Board Issues

“Bestuursaangelegenheden” is een cruciaal onderdeel van de service-lijn “Strategic Advice on Corporate Governance from Shareholder and Proxy Perspective (GOSPP)” van Tetrapylon Forensic Auditing. Het behandelt een breed scala aan uitdagingen en onderwerpen die verband houden met het bestuur van een organisatie. Deze kwesties hebben vaak raakvlakken met risicobeheer met betrekking tot fraude, aangezien ze betrekking hebben op het toezicht en beheer van zakelijke activiteiten om ethisch gedrag te waarborgen en te voldoen aan relevante voorschriften.

De experts van Tetrapylon bieden begeleiding en ondersteuning aan raden van bestuur en managementteams bij het aanpakken van deze kwesties. Dit omvat het helpen bij de ontwikkeling en implementatie van bestuursstructuren, beleid en procedures om het risico van frauduleuze activiteiten te beperken. Door de bestuurspraktijken te verbeteren, kunnen organisaties zich beter beschermen tegen frauduleus gedrag en de bijbehorende risico’s.

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van “Board Issues” binnen de service-lijn “Strategisch Advies over Corporate Governance vanuit het oogpunt van aandeelhouders en volmachtgevers (GOSPP)” speelt een cruciale rol in de preventie en bestrijding van fraude. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe deze expertise bijdraagt aan fraudebestrijding:

 1. Governance Evaluatie: Tetrapylon voert uitgebreide evaluaties uit van de corporate governance structuren. Dit omvat het beoordelen van de effectiviteit van bestuursraden en hun vermogen om toezicht te houden en begeleiding te bieden om fraude risico’s te verminderen.

 2. Bestuursraad Samenstelling: De service-lijn richt zich op het waarborgen van een divers samengestelde en gekwalificeerde raad van bestuur, met leden die de juiste vaardigheden en expertise hebben om fraude risico’s effectief aan te pakken.

 3. Ethical Leadership: Tetrapylon moedigt ethisch leiderschap op bestuursniveau aan. Dit omvat het bevorderen van een cultuur van integriteit en verantwoorde besluitvorming, wat dient als een krachtige afschrikmiddel tegen frauduleus gedrag.

 4. Executive Compensation: Evaluatie van executive compensation structuren is essentieel om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met ethische beginselen. Eerlijke en transparante beloning kan de verleiding tot frauduleuze activiteiten als gevolg van financiële prikkels verminderen.

 5. Meldingsmechanismen: De focus ligt op het belang van het implementeren en onderhouden van robuuste meldingsmechanismen. Deze systemen stellen werknemers en belanghebbenden in staat om vermoedens van fraude vertrouwelijk te melden zonder angst voor represailles.

 6. Proxy Voting en Engagement: Tetrapylon werkt samen met aandeelhouders om invloed uit te oefenen op corporate governance door middel van proxy voting en actieve betrokkenheid bij bedrijven. Door ethische praktijken en transparante governance te ondersteunen, kunnen ze frauduleuze activiteiten ontmoedigen.

 7. Transparantie en Openbaarmaking: Bevordering van grotere transparantie en openbaarmaking van financiële en governance praktijken aan aandeelhouders en het publiek. Transparante openbaarmaking kan bijdragen aan het onthullen van fraude en onethisch gedrag.

 8. Regelgevingsnaleving: Zorgen dat bedrijven voldoen aan relevante voorschriften, inclusief die met betrekking tot fraudepreventie. Compliance-inspanningen omvatten due diligence met betrekking tot regelgevingskwesties en rapportage- en interne controle-evaluaties.

 9. Risico-evaluatie en -mitigatie: Tetrapylon voert uitgebreide risico-evaluaties uit met de nadruk op identificatie en mitigatie van frauderisico’s. Dit omvat het identificeren van kwetsbaarheden en het nemen van maatregelen om fraudemogelijkheden te verminderen.

 10. Crisismanagement Planning: In geval van fraude-incidenten, helpt Tetrapylon organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van crisismanagementplannen. Deze plannen begeleiden organisaties om effectief te reageren op fraude en de impact te minimaliseren.

 11. Juridische Ondersteuning: Het verstrekken van juridische ondersteuning bij zakelijke fraude. Dit omvat hulp bij onderzoeken, forensische analyse en getuigenis als expert, wat cruciaal kan zijn in juridische procedures.

 12. Het Implementeren van Best Practices: Het bevorderen van de adoptie van branchestandaarden en best practices voor corporate governance om de transparantie, verantwoording en weerbaarheid tegen fraude te versterken.

 13. Ongoing Monitoring and Evaluation: Het benadrukken van de voortdurende monitoring en evaluatie van governance processen om aan te passen en voortdurende verbeteringen in fraudebestrijdingsinspanningen mogelijk te maken.

De expertise in “Board Issues” binnen de GOSPP-service-lijn benadrukt de cruciale rol van governance in fraudebestrijding en de behoefte aan voortdurende verbetering van deze inspanningen. Door te focussen op ethische governance, naleving van regelgeving, risicobeoordeling en transparantie, draagt Tetrapylon bij aan een zakelijke omgeving die minder vatbaar is voor fraude en die ethische praktijken bevordert. Dit leidt tot verhoogde integriteit en verantwoordelijkheid binnen organisaties.

Previous Story

Corporate Governance

Next Story

Compensation

Latest from GOSPP

Duurzaamheid

“Duurzaamheid” is een centraal onderdeel binnen de service-lijn “Strategic Advice on Corporate Governance from Shareholder and