Belastingontduiking en belastingfraude vormen aanzienlijke bedreigingen binnen het domein van financiële criminaliteit, en vereisen gespecialiseerde expertise voor effectieve preventie en detectie. Tetrapylon Forensic Auditing biedt toegewijde deskundigheid om deze uitdagingen aan te pakken als onderdeel van haar uitgebreide dienstverlening op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en de bestrijding van financiële criminaliteit (AML&FC).

Tetrapylon erkent de complexe aard van belastinggerelateerde overtredingen, waaronder ontduiking en fraude, en past een zorgvuldige benadering toe om de bijbehorende risico’s te identificeren en te verminderen. Dit omvat het onderzoeken van financiële transacties, het beoordelen van fiscale nalevingskaders en het implementeren van maatregelen om gevallen van belastingontduiking en fraude binnen organisaties te voorkomen en op te sporen.

De expertise van Tetrapylon strekt zich uit tot het adviseren van organisaties over het verbeteren van hun strategieën voor fiscale naleving, waarbij wordt gewaarborgd dat aan regelgevende vereisten wordt voldaan en er robuuste controles worden geïmplementeerd om het risico van belastinggerelateerde financiële misdrijven te verminderen. Door gebruik te maken van geavanceerde analyse en technologie helpt Tetrapylon bij het creëren van proactieve maatregelen om potentiële waarschuwingssignalen voor belastingontduiking of fraude te identificeren, en bevordert zo een cultuur van naleving en integriteit.

Het ultieme doel van Tetrapylon is om organisaties in staat te stellen om te gaan met het complexe landschap van belastinggerelateerde financiële misdrijven, ervoor te zorgen dat ze waakzaam, compliant en veerkrachtig blijven in het licht van evoluerende belastingregelgeving en risico’s. Door middel van strategische begeleiding, continue monitoring en de integratie van beste praktijken ondersteunt Tetrapylon organisaties bij het beschermen van hun financieel welzijn en reputatie in het kader van belastingontduiking en -fraude.

Het beheer van risico’s met betrekking tot corruptie door Tetrapylon Forensic Auditing (AML&FC) omvat een allesomvattende strategie om de uitdagingen van corruptie binnen de financiële sector effectief aan te pakken. Het gedetailleerde proces omvat Preventie, Detectie, Onderzoek, Respons, Advisering, Juridische stappen en Onderhandeling om de risico’s verbonden aan corruptie en frauduleuze financiële activiteiten doeltreffend te beheren.

 1. Preventie:

  • Ontwikkel en implementeer robuuste anti-corruptiebeleidslijnen en procedures.
  • Stel een sterk gedragscode op waarin de gevolgen voor deelname aan corrupte praktijken worden beschreven.
  • Voer uitgebreide due diligence uit voor zakelijke partners en derde partijen om corruptierisico’s te verminderen.
  • Bied gerichte trainingsprogramma’s aan om werknemers bewust te maken van het herkennen en voorkomen van corruptie.
 2. Detectie:

  • Maak gebruik van geavanceerde gegevensanalyse- en monitoringtools om patronen te identificeren die wijzen op corrupte activiteiten.
  • Implementeer mechanismen voor klokkenluiders en moedig het melden van vermoedelijke corruptie aan.
  • Voer regelmatig audits en risicobeoordelingen uit om potentiële kwetsbaarheden voor corrupte praktijken te detecteren.
  • Werk samen met regelgevende instanties en maak gebruik van industriële netwerken om op de hoogte te blijven van opkomende trends in corruptie.
 3. Onderzoek:

  • Stel een toegewijd onderzoeksteam samen met expertise in forensische boekhouding en corruptieonderzoeken.
  • Voer interne onderzoeken snel en grondig uit in reactie op vermoedelijke gevallen van corruptie.
  • Werk samen met wetshandhavings- en regelgevende instanties om informatie en inzichten te delen.
  • Zorg ervoor dat onderzoeken voldoen aan juridische normen, met behoud van integriteit en ethische overwegingen.
 4. Respons:

  • Ontwikkel een crisisresponsplan dat is afgestemd op incidenten met betrekking tot beschuldigingen van corruptie.
  • Stel communicatieprotocollen op met regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties.
  • Voer onmiddellijke acties uit om de impact van beschuldigingen van corruptie te beperken en verdere schade te voorkomen.
  • Communiceer transparant met belanghebbenden en toon betrokkenheid bij het aanpakken van corruptie.
 5. Advisering:

  • Bied gespecialiseerde adviesdiensten aan klanten over de beste praktijken voor het voorkomen en aanpakken van corruptie.
  • Geef advies over het navigeren door complexe regelgevingslandschappen met betrekking tot corruptie.
  • Voer risicobeoordelingen uit die specifiek zijn voor corruptie voor klanten en beveel strategieën ter beperking aan.
  • Adviseer over de ontwikkeling en versterking van interne controles om corruptie te voorkomen.
 6. Juridische stappen:

  • Werk samen met juridische experts om sterke zaken op te bouwen tegen individuen of entiteiten die betrokken zijn bij corruptie.
  • Vertegenwoordig klanten in juridische procedures met betrekking tot beschuldigingen van corruptie.
  • Zorg ervoor dat alle juridische stappen voldoen aan nationale en internationale juridische kaders.
  • Onderneem juridische stappen om activa en schadevergoeding terug te vorderen als gevolg van corrupte praktijken.
 7. Onderhandeling:

  • Neem deel aan onderhandelingen met regelgevende instanties om schikkingen en oplossingen te zoeken.
  • Werk samen met relevante partijen om samenwerkingsovereenkomsten te onderhandelen in gevallen van corruptie.
  • Balanceer juridische overwegingen met strategische onderhandelingen om de beste resultaten te behalen.
  • Pleit voor klanten en toon toewijding aan anti-corruptiemaatregelen.

De AML&FC-expertise van Tetrapylon Forensic Auditing integreert deze componenten in een samenhangend kader, waardoor organisaties worden voorzien van een krachtige strategie om de risico’s van corruptie en frauduleuze financiële activiteiten te beperken.

Previous Story

Omkoping

Next Story

Anti-witwassen (AML) en sancties

Latest from Financiële Criminaliteit

Collusion and Anti-Trust

Samenspanning en Anti-Trust, binnen het domein van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing onder de service-lijn

Marktmanipulatie

Marktmanipulatie, binnen het domein van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing onder de service-lijn Regulatory &

Omkoping

Omkoping, binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing onder de sectie Financial Crime binnen Regulatory &

Fraude

Fraude is een ernstig en alomtegenwoordig risico binnen het domein van financiële criminaliteit en vereist nauwgezette