Fraude is een ernstig en alomtegenwoordig risico binnen het domein van financiële criminaliteit en vereist nauwgezette aandacht en deskundigheid voor effectieve preventie en opsporing. Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde expertise op het gebied van fraudepreventie en -bestrijding, als onderdeel van hun bredere dienstverlening op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en financiële criminaliteitsbestrijding (AML&FC).

Tetrapylon begrijpt de diverse facetten van fraude, variërend van interne bedrijfsfraude tot complexe financiële misleidingen. De aanpak van Tetrapylon omvat het identificeren van potentiële kwetsbaarheden en risicogebieden binnen organisaties en het implementeren van doeltreffende controles en monitoringmechanismen om frauduleuze activiteiten te voorkomen.

Door geavanceerde analytische methoden en technologische oplossingen te integreren, biedt Tetrapylon op maat gemaakte strategieën voor fraudepreventie. Dit omvat het monitoren van financiële transacties, het detecteren van verdachte patronen en het implementeren van systemen voor vroegtijdige waarschuwing. Bovendien biedt Tetrapylon deskundige begeleiding bij het opstellen van interne frauderichtlijnen en het opleiden van personeel om bewustzijn te vergroten en mogelijke fraudescenario’s te herkennen.

Het doel van Tetrapylon is om organisaties te helpen bij het opbouwen van een robuust antifraudebeleid dat niet alleen reactief is, maar ook proactief gericht op het voorkomen van fraude voordat deze zich voordoet. Door fraude als een dynamisch en evoluerend risico te benaderen, draagt Tetrapylon bij aan het waarborgen van de integriteit van financiële processen en het beschermen van organisaties tegen de financiële en operationele schade veroorzaakt door frauduleuze activiteiten.

Tetrapylon Forensic Auditing heeft zich gespecialiseerd in het leveren van expertise op het gebied van fraudeonderzoek en -beheer als onderdeel van haar diensten voor het bestrijden van witwassen en financiële criminaliteit (AML & FC). Hier volgt een uitgebreide beschrijving van het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s in het kader van fraude, opgesplitst in belangrijke onderdelen:

 1. Preventie:

  • Ontwikkel en implementeer robuuste beleidsregels en procedures voor fraudepreventie.
  • Voer risicobeoordelingen uit om potentiële fraudevulnerabiliteiten te identificeren.
  • Vestig en communiceer een sterke ethische cultuur binnen de organisatie.
 2. Detectie:

  • Implementeer geavanceerde tools en technologieën voor fraude detectie.
  • Monitor transacties en activiteiten op zoek naar ongebruikelijke patronen of rode vlaggen.
  • Voer regelmatig gegevensanalyses uit om anomalieën te identificeren die wijzen op frauduleus gedrag.
 3. Onderzoek:

  • Formuleer en voer onderzoeksplannen uit als reactie op vermoede fraudegevallen.
  • Verzamel bewijsmateriaal via forensische accountancy, gegevensanalyse en interviews.
  • Werk samen met wetshandhavingsinstanties en toezichthoudende instanties indien nodig.
 4. Reactie:

  • Ontwikkel en implementeer een crisisreactieplan voor onmiddellijke actie.
  • Isoleer en beperk de impact van fraude-incidenten.
  • Communiceer transparant met belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten en toezichthouders.
 5. Advies:

  • Bied adviesdiensten over fraudepreventie en strategieën voor het verminderen van risico’s.
  • Geef begeleiding over regelgevende naleving met betrekking tot fraudepreventie.
  • Train medewerkers in het herkennen en melden van mogelijke fraude.
 6. Juridische procedures:

  • Werk samen met juridische teams om fraudegerelateerde zaken voor te bereiden en te presenteren in de rechtbank.
  • Lever deskundig getuigenis en bewijs tijdens juridische procedures.
  • Onderneem civiele en strafrechtelijke stappen tegen daders.
 7. Onderhandelen:

  • Neem deel aan onderhandelingen om fraudezaken buiten de rechtszaal te schikken wanneer dat gepast is.
  • Werk samen met relevante partijen om overeenkomsten te bereiken die financiële verliezen beperken.
  • Vertegenwoordig de belangen van de organisatie in schikkingsbesprekingen.

De aanpak van Tetrapylon Forensic Auditing voor het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s in het kader van fraude omvat een proactieve houding ten aanzien van preventie, het benutten van geavanceerde detectiemethoden, het uitvoeren van grondig onderzoek en het snel reageren om de impact te beperken. De adviserende rol strekt zich uit tot het educatief trainen van personeel over fraude risico’s en, indien nodig, deelnemen aan juridische procedures met als doel gerechtigheid te verkrijgen en verliezen te herstellen.

Previous Story

Sancties en Embargo’s

Next Story

Omkoping

Latest from Financiële Criminaliteit

Collusion and Anti-Trust

Samenspanning en Anti-Trust, binnen het domein van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing onder de service-lijn

Marktmanipulatie

Marktmanipulatie, binnen het domein van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing onder de service-lijn Regulatory &

Corruptie

Belastingontduiking en belastingfraude vormen aanzienlijke bedreigingen binnen het domein van financiële criminaliteit, en vereisen gespecialiseerde expertise

Omkoping

Omkoping, binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing onder de sectie Financial Crime binnen Regulatory &