Incident & Threat Management

Incident & Threat Management maakt integraal deel uit van de service Cyber Defence & Engineering (CDE) van Tetrapylon Forensic Auditing en is gericht op effectief frauderisicobeheer. Het omvat een proactieve en reactieve benadering om cybersecurity-incidenten en bedreigingen te identificeren, analyseren en beheersen die kunnen leiden tot frauduleuze activiteiten. De experts in dit vakgebied werken nauw samen met organisaties om strategieën en procedures te ontwikkelen voor vroegtijdige detectie van bedreigingen, snelle respons en het voorkomen van financiële en reputatieschade. Het team Incident & Threat Management is gespecialiseerd in systeembewaking, incidentrespons, forensisch onderzoek en zorgt voor naleving van best practices op het gebied van cybersecurity.

Het beheer van incidenten en dreigingen, binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, die opereert binnen de service-lijn van Cyber Defence & Engineering (CDE), biedt uitgebreide knowhow op het gebied van fraude risicobeheer. In het kader van cybersecurity en risicovermindering speelt fraude risicobeheer een cruciale rol bij het beschermen van organisaties tegen financiële verliezen, reputatieschade en juridische gevolgen die gepaard gaan met frauduleuze activiteiten. De aanpak van Tetrapylon in dit domein is allesomvattend en proactief.

Incident & Threat Management in de Context van Fraude Risicobeheer:

 1. Identificatie van Cyberdreigingen: De expertise van Tetrapylon begint met het identificeren en classificeren van mogelijke cyberdreigingen die kunnen leiden tot frauduleuze activiteiten. Dit omvat het begrijpen van het evoluerende dreigingslandschap, zoals phishing, ransomware, sociale technieken en interne dreigingen.

 2. Incidentdetectie: Tetrapylon maakt gebruik van geavanceerde tools en methodologieën om beveiligingsincidenten in realtime of zo dicht mogelijk bij realtime te detecteren. Ze gebruiken intrusion-detectiesystemen, beveiligingsinformatie- en gebeurtenisbeheer (SIEM) oplossingen en anomaliedetectie om ongebruikelijke of ongeautoriseerde activiteiten te signaleren.

 3. Onderzoek en Analyse: Zodra een incident is gedetecteerd, voert het team van Tetrapylon diepgaande onderzoeken uit om de aard en reikwijdte van de dreiging te begrijpen. Dit omvat het analyseren van de tactieken, technieken en procedures (TTP’s) die door dreigingsactoren worden gebruikt.

 4. Digitale Forensica: In gevallen waar fraude heeft plaatsgevonden, maakt Tetrapylon gebruik van digitale forensica om bewijsmateriaal te verzamelen en een duidelijke keten van bewaring vast te stellen. Dit is essentieel voor juridische procedures en om het bereik van de fraude te begrijpen.

 5. Incidentrespons: Tetrapylon is goed uitgerust om snel en effectief te reageren om incidenten te beheersen en hun impact te beperken. Ze ontwikkelen en voeren incidentresponsplannen uit om schade te minimaliseren en normale bedrijfsvoering te herstellen.

 6. Risicobeoordeling: Naast incidentrespons evalueert Tetrapylon het algehele risico voor de organisatie. Ze beoordelen de kwetsbaarheden die hebben geleid tot het incident en doen aanbevelingen om beveiligingsmaatregelen te versterken.

 7. Continue Monitoring: Fraude risicobeheer is geen eenmalige taak; het is een doorlopend proces. Tetrapylon benadrukt continue monitoring van de IT-omgeving van de organisatie om opkomende dreigingen te detecteren en erop te reageren voordat ze zich kunnen ontwikkelen tot fraude.

 8. Beleidsontwikkeling: Tetrapylon helpt bij het opstellen en bijwerken van cybersecuritybeleid en procedures die specifiek ingaan op fraudepreventie, detectie en respons. Ze zorgen ervoor dat organisaties duidelijke richtlijnen hebben voor fraudepreventie.

 9. Medewerkerstraining: Met de erkenning dat medewerkers vaak de eerste verdedigingslinie zijn tegen fraude, biedt Tetrapylon trainingsprogramma’s om bewustwording te creëren en personeel te onderwijzen over de beste praktijken voor fraudepreventie.

 10. Juridische Ondersteuning: Tetrapylon kan waardevolle ondersteuning bieden tijdens juridische procedures door digitale bewijzen en deskundig getuigenis te presenteren wanneer dat nodig is, waardoor de positie van de organisatie tegen frauduleuze actoren wordt versterkt.

 11. Gegevensbescherming: In een tijdperk waarin gegevensinbreuken vaak het startpunt zijn voor fraude, legt Tetrapylon een sterke nadruk op maatregelen voor gegevensbescherming, waaronder versleuteling, toegangsbeheer en strategieën voor het voorkomen van gegevensverlies.

Tetrapylon’s allesomvattende benadering van Incident & Threat Management in het kader van fraude risicobeheer is gebaseerd op hun toewijding om de impact van cyberdreigingen te minimaliseren en organisaties te helpen vertrouwen, integriteit en financiële stabiliteit te handhaven. Door technische expertise, onderzoeksvaardigheden en een proactieve aanpak te combineren, is Tetrapylon goed gepositioneerd om organisaties te ondersteunen in hun strijd tegen frauduleuze activiteiten in een voortdurend evoluerend digitale landschap.

Previous Story

Outreach and Engagement with Key Investors and Proxy Advisory Firms

Next Story

Netwerk Security

Latest from Cyber Defence & Engineering

Device Security

Apparaatbeveiliging heeft betrekking op de bescherming van verschillende apparaten, waaronder computers, smartphones, tablets en IoT (Internet

Cloud Security

Cloud Security is de praktijk van het beschermen van de gegevens, toepassingen en infrastructuur van een

Data Security

Data Security is een essentieel onderdeel van fraudebeheer binnen de service Cyber Defence & Engineering (CDE)

Netwerk Security

Netwerkbeveiliging is een gespecialiseerd domein binnen de service Cyber Defence & Engineering (CDE) van Tetrapylon Forensic