Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime (FC) expertise, werkzaam binnen de context van de sectie: Financiële Criminaliteit. Als toonaangevende autoriteit op dit gebied past Tetrapylon Forensic Auditing geavanceerde technieken en uitgebreide methodologieën toe om illegale financiële activiteiten te bestrijden en te voorkomen. Met een focus op AML en FC zet Tetrapylon zich in voor het identificeren, onderzoeken en verminderen van de risico’s die verband houden met het witwassen van geld, met als doel regelgevende naleving te waarborgen en de integriteit van financiële systemen te beschermen. Deze expertise plaatst Tetrapylon in een sleutelpositie in de voortdurende inspanningen om de beveiliging en transparantie van financiële transacties te handhaven, en draagt zo bij aan een robuust en veerkrachtig mondiaal financieel landschap.

Het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit door Tetrapylon Forensic Auditing (AML&FC) omvat een allesomvattende aanpak om de risico’s verbonden aan witwassen te adresseren en te verminderen binnen het kader van financiële criminaliteit. Het proces omvat Preventie, Detectie, Onderzoek, Respons, Advisering, Juridische stappen en Onderhandeling, waarbij elk onderdeel een cruciale rol speelt in de bescherming tegen onwettige activiteiten.

 1. Preventie:

  • Ontwikkel robuuste beleidslijnen en procedures voor het bestrijden van witwassen.
  • Implementeer grondige processen voor klantendue diligence om klanten te identificeren en te verifiëren.
  • Voer regelmatig risicobeoordelingen uit om preventiestrategieën aan te passen aan opkomende bedreigingen.
  • Geef training aan personeel om bewustzijn van mogelijke risico’s en signalen van fraude te vergroten.
 2. Detectie:

  • Gebruik geavanceerde technologie en gegevensanalyse voor real-time monitoring van transacties.
  • Stel systemen voor anomaliedetectie in om ongebruikelijke patronen of gedrag te identificeren.
  • Werk samen met regelgevende instanties en maak gebruik van sectorinformatie om voorop te blijven lopen bij zich ontwikkelende bedreigingen.
  • Voer periodieke audits uit om de effectiviteit van detectiemechanismen te waarborgen.
 3. Onderzoek:

  • Vorm een toegewijd onderzoeksteam met expertise in financiële forensiek.
  • Maak gebruik van forensische boekhoudtechnieken om financiële transacties te traceren en analyseren.
  • Werk samen met wetshandhavingsinstanties en deel relevante informatie.
  • Handhaaf een bewijsketen voor bewijs ter ondersteuning van mogelijke juridische stappen.
 4. Respons:

  • Ontwikkel een crisisresponsplan om snel te reageren op geïdentificeerde incidenten van financiële criminaliteit.
  • Implementeer onmiddellijke acties om schade te beperken en verdere illegale activiteiten te voorkomen.
  • Werk samen met regelgevende autoriteiten en relevante belanghebbenden om een ​​gecoördineerde respons te garanderen.
  • Communiceer transparant met getroffen partijen en het publiek om vertrouwen te behouden.
 5. Advisering:

  • Bied op maat gemaakte adviesdiensten aan klanten over het verbeteren van hun AML-frameworks.
  • Geef begeleiding over regelgevingsnaleving en beste praktijken in de branche.
  • Voer risicobeoordelingen uit voor klanten en beveel specifieke risicobeperkende strategieën aan.
  • Adviseer over de implementatie van effectieve interne controles.
 6. Juridische stappen:

  • Werk samen met juridische experts om sterke zaken op te bouwen tegen daders.
  • Vertegenwoordig klanten in juridische procedures met betrekking tot financiële misdrijven.
  • Zorg ervoor dat de verzameling en presentatie van bewijs voldoen aan juridische normen.
  • Volg civiele en strafrechtelijke juridische strategieën om activa te herstellen en gerechtigheid te zoeken.
 7. Onderhandeling:

  • Neem deel aan onderhandelingsprocessen om tot schikkingen te komen en activa te herstellen.
  • Werk samen met wetshandhavings- en regelgevende instanties voor wederzijds voordelige uitkomsten.
  • Onderhandel met getroffen partijen om geschillen op te lossen en restitutie te vergemakkelijken.
  • Balanceer juridische en strategische overwegingen om de best mogelijke oplossing te bereiken.

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van AML&FC integreert deze elementen in een samenhangende en proactieve aanpak, waardoor organisaties worden beschermd tegen de veelzijdige uitdagingen van financiële criminaliteit.

Previous Story

Transactiemonitoring en Terugblikken

Next Story

Financiering van Terrorisme

Latest from Financiële Criminaliteit

Collusion and Anti-Trust

Samenspanning en Anti-Trust, binnen het domein van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing onder de service-lijn

Marktmanipulatie

Marktmanipulatie, binnen het domein van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing onder de service-lijn Regulatory &

Corruptie

Belastingontduiking en belastingfraude vormen aanzienlijke bedreigingen binnen het domein van financiële criminaliteit, en vereisen gespecialiseerde expertise

Omkoping

Omkoping, binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing onder de sectie Financial Crime binnen Regulatory &