Data Governance

Data Governance is een systematische aanpak voor het beheren van de beschikbaarheid, bruikbaarheid, integriteit en beveiliging van de gegevens van een organisatie. Het omvat het definiëren van rollen, verantwoordelijkheden en beleidsregels om ervoor te zorgen dat gegevens op de juiste manier worden onderhouden en beschermd. In het kader van fraudebeheer is sterke Data Governance essentieel. Het helpt ongeautoriseerde toegang, datalekken en gegevensmanipulatie te voorkomen die kunnen leiden tot frauduleuze activiteiten. Deskundigen op het gebied van Data Governance stellen normen voor gegevenskwaliteit, toegangscontroles, gegevensversleuteling en controleprocessen in om ervoor te zorgen dat gegevens betrouwbaar zijn en beschermd zijn tegen risico’s die verband houden met fraude.

Tetrapylon Forensic Auditing, opererend binnen de service-lijn Data Risk & Privacy (DRP), biedt uitgebreide expertise op het gebied van Data Governance met een specifieke focus op fraude risicobeheer. In de hedendaagse door data gedreven omgeving, waar data een cruciale troef is voor organisaties, is het essentieel om solide praktijken voor gegevensbeheer op te zetten om te beschermen tegen financiële verliezen, reputatieschade en juridische gevolgen die verband houden met frauduleuze activiteiten. De benadering van Tetrapylon voor Data Governance, in het kader van fraude risicobeheer, is allesomvattend en proactief.

Data Governance in het Kader van Fraude Risicobeheer:

 1. Inventarisatie en Classificatie van Gegevens: Tetrapylon helpt organisaties een uitgebreide inventaris van hun gegevensactiva op te stellen, waarbij gegevens worden geclassificeerd op basis van gevoeligheid en kritikaliteit. Inzicht in het gegevenslandschap vormt de basis voor effectief gegevensbeheer.

 2. Toegangsbeheer tot Gegevens: Het implementeren van strikte toegangscontroles zorgt ervoor dat alleen geautoriseerd personeel specifieke gegevens kan openen. Tetrapylon helpt bij het opzetten van toegangscontrole op basis van rollen en het handhaven van beleid voor gegevenstoegang.

 3. Eigenaarschap en Beheer van Gegevens: Het toewijzen van eigendom en beheerverantwoordelijkheden voor gegevens is een cruciaal onderdeel van gegevensbeheer. Tetrapylon helpt organisaties bij het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden voor gegevensbeheerders.

 4. Beheer van Gegevenskwaliteit: Het handhaven van de nauwkeurigheid, consistentie en betrouwbaarheid van gegevens is essentieel. Tetrapylon helpt bij het implementeren van praktijken voor gegevenskwaliteitsbeheer om de gegevensintegriteit te waarborgen.

 5. Privacy en Gegevensconformiteit: Zorgen voor naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften en privacywetten is van het grootste belang. Tetrapylon helpt organisaties bij het opstellen en handhaven van beleid inzake gegevensprivacy, inclusief toestemmingsbeheer en rechten van betrokkenen.

 6. Versleuteling van Gegevens: Het beschermen van gevoelige gegevens via versleuteling, zowel tijdens overdracht als in rust, is een fundamentele beveiligingspraktijk. Tetrapylon helpt bij de implementatie van versleutelingsmechanismen voor kritieke gegevens.

 7. Retentie en Verwijdering van Gegevens: Het opstellen van beleid voor de retentie en verwijdering van gegevens helpt organisaties om het gegevenslevenscyclus effectief te beheren. Tetrapylon zorgt ervoor dat gegevens alleen worden bewaard voor noodzakelijke perioden en veilig worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn.

 8. Audit en Monitoring van Gegevens: Continue audit en monitoring van gegevens zijn essentieel voor de detectie van fraude. Tetrapylon implementeert monitoringshulpmiddelen om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of verdachte gegevensactiviteiten te detecteren.

 9. Plannen voor Incidentrespons: Tetrapylon helpt bij het ontwikkelen en implementeren van plannen voor incidentrespons die specifiek zijn voor data-inbreuken of frauduleuze toegang tot gegevens. Deze plannen omvatten procedures voor het inperken van datalekken en herstel.

 10. Preventie van Gegevenslekken (DLP): Het implementeren van DLP-oplossingen is cruciaal om ongeautoriseerde data-exfiltratie te voorkomen. Tetrapylon implementeert DLP-tools om dataverplaatsingen binnen de organisatie te monitoren en controleren.

 11. Training in Data Governance: Het opleiden van werknemers over best practices voor gegevensbeheer is essentieel. Tetrapylon biedt trainingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat werknemers hun rol begrijpen in gegevensbescherming en fraudepreventie.

 12. Beoordeling van Risico’s in Verband met Gegevens: Tetrapylon voert regelmatig beoordelingen van gegevensrisico’s uit om kwetsbaarheden en potentiële fraude risico’s binnen de dataomgeving te identificeren. Deze proactieve aanpak helpt bij het voorkomen van fraude die verband houdt met gegevens.

 13. Blockchain en Onveranderlijkheid van Gegevens: Voor zeer gevoelige gegevens onderzoekt Tetrapylon het gebruik van blockchaintechnologie om een onveranderlijke registratie van gegevenswijzigingen te creëren, waardoor de gegevensintegriteit en fraudepreventie wordt gewaarborgd.

 14. Gegevensbeheer van Leveranciers en Derden: Tetrapylon breidt gegevensbeheerpraktijken uit naar gegevens die worden gedeeld met leveranciers en derde partijen, waarbij wordt gezorgd dat ze voldoen aan beveiligings- en privacystandaarden.

 15. KPI’s voor Gegevensbeheer en Rapportage: Het meten van de effectiviteit van gegevensbeheer is cruciaal. Tetrapylon ontwikkelt belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) en biedt rapportage om de naleving en inspanningen voor fraudepreventie te volgen.

De allesomvattende benadering van Tetrapylon voor Data Governance binnen het kader van fraude risicobeheer is geworteld in hun toewijding om de impact van gegevensgerelateerde fraude te beperken en organisaties te helpen vertrouwen, gegevensintegriteit en financiële stabiliteit te handhaven. Door technische expertise, proactieve fraudedetectie en een holistische strategie voor gegevensbeheer te combineren, is Tetrapylon goed uitgerust om organisaties te ondersteunen in hun inspanningen om frauduleuze activiteiten met betrekking tot gegevens, die een cruciale troef zijn in de moderne op data gerichte zakelijke omgeving, te voorkomen.

Previous Story

Anti-witwassen (AML) en sancties

Next Story

Data Discovery

Latest from Data Risk & Privacy

Privacy

Privacy is de bescherming van persoonlijke en gevoelige informatie tegen ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking. Het omvat

Data minimization

Data Minimalisatie is een fundamenteel principe van gegevensprivacy en -beveiliging. Het omvat de opzettelijke vermindering van

Data Protection

Data Protection verwijst naar de reeks maatregelen en praktijken die een organisatie implementeert om gevoelige gegevens

Data Discovery

Data Discovery is het proces van het identificeren, lokaliseren en classificeren van de gegevensactiva van een