Compensation

“Beloning” is een essentieel aspect binnen de service-lijn “Strategic Advice on Corporate Governance from Shareholder and Proxy Perspective (GOSPP)” van Tetrapylon Forensic Auditing. Het omvat alle zaken die verband houden met de beloning en vergoedingen van leidinggevenden, bestuursleden en sleutelpersoneel binnen een organisatie. Effectief toezicht op beloning is cruciaal in risicobeheer met betrekking tot fraude, aangezien ongepaste of buitensporige beloningsstructuren prikkels voor onethisch gedrag kunnen creëren.

De experts van Tetrapylon op dit gebied bieden begeleiding bij het opstellen van eerlijke en transparante beloningsbeleidslijnen, het afstemmen van de beloning van leidinggevenden op prestaties en het zorgen voor naleving van wettelijke vereisten. Op deze manier kunnen organisaties het risico van frauduleuze activiteiten met betrekking tot beloning beperken en een cultuur van integriteit bevorderen.

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing in “Compensatie” binnen de service-lijn “Strategisch Advies over Corporate Governance vanuit het perspectief van aandeelhouders en volmachten (GOSPP)” speelt een cruciale rol in het voorkomen van fraude. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe deze expertise bijdraagt aan fraudepreventie:

 1. Evaluatie van Uitvoerende Beloningen: Tetrapylon voert diepgaande beoordelingen uit van de uitvoerende beloningsstructuren om ervoor te zorgen dat ze transparant, eerlijk en in overeenstemming zijn met sectornormen. Deze evaluatie draagt bij aan het voorkomen van frauduleuze activiteiten die verband houden met buitensporige of ongerechtvaardigde uitvoerende beloningen.

 2. Afstemming van Prestatiemetingen: De service-lijn richt zich op het afstemmen van prestatiemetingen op langetermijnbelangen van aandeelhouders en ethische principes. Dit zorgt ervoor dat uitvoerende leden worden gestimuleerd om in het belang van het bedrijf en de aandeelhouders te handelen, waardoor het risico op frauduleus gedrag wordt verminderd.

 3. Advies over Say-on-Pay-Stemmen: Tetrapylon biedt adviesdiensten met betrekking tot “Say-on-Pay”-stemmen, waarbij aandeelhouders hun mening geven over beloningspakketten voor leidinggevenden. Door actief in gesprek te gaan met aandeelhouders en hun zorgen aan te pakken, kunnen bedrijven potentiële frauderisico’s vermijden.

 4. Beloningen op basis van aandelen: Er wordt zorgvuldig gekeken naar de ethische en transparante beheer van beloningen op basis van aandelen, zoals aandelenopties, om ervoor te zorgen dat toekenningen niet worden gemanipuleerd voor persoonlijk gewin, wat tot frauduleuze activiteiten kan leiden.

 5. Terugvorderingsclausules: Het aanbevelen van terugvorderingsclausules waarmee bedrijven uitvoerende beloningen kunnen terugvorderen in geval van financiële correcties als gevolg van fraude of wangedrag.

 6. Toezicht op het Beloningscomité: Advies over de samenstelling en verantwoordelijkheden van beloningscomités om effectief toezicht te houden op de uitvoerende beloning en de ethische principes na te leven.

 7. Beoordeling van Incentiveplannen: Tetrapylon beoordeelt en evalueert incentiveplannen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan ethische richtlijnen en de belangen van aandeelhouders. Ethische incentiveplannen kunnen uitvoerende leden ontmoedigen om frauduleuze activiteiten te ondernemen om kortetermijndoelen te bereiken.

 8. Openbaarmaking en Transparantie: De nadruk wordt gelegd op het belang van transparante openbaarmaking met betrekking tot uitvoerende beloningen. Transparante openbaarmaking stelt belanghebbenden in staat de rechtvaardigheid van beloningspakketten te beoordelen en potentiële fraude te verminderen.

 9. Regelgeving en Conformiteit: Er wordt gecontroleerd op naleving van alle relevante voorschriften met betrekking tot uitvoerende beloningen, wat grondig due diligence-onderzoek naar regelgevingskwesties en beloningsopenbaarmaking kan omvatten.

 10. Betrokkenheid van belanghebbenden: Actieve betrokkenheid bij aandeelhouders en volmachten om zorgen met betrekking tot uitvoerende beloningen en andere ethische kwesties aan te pakken, en uitleg te verschaffen die potentiële frauderisico’s vermindert.

 11. Vergelijking met Peergroepen: Vergelijkingen met concurrenten worden uitgevoerd om beloningspraktijken te vergelijken. Dit helpt potentiële frauderisico’s te identificeren die verband houden met beloningskwesties.

 12. Bescherming tegen Vergelding: Advies over maatregelen tegen vergelding om werknemers te beschermen tegen wangedrag of fraudegerelateerde zorgen.

Door middel van deze uitgebreide diensten en adviezen draagt Tetrapylon Forensic Auditing bij aan het voorkomen van fraude die verband houdt met uitvoerende beloningen en andere ethische

vraagstukken. Het bevordert eerlijke, transparante en ethische bedrijfspraktijken die frauderisico’s minimaliseren en het vertrouwen van belanghebbenden in de organisatie vergroten.

Previous Story

Board Issues

Next Story

Duurzaamheid

Latest from GOSPP

Duurzaamheid

“Duurzaamheid” is een centraal onderdeel binnen de service-lijn “Strategic Advice on Corporate Governance from Shareholder and