Industry Specialities

Binnen het domein van Informatiebeheerdiensten (IGS) heeft Tetrapylon Forensic Auditing zich gespecialiseerd in het beheer van frauderisico’s. Ze bieden op maat gemaakte oplossingen om fraude binnen organisaties te identificeren, te beperken en te beheren. Dit omvat de ontwikkeling en implementatie van uitgebreide anti-fraude strategieën, het onderzoeken van financiële transacties op onregelmatigheden en de vaststelling van protocollen voor fraudepreventie. Tetrapylon maakt gebruik van hun diepgaande expertise om klanten te helpen hun activa en reputatie te beschermen door proactief frauderisico’s aan te pakken.

De specialismen binnen de Information Governance Services (IGS) van Tetrapylon Forensic Auditing zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het beheren van frauderisico’s die specifiek zijn voor hun branche. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe Tetrapylon frauderisicobeheer aanpakt binnen de IGS-service, met de nadruk op branche-expertise:

Overzicht van frauderisicobeheer binnen Information Governance Services van Tetrapylon:

Frauderisicobeheer is van cruciaal belang in de moderne zakelijke omgeving, waar gegevens en informatie waardevolle activa zijn die het doelwit kunnen zijn van verschillende vormen van fraude. De IGS-services van Tetrapylon bieden gespecialiseerde expertise om de specifieke uitdagingen binnen elke branche aan te pakken:

Belangrijke elementen van de aanpak van Tetrapylon:

 1. Branchespecifieke expertise: Het IGS-team van Tetrapylon bestaat uit professionals met diepgaande kennis van verschillende industrieën, waardoor ze de specifieke branchegebonden risico’s begrijpen.

 2. Regelgevende naleving: Het voldoen aan sectorgebonden voorschriften en nalevingsvereisten is essentieel voor het beheren van frauderisico’s. Tetrapylon helpt organisaties om te voldoen aan branche-specifieke nalevingsnormen.

 3. Gegevensclassificatie: Het begrijpen van de soorten gegevens die binnen een branche voorkomen, deze classificeren en passende beveiligingsmaatregelen toepassen om ze te beschermen tegen frauderisico’s.

 4. Best practices: Tetrapylon promoot branchegerelateerde beste praktijken op het gebied van gegevensbeveiliging, privacy en frauderisicobeheer, zodat organisaties voldoen aan branche-standaarden.

 5. Beoordeling van risico’s van derden: Beoordelen en monitoren van leveranciers, partners en externe leveranciers in de context van branchegerelateerde praktijken om potentiële frauderisico’s die door externe belanghebbenden worden geïntroduceerd, te verminderen.

 6. Branchespecifieke technologische oplossingen: Het benutten van oplossingen en tools die specifiek zijn voor een bepaalde branche om de beveiliging van gegevens, privacy en fraudeopsporing te versterken.

 7. Levenscyclusbeheer van gegevens: Het beheren van gegevens gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met de branchegerelateerde normen en het beperken van frauderisico’s op elk moment.

 8. Incidentresponsplanning: Het ontwikkelen en testen van branche-specifieke incidentresponsplannen om snel en effectief om te gaan met frauderisico’s en de impact te minimaliseren.

 9. Branchespecifieke threat intelligence: Op de hoogte blijven van branchegerelateerde threat intelligence om proactief te identificeren en te reageren op opkomende frauderisico’s.

 10. Werknemerstraining: Het bieden van branche-specifieke training aan werknemers en belanghebbenden, zodat ze op de hoogte zijn van branchegerelateerde risico’s en weten hoe ze verdachte activiteiten moeten melden.

 11. Branchespecifieke oplossingen: Het aanpassen van oplossingen en strategieën om specifieke frauderisico’s en uitdagingen binnen een bepaalde branche aan te pakken.

 12. Digitale transformatiebeveiliging: Organisaties helpen bij het implementeren van digitale transformatiestrategieën terwijl ze zich beschermen tegen frauderisico’s die zich binnen de branche tijdens het proces kunnen voordoen.

 13. Fraudebewustzijnsprogramma’s: Het opzetten van branchespecifieke fraudebewustzijnsprogramma’s om werknemers te informeren over branchegerelateerde risico’s en hoe ze verdachte activiteiten kunnen melden.

 14. Toeleveringsketenbeveiliging: Het aanpakken van de uitdagingen en kwetsbaarheden binnen een bepaalde branche van de toeleveringsketen om frauderisico’s te voorkomen die voortkomen uit de toeleveringsketen.

 15. Branchespecifieke benchmarks: Het beoordelen van de frauderisicobeheerhouding van een organisatie in vergelijking met branche-standaarden en benchmarks om gebieden te identificeren waar verbetering nodig is.

De expertise van Tetrapylon in Information Governance Services met een focus op branchekennis zorgt ervoor dat organisaties effectief kunnen omgaan met branchegerelateerde frauderisico’s. Door beste praktijken en branchestandaarden na te leven, kunnen organisaties hun gevoelige gegevens beschermen, voldoen aan specifieke branchenormen en de waarschijnlijkheid van fraude-incidenten verminderen die financiële en reputatieschade kunnen veroorzaken.

Previous Story

Cybersecurity & Privacy

Next Story

Information Governance Services

Latest from Information Governance Services

Cybersecurity & Privacy

Tetrapylon Forensic Auditing, binnen haar service-lijn Informatiebeheerdiensten (IGS), excelleert in cybersecurity en privacy. Ze zijn gespecialiseerd

Cross-functional Support

In het kader van risicobeheer van fraude breidt Tetrapylon Forensic Auditing’s Informatiebeheerdiensten (IGS) zijn expertise uit

Emerging Technologies

Tetrapylon Forensic Auditing’s Informatiebeheerdiensten (IGS) blinken uit in risicobeheer van fraude door voorop te blijven lopen

Cloud Environnement

Tetrapylon Forensic Auditing’s Informatiebeheerdiensten (IGS) is goed thuis in het omgaan met risicobeheer van fraude in

Contract Management

De Informatiebeheerdiensten (IGS) van Tetrapylon Forensic Auditing blinken uit in het beperken van fraudegevaar in verband