Operational Technology & Cyber Security

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Operational Technology (OT) en Cyber Security binnen de divisie Cyber Security Services (CSS) is een essentieel onderdeel van fraudegevaarbeheer. Deze gespecialiseerde dienst richt zich op het beoordelen en beveiligen van de operationele technologie-infrastructuur van organisaties. Door kwetsbaarheden te identificeren en cybersecuritymaatregelen te implementeren in de operationele technologieomgeving, helpt Tetrapylon het risico op fraude te verminderen, met behoud van de integriteit en beschikbaarheid van cruciale systemen.

Operational Technology (OT) en Cybersecurity, een expertise binnen de service-lijn Cyber Security Services (CSS) van Tetrapylon Forensic Auditing, spelen een cruciale rol in het beheer van frauderisico’s in de context van industriële operationele technologie. Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van hoe Tetrapylon fraude risicobeheer aanpakt in het kader van OT en Cybersecurity:

Overzicht van Operational Technology & Cybersecurity:

Operationele Technologie (OT) verwijst naar de hardware- en softwarematige systemen die worden gebruikt voor het beheer van industriële en infrastructurele processen. Het beschermen van OT-systemen tegen cyberdreigingen en fraude is essentieel voor het handhaven van de betrouwbaarheid en veiligheid van kritieke infrastructuren, zoals energiecentrales, fabrieken en transportsystemen. Tetrapylon Forensic Auditing, via haar Cyber Security Services (CSS), biedt gespecialiseerde oplossingen voor het beheer van fraude risico’s in relatie tot OT en cybersecurity.

Belangrijke elementen van de aanpak van Tetrapylon:

 1. OT Risicobeoordeling: Tetrapylon voert diepgaande risicobeoordelingen uit van de OT-systemen van de klant, waarbij kwetsbaarheden en potentiële fraude risico’s worden geïdentificeerd.

 2. Implementatie van Beveiligingscontroles: Het implementeren van robuuste beveiligingscontroles om OT-systemen te beschermen tegen cyberdreigingen en potentiële frauduleuze activiteiten.

 3. Netwerksegmentatie: Het segmenteren van OT-netwerken van IT-netwerken om het risico van ongeautoriseerde toegang tot kritieke systemen te verminderen.

 4. Vulnerability Management: Regelmatig scannen en beoordelen van OT-systemen op kwetsbaarheden, en deze snel aanpakken om mogelijke exploitatie door fraudeurs te voorkomen.

 5. Incident Response Planning: Het ontwikkelen en testen van incident response-plannen die specifiek zijn voor OT-omgevingen, om een snelle en gecoördineerde reactie op cyberincidenten en frauduleuze pogingen te garanderen.

 6. Toegangscontrole: Het implementeren van strikte toegangscontroles en monitoringmechanismen om ongeautoriseerde toegang tot OT-systemen te voorkomen.

 7. Beveiligingsbewustzijnstraining: Het trainen van medewerkers en operators om hun bewustzijn van cyberrisico’s en mogelijke fraudeschema’s te vergroten.

 8. Naleving en Regulatoire Conformiteit: Zorgen dat OT-systemen voldoen aan relevante industriële voorschriften en normen, met name in sectoren met kritieke infrastructuren.

 9. Beheer van Beveiligingspatches: Het handhaven van een rigoureus proces voor het toepassen van beveiligingspatches en updates op OT-systemen om bekende kwetsbaarheden aan te pakken.

 10. Intrusiedetectie en -preventie: Het implementeren van systemen voor intrusiedetectie en -preventie om potentiële cyberdreigingen en frauduleuze activiteiten te identificeren en aan te pakken.

 11. Inventarisatie en Beheer van Activa: Het handhaven van een nauwkeurige inventaris van OT-activa en het waarborgen van hun beveiliging.

 12. Risicobeheerstrategieën: Aanbevelen en implementeren van risicobeheerstrategieën die zijn afgestemd op de specifieke OT-omgeving van de klant.

 13. Beveiligingsmonitoring en Logging: Voortdurend monitoren van OT-systemen op verdachte activiteiten en gedetailleerde logs bijhouden voor forensische analyse.

 14. Bedrijfscontinuïteit en Rampenherstel: Het ontwikkelen van plannen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in geval van een cyberincident of een verstoring als gevolg van fraude.

 15. Risicobeheer van Leveranciers en Vendors: Het beoordelen en beheren van de cyberbeveiligingsrisico’s die worden gepresenteerd door externe leveranciers en vendors die OT-oplossingen leveren.

 16. Beveiligingsgovernance en -frameworks: Het opzetten van robuuste governance-frameworks die in overeenstemming zijn met erkende cyberbeveiligingsnormen om de inspanningen voor OT-beveiliging te sturen.

 17. Samenwerking met Bedrijfspartners: Het nauw samenwerken met bedrijfspartners en organisaties om dreigingsinformatie en best practices voor OT-beveiliging te delen.

 18. Digitale Weerbaarheid: Het verbeteren van de algehele digitale weerbaarheid van OT-systemen om bestand te zijn tegen en te herstellen van cyberincidenten en frauduleuze pogingen.

De expertise in Operational Technology & Cybersecurity bij Tetrapylon Forensic Auditing richt zich op het beschermen van kritieke industriële en infrastructurele systemen tegen cyberdreigingen en potentiële fraude risico’s. Door uitgebreide risicobeoordelingen uit te voeren, beveiligingscontroles te implementeren en doorlopende monitoring en incidentresponsmogelijkheden te bieden, helpt Tetrapylon organisaties hun operationele technologieomgevingen te beschermen tegen fraudegerelateerde uitdagingen en de continuïteit van kritieke operaties te waarborgen. Deze benadering is essentieel in een tijdperk waarin OT-systemen steeds meer met elkaar verbonden zijn en worden geconfronteerd met een groeiend aantal cyberdreigingen en fraudeschema’s.

Previous Story

Cyber Security in Mergers and Acquisitions

Next Story

Contract Management

Latest from Cyber Security Services

Cyber Security Transformation

De Cyber Security Transformation-diensten van Tetrapylon Forensic Auditing, aangeboden binnen de divisie Cyber Security Services (CSS),