Data Discovery

Data Discovery is het proces van het identificeren, lokaliseren en classificeren van de gegevensactiva van een organisatie. Het omvat uitgebreide gegevensmapping en -analyse om te begrijpen welke gegevens zijn opgeslagen, waar ze zich bevinden en hoe ze worden gebruikt. In de context van fraudebeheer speelt Data Discovery een cruciale rol bij het herkennen van potentiële kwetsbaarheden, onregelmatigheden of tekenen van frauduleuze activiteiten. Door systematisch gegevens te identificeren en te categoriseren, kunnen organisaties proactieve maatregelen nemen om gevoelige informatie te beschermen en gegevenslekken te voorkomen die tot fraude kunnen leiden.

Tetrapylon Forensic Auditing, werkzaam binnen de service-lijn Data Risk & Privacy (DRP), biedt uitgebreide expertise op het gebied van Data Discovery met een specifieke focus op fraude risicobeheer. In het moderne door data gedreven landschap zijn organisaties belast met niet alleen het effectief beheren van hun gegevens, maar ook met het proactief identificeren en beperken van mogelijke risico’s die verband houden met fraude. De aanpak van Tetrapylon voor Data Discovery, in het kader van fraude risicobeheer, is grondig en proactief.

Data Discovery in het Kader van Fraude Risicobeheer:

 1. Data-inventarisatie en classificatie: Tetrapylon helpt organisaties bij het maken van een uitgebreide inventaris van hun gegevensassets, waarbij gegevens worden geclassificeerd op basis van gevoeligheid en relevantie. Inzicht in het gegevenslandschap is cruciaal voor effectief risicobeheer.

 2. Data-mapping en stroomanalyse: Het identificeren van hoe gegevens binnen en buiten de organisatie bewegen, is essentieel. Tetrapylon voert data-mapping en stroomanalyse uit om de gegevenspaden en potentiële blootstellingspunten te traceren.

 3. Toegangsbeheer tot gegevens: Het implementeren van strikte toegangscontroles zorgt ervoor dat alleen geautoriseerd personeel specifieke gegevens kan openen. Tetrapylon helpt bij het opzetten van toegangscontrole op basis van rollen en handhaaft gegevenstoegangspolicies.

 4. Privacy van gegevens en naleving: Het waarborgen van naleving van regelgeving inzake gegevensbescherming en privacywetten is van het grootste belang. Tetrapylon helpt organisaties bij het opstellen en handhaven van beleid voor gegevensprivacy, inclusief toestemmingsbeheer en rechten van betrokkenen.

 5. Gegevensversleuteling: Het beschermen van gevoelige gegevens via versleuteling, zowel tijdens de overdracht als in rust, is een fundamentele beveiligingspraktijk. Tetrapylon ondersteunt bij de implementatie van versleutelingsmechanismen voor kritieke gegevens.

 6. Preventie van gegevenslekken (DLP): Het implementeren van DLP-oplossingen is cruciaal om ongeautoriseerde gegevensexfiltratie te voorkomen. Tetrapylon implementeert DLP-tools om de beweging van gegevens binnen de organisatie te monitoren en te controleren.

 7. Datakwaliteitsborging: Het handhaven van de nauwkeurigheid, consistentie en betrouwbaarheid van gegevens is essentieel. Tetrapylon helpt bij het implementeren van praktijken voor datakwaliteitsbeheer om de gegevensintegriteit te waarborgen.

 8. Plannen voor incidentrespons: Tetrapylon helpt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van incidentresponsplannen die specifiek zijn voor datalekken of frauduleuze toegang tot gegevens. Deze plannen omvatten procedures voor het beperken van datalekken en herstel.

 9. Integratie van gegevensgovernance: Het integreren van data discovery in bredere gegevensgovernancepraktijken zorgt voor een holistische benadering van risicobeheer. Tetrapylon zorgt ervoor dat data discovery aansluit bij de algehele strategie voor gegevensgovernance.

 10. Gedragsanalyse: Het benutten van gedragsanalyse om anomalieën in patronen van gegevenstoegang en -gebruik te identificeren. Dit kan helpen bij het vroegtijdig detecteren van potentiële frauduleuze activiteiten.

 11. Continue monitoring en waarschuwingen: Tetrapylon maakt gebruik van tools voor continue monitoring om anomalieën en mogelijke bedreigingen in realtime te detecteren, waardoor vroegtijdige detectie van fraudegerelateerde activiteiten mogelijk is.

 12. Training en bewustwording van gebruikers: Het opleiden van medewerkers over best practices voor gegevensbeveiliging is essentieel. Tetrapylon biedt trainingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat medewerkers hun rol begrijpen in gegevensbescherming en fraudepreventie.

 13. Blockchain en gegevensonveranderlijkheid: Voor zeer gevoelige gegevens onderzoekt Tetrapylon het gebruik van blockchaintechnologie om een onveranderlijke registratie van wijzigingen in gegevens te creëren, waardoor de gegevensintegriteit wordt gewaarborgd en fraudepreventie wordt bevorderd.

 14. Data Discovery voor leveranciers en derden: Het uitbreiden van data discovery-praktijken om gegevens te omvatten die worden gedeeld met leveranciers en derde partijen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan beveiligings- en privacystandaarden.

 15. KPI’s voor data discovery en rapportage: Het meten van de effectiviteit van inspanningen voor data discovery is cruciaal. Tetrapylon ontwikkelt belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) en biedt rapportage om de naleving en inspanningen voor fraudepreventie te volgen.

De allesomvattende benadering van Tetrapylon voor Data Discovery binnen het kader van fraude risicobeheer is gebaseerd op hun toewijding om de impact van op gegevens gerelateerde fraude te verminderen en organisaties te helpen vertrouwen, gegevensintegriteit en financiële stabiliteit te handhaven. Door technische expertise, proactieve frauddetectie en een holistische benadering van data discovery te combineren, is Tetrapylon goed uitgerust om organisaties te ondersteunen bij hun inspanningen om frauduleuze activiteiten met betrekking tot gegevens te voorkomen, een cruciale troef in de moderne op gegevens gerichte zakelijke omgeving.

Previous Story

Data Governance

Next Story

Data Protection

Latest from Data Risk & Privacy

Privacy

Privacy is de bescherming van persoonlijke en gevoelige informatie tegen ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking. Het omvat

Data minimization

Data Minimalisatie is een fundamenteel principe van gegevensprivacy en -beveiliging. Het omvat de opzettelijke vermindering van

Data Protection

Data Protection verwijst naar de reeks maatregelen en praktijken die een organisatie implementeert om gevoelige gegevens

Data Governance

Data Governance is een systematische aanpak voor het beheren van de beschikbaarheid, bruikbaarheid, integriteit en beveiliging