproces voor persoonlijk gewin te manipuleren.

(c) Grondvoorwaarden: Verschillende voorwaarden dragen bij aan fraude bij openbare aanbestedingen:

 • Gebrek aan Toezicht: Onvoldoende toezicht op het inkoopproces schept kansen voor frauduleuze activiteiten.
 • Complexiteit van Inkoopprocedures: De complexiteit van inkoopprocedures kan worden misbruikt om frauduleuze activiteiten te verbergen.
 • Onvoldoende Due Diligence: Het nalaten van grondig onderzoek naar leveranciers en aannemers kan leiden tot frauduleuze betrokkenheid.

(d) Allesomvattende Aanpak door Tetrapylon Forensic Auditing:

 1. Preventie:

  • Training over Inkoopintegriteit: Biedt trainingsprogramma’s aan overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij inkoop om bewustwording van ethische praktijken en wettelijke verplichtingen te vergroten.
  • Protocollen voor Due Diligence: Ontwikkelt en implementeert robuuste protocollen voor due diligence om de integriteit van leveranciers en aannemers te beoordelen.
 2. Detectie:

  • Gegevensanalyse: Maakt gebruik van geavanceerde gegevensanalyses om inkoopgegevens te onderzoeken en onregelmatigheden of frauduleuze patronen te identificeren.
  • Meldingsprogramma’s: Vestigt vertrouwelijke meldingsprogramma’s om individuen aan te moedigen vermeende frauduleuze activiteiten in het inkoopproces te melden.
 3. Onderzoek:

  • Forensische Audits: Voert forensische audits uit om de geldstroom te traceren, frauduleuze transacties te identificeren en personen betrokken bij frauduleuze activiteiten op te sporen.
  • Samenwerking met Wetshandhavingsinstanties: Werkt samen met wetshandhavingsinstanties om bewijsmateriaal te verzamelen en sterke dossiers samen te stellen tegen degenen die betrokken zijn bij fraude bij openbare aanbestedingen.
 4. Opvolging:

  • Strategieën voor Activa Terugvordering: Ontwikkelt strategieën voor het terughalen van fondsen en activa, waarbij wordt gewaarborgd dat personen die betrokken zijn bij fraude ter verantwoording worden geroepen.
  • Verbeteringen van Inkoopprocedures: Beveelt verbeteringen aan voor inkoopprocedures om toekomstige fraude te voorkomen.
 5. Advies:

  • Advies over Risicobeheer: Biedt adviesdiensten op het gebied van risicobeheer aan overheidsinstanties, waarbij wordt gezorgd voor transparantie en naleving van inkooppraktijken.
  • Juridisch Advies: Levert juridisch advies om overheidsinstanties te begeleiden bij de complexiteit van de strijd tegen fraude bij openbare aanbestedingen, inclusief mogelijke juridische stappen.
 6. Juridische Procedures:

  • Ondersteuning bij Geschillen: Biedt ondersteuning bij geschillen, inclusief expertgetuigenissen, om juridische zaken tegen degenen die betrokken zijn bij fraude te versterken.
  • Juridische Pleidooien: Neemt deel aan juridische procedures om de veroordeling van personen betrokken bij frauduleuze inkoopactiviteiten na te streven.
 7. Onderhandelingen:

  • Onderhandelingen over Schikking: Neemt deel aan onderhandelingen om tot schikkingen te komen, indien van toepassing, om de terugvordering van verduisterde fondsen te vergemakkelijken en langdurige juridische gevechten te vermijden.
  • Resolutie van Contractgeschillen: Helpt overheidsinstanties bij het oplossen van contractgeschillen die voortvloeien uit frauduleuze inkooppraktijken.

(e) Voordelen van de Aanpak:

 • Verbeterde Inkoopintegriteit: De aanpak van Tetrapylon Forensic Auditing versterkt de integriteit van openbare inkoopprocessen, waardoor het risico op frauduleuze activiteiten wordt verminderd.
 • Financiële Bescherming: Beschermt overheidsfondsen door het identificeren en aanpakken van fraudegevallen, waardoor wordt gegarandeerd dat ze niet worden misbruikt.
 • Juridische Bescherming: Biedt juridische bescherming aan overheidsinstanties, begeleidt hen door juridische procedures en vergemakkelijkt de tenuitvoerlegging van antifraude-maatregelen.

De alomvattende aanpak van Tetrapylon Forensic Auditing behandelt fraude bij openbare aanbestedingen van preventie tot juridische procedures, met als resultaat verhoogde transparantie, integriteit en naleving in openbare inkooppraktijken.

Previous Story

Erfenisfraude

Next Story

Fraude met Douane- en Accijnzen

Latest from Witteboordencriminaliteit

Fraude in de Gokindustrie

Fraude in de gokindustrie omvat illegale activiteiten zoals valsspelen, matchfixing of manipulatie van uitkomsten voor financieel

Erfenisfraude

Erfenisfraude omvat bedrieglijke praktijken gericht op het manipuleren van de verdeling van erfenisgoederen, vaak door valse

Belastingontduiking

Belastingontduiking omvat opzettelijke handelingen om belastingverplichtingen te ontlopen door illegale middelen te gebruiken, zoals het verstrekken

Faillissementsmisdrijven

Faillissementsmisdrijven verwijzen naar illegale activiteiten die verband houden met de opzettelijke manipulatie of misbruik van het