Transactiemonitoring en Terugblikken

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime (FC) expertise, presenteert haar gespecialiseerde bekwaamheid op het gebied van Transaction Monitoring en Lookbacks-services binnen het domein van AML en FC. Transaction Monitoring en Lookbacks omvatten een zorgvuldige en uitgebreide analyse van financiële transacties om witwassen, financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten op te sporen en te voorkomen.

De expertise van Tetrapylon in Transaction Monitoring omvat de implementatie van geavanceerde technologieën en analytische tools om financiële transacties in realtime te onderzoeken. Deze proactieve benadering maakt het mogelijk verdachte patronen, ongebruikelijk gedrag en mogelijke waarschuwingssignalen te identificeren die kunnen wijzen op illegale financiële activiteiten. Lookbacks omvatten retrospectieve beoordelingen van historische transacties om te zorgen voor naleving van regelgevende normen en om eventuele eerder over het hoofd geziene afwijkingen te identificeren.

Door gebruik te maken van haar technologische mogelijkheden en toonaangevende praktijken in de branche, streeft Tetrapylon ernaar organisaties te ondersteunen bij het opzetten van robuuste processen voor Transaction Monitoring en Lookbacks. Deze diensten zijn essentieel om voorop te blijven lopen bij de steeds veranderende risico’s op financiële criminaliteit en regelgevende vereisten, waardoor organisaties een proactieve positie kunnen handhaven in het dynamische landschap van AML en FC.

De Transaction Monitoring en Lookbacks-services die worden aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing benadrukken haar toewijding aan het leveren van geavanceerde oplossingen die de effectiviteit van maatregelen ter voorkoming van financiële criminaliteit verbeteren en een cultuur van naleving binnen organisaties bevorderen.

Binnen het domein van Anti-Witwassen (AML) en Sancties heeft Tetrapylon Forensic Auditing uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van Transactiemonitoring en Terugblikken, wat bijdraagt aan een robuust kader voor risicobeheer op het gebied van financiële criminaliteit. Dit omvat Systeemimplementatie (SAS, Mantas, Actimize), Aanpassing en optimalisatie, Onderzoeksprocedures, Alertafhandeling en robotica, en Casemanagement.

1. Systeemimplementatie (SAS, Mantas, Actimize):

Tetrapylon blinkt uit in de implementatie van geavanceerde systemen voor Transactiemonitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van toonaangevende platforms zoals SAS, Mantas en Actimize. Deze systemen zijn afgestemd op het monitoren en analyseren van financiële transacties, waarbij patronen en afwijkingen worden geïdentificeerd die duiden op potentieel witwassen van geld of schendingen van sancties. Tetrapylon zorgt voor een naadloze integratie, aanpassing en optimalisatie van deze systemen om te voldoen aan specifieke organisatorische behoeften en regelgevende vereisten.

2. Aanpassing en optimalisatie:

De effectiviteit van Transactiemonitoringsystemen berust op continue aanpassing en optimalisatie. Tetrapylon hanteert een proactieve aanpak door regelmatig de parameters voor monitoring te herzien en te verfijnen om aan te passen aan evoluerende risicoscenario’s en regelgevende wijzigingen. Door detectiedrempels af te stemmen en regelsets te optimaliseren, zorgt Tetrapylon ervoor dat het Transactiemonitoringsysteem nauwkeurige meldingen genereert met minimale fout-positieven, waardoor de efficiëntie van het algehele risicobeheerproces wordt verbeterd.

3. Onderzoeksprocedures:

Tetrapylon legt uitgebreide onderzoeksprocedures vast om te reageren op meldingen die zijn gegenereerd door Transactiemonitoringsystemen. Dit omvat de ontwikkeling van gestandaardiseerde protocollen voor het onderzoeken van verdachte transacties, waarbij wordt gegarandeerd dat onderzoeken grondig, consistent en in overeenstemming zijn met regelgevende normen. De procedures omvatten het gebruik van geavanceerde analytische tools en technieken om in detail in te gaan op de gemelde transacties, wat effectieve besluitvorming tijdens het onderzoeksproces mogelijk maakt.

4. Alertafhandeling en robotica:

Efficiënte afhandeling van meldingen is cruciaal voor het beheer van de workflow rond potentiële witwassen van geld of schendingen van sancties. Tetrapylon integreert robotica in het proces van alertafhandeling, waarbij routineuze taken met betrekking tot het beoordelen en afhandelen van meldingen worden geautomatiseerd. Dit versnelt niet alleen de oplossing van meldingen, maar minimaliseert ook het risico op menselijke fouten, waardoor menselijke middelen zich kunnen concentreren op complexere besluitvormingsaspecten van het onderzoek.

5. Casemanagement:

Tetrapylon implementeert een robuust Casemanagementsysteem om het end-to-end proces van het afhandelen van meldingen en onderzoeken te overzien. Dit omvat de oprichting van een gecentraliseerd archief voor informatie gerelateerd aan zaken, het bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers en het waarborgen van de juiste documentatie van onderzoeksresultaten. Casemanagement is ontworpen om de transparantie, traceerbaarheid en verantwoording bij de afhandeling van incidenten met betrekking tot financiële criminaliteit te verbeteren.

6. Terugblikken:

Terugblikken omvatten een retrospectieve analyse van historische transacties om patronen of activiteiten te identificeren die destijds mogelijk geen meldingen hebben veroorzaakt maar die nader onderzoek rechtvaardigen in het licht van nieuwe informatie of evoluerende risicobeoordelingen. Tetrapylon voert grondige terugblikoefeningen uit, waarbij geavanceerde analyses worden ingezet om retrospectief transactiegegevens te analyseren en patronen te detecteren die duiden op mogelijke onwettige activiteiten.

Samenvattend kenmerkt de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing in Transactiemonitoring en Terugblikken binnen AML en Sancties zich door een holistische aanpak. Van de implementatie van geavanceerde systemen en continue aanpassing tot de ontwikkeling van robuuste onderzoeksprocedures, efficiënte alertafhandeling via robotica en uitgebreid casemanagement, zorgt Tetrapylon voor een proactieve en aanpasbare benadering van het dynamische landschap van risicobeheer voor financiële criminaliteit.

Previous Story

Know your Customer

Next Story

Witwassen

Latest from Anti-Money Laundering and Sanctions

Know your Customer

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime

Strategie

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime

Programma en Testen

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime

Sancties en Klantenscreening

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime