Cross-functional Support

In het kader van risicobeheer van fraude breidt Tetrapylon Forensic Auditing’s Informatiebeheerdiensten (IGS) zijn expertise uit om cross-functionele ondersteuning te bieden. Ze werken naadloos samen met verschillende afdelingen en functies binnen een organisatie om fraude risico’s uitgebreid aan te pakken. Dit houdt in dat ze nauw samenwerken met juridische, compliance, IT, financiële en andere teams om strategieën te ontwerpen en te implementeren die fraudebedreigingen effectief tegengaan. Hun cross-functionele ondersteuning zorgt voor een holistische benadering van fraude risicobeheer.

De dienst voor informatiegovernance van Tetrapylon Forensic Auditing (IGS) biedt een benadering met cross-functionele ondersteuning om fraude risico’s effectief te beheren en te verminderen. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon fraude risicobeheer benadert met een cross-functionele aanpak:

Overzicht van Cross-functionele Ondersteuning voor Fraude Risicobeheer:

Het beheer van fraude risico’s vereist een holistische aanpak die verschillende functies en afdelingen binnen een organisatie beslaat. Tetrapylon erkent het belang van cross-functionele ondersteuning om fraude effectief te identificeren, voorkomen en erop te reageren.

Belangrijke Elementen van de Cross-functionele Benadering van Tetrapylon:

 1. Risicobeoordeling en Identificatie: Tetrapylon voert uitgebreide risicobeoordelingen uit om potentiële fraude risico’s in verschillende bedrijfsfuncties, waaronder financiën, operaties, HR en IT, te identificeren.

 2. Samenwerking in Training: Tetrapylon biedt trainingsprogramma’s die werknemers uit verschillende afdelingen betrekken om een gedeeld begrip van fraude risico’s en preventiestrategieën te creëren.

 3. Interne Controles en Governance: Het ontwikkelen en implementeren van robuuste interne controles en governance-structuren die cross-functionele teams betrekken om ervoor te zorgen dat fraude risico’s adequaat worden aangepakt.

 4. Klokkenluidersprogramma’s: Het implementeren van vertrouwelijke meldingsmechanismen waarmee werknemers uit verschillende functies verdachte activiteiten kunnen melden zonder angst voor represailles.

 5. Data-analyse en Monitoring: Gegevensanalyse inzetten om transacties en activiteiten in de hele organisatie te monitoren en onregelmatigheden en mogelijke fraude te detecteren.

 6. Incident Response Teams: Het creëren van cross-functionele incident response teams om fraude-incidenten snel en effectief aan te pakken, waarbij IT, juridische zaken, naleving en HR-personeel betrokken zijn.

 7. Compliance en Juridisch Toezicht: Samenwerking tussen juridische en nalevingsafdelingen om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan relevante wetten en voorschriften, waardoor juridische blootstelling wordt verminderd.

 8. Leveranciers- en Derden Toezicht: Cross-functionele teams houden toezicht op due diligence en risicobeoordelingen voor leveranciers en derde partijen om het risico op frauduleuze activiteiten te minimaliseren.

 9. Financieel Toezicht: Samenwerking tussen financiële en auditfuncties om financiële transacties te monitoren en anomalieën te identificeren die op fraude kunnen wijzen.

 10. Integratie van Technologie en Cyberbeveiliging: Het afstemmen van IT- en cybersecurity-praktijken op strategieën voor fraude risicobeheer om te beschermen tegen cyberfraude.

 11. Continue Verbetering: Regelmatige cross-functionele vergaderingen om fraude risicobeheerstrategieën te herzien en te verbeteren op basis van evoluerende risico’s en veranderende bedrijfsdynamiek.

 12. Naleving van Regelgeving: Zorgen dat de organisatie voldoet aan branchespecifieke voorschriften en normen, wat vaak samenwerking vereist tussen juridische, nalevings- en operationele teams.

 13. Interne en Externe Audits: Betrokkenheid van cross-functionele teams bij interne en externe audits om gebieden van verbetering te identificeren en potentiële fraude risico’s aan te pakken.

 14. Resource Allocatie: Gezamenlijke beslissingen over resourceallocatie om prioriteit te geven aan initiatieven voor fraude risicobeheer op basis van inbreng vanuit verschillende functies.

 15. Crisismanagement: Het ontwikkelen en testen van crisismanagementplannen die verschillende functies betrekken om effectief te reageren op fraude-incidenten of crises.

Tetrapylons cross-functionele aanpak voor fraude risicobeheer zorgt ervoor dat alle aspecten van een organisatie betrokken zijn bij de preventie en vermindering van fraude. Door silo’s af te breken en samenwerking te bevorderen, kunnen organisaties een sterkere verdediging tegen fraude opbouwen en effectiever reageren wanneer zich incidenten voordoen. Deze aanpak is afgestemd op de unieke behoeften en risico’s van elke organisatie, waardoor een alomvattende strategie voor fraude risicobeheer wordt gecreëerd.

Previous Story

Emerging Technologies

Next Story

Cybersecurity & Privacy

Latest from Information Governance Services

Industry Specialities

Binnen het domein van Informatiebeheerdiensten (IGS) heeft Tetrapylon Forensic Auditing zich gespecialiseerd in het beheer van

Cybersecurity & Privacy

Tetrapylon Forensic Auditing, binnen haar service-lijn Informatiebeheerdiensten (IGS), excelleert in cybersecurity en privacy. Ze zijn gespecialiseerd

Emerging Technologies

Tetrapylon Forensic Auditing’s Informatiebeheerdiensten (IGS) blinken uit in risicobeheer van fraude door voorop te blijven lopen

Cloud Environnement

Tetrapylon Forensic Auditing’s Informatiebeheerdiensten (IGS) is goed thuis in het omgaan met risicobeheer van fraude in

Contract Management

De Informatiebeheerdiensten (IGS) van Tetrapylon Forensic Auditing blinken uit in het beperken van fraudegevaar in verband