Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime (FC) expertise, introduceert haar gespecialiseerde bekwaamheid op het gebied van Programma & Testen binnen het domein van AML en FC. Programma & Testen omvat een systematische en alomvattende aanpak voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van programma’s voor naleving van antiwitwaspraktijken en sancties binnen organisaties.

De expertise van Tetrapylon op het gebied van Programma & Testen strekt zich uit tot de ontwikkeling en implementatie van robuuste AML- en sanctiekaders die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van bedrijven. Dit houdt in het creëren van effectieve beleidslijnen, procedures en controles om risico’s met betrekking tot witwassen en sancties te voorkomen en te detecteren. Bovendien voert het bedrijf grondige tests en beoordelingen uit om de doeltreffendheid en efficiëntie van deze programma’s te waarborgen.

Door gebruik te maken van haar expertise streeft Tetrapylon Forensic Auditing ernaar organisaties te helpen bij het opzetten en onderhouden van effectieve AML- en sanctieprogramma’s die in overeenstemming zijn met regelgevende vereisten en de beste praktijken in de branche. De diensten voor Programma & Testen benadrukken het engagement van Tetrapylon voor proactief risicobeheer, regelgevende naleving en voortdurende verbetering in het dynamische landschap van AML en FC-praktijken.

In het domein van Anti-Witwassen (AML) en Sancties legt Tetrapylon Forensic Auditing zich toe op een nauwgezette focus op Programma en Testen binnen het kader van Risicobeheer Financiële Criminaliteit. Dit omvat Programma- en Beleidsontwikkeling, Risico-evaluaties, Reactie op Contentorders, Conformiteitstesten, Validatie van Modellen, Interne Audit Testen, en Data Lineage en Kwaliteit onder toezicht van de Chief Data Officer (CDO).

1. Programma- en Beleidsontwikkeling:

Tetrapylon blinkt uit in de ontwikkeling en verfijning van AML- en Sancties-nalevingsprogramma’s en -beleid. Hun aanpak omvat een grondig begrip van regelgevende vereisten, industrienormen en het unieke risicoprofiel van elke klant. Dit zorgt ervoor dat robuuste programma’s worden gecreëerd die niet alleen voldoen aan de huidige nalevingsnormen, maar ook anticiperen op en zich aanpassen aan opkomende risico’s.

2. Risico-evaluaties:

Een cruciaal aspect van risicobeheer bij financiële criminaliteit is de systematische evaluatie van risico’s. Tetrapylon voert grondige risico-evaluaties uit om kwetsbaarheden, potentiële bedreigingen te identificeren en de effectiviteit van bestaande risicobeperkende maatregelen te beoordelen. Deze proactieve aanpak draagt bij aan de ontwikkeling van strategieën om specifieke risicogebieden aan te pakken en het algehele nalevingskader te versterken.

3. Reactie op Contentorders:

Tetrapylon is bedreven in het opstellen van reacties op contentorders, waarbij een snelle en uitgebreide reactie op regelgevende verzoeken wordt gegarandeerd. Dit omvat het compileren van relevante informatie, documentatie en bewijs om naleving te tonen en transparantie aan regelgevende instanties te bieden.

4. Conformiteitstesten:

Het waarborgen van de effectiviteit van AML- en Sancties-programma’s vereist rigoureuze conformiteitstesten. Tetrapylon voert grondige onderzoeken uit om te verifiëren of geïmplementeerde maatregelen in overeenstemming zijn met regelgevende vereisten. Dit omvat het beoordelen van de efficiëntie van systemen voor transactiemonitoring, processen voor klantonderzoek en andere essentiële onderdelen van nalevingsprogramma’s.

5. Validatie van Modellen:

De validatie van modellen die worden gebruikt bij AML- en Sancties-screening is een cruciaal onderdeel van risicobeheer. Tetrapylon past geavanceerde validatietechnieken toe om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van detectiemodellen te waarborgen, waarbij factoren zoals machine learning-algoritmen en data-analyse worden geïntegreerd.

6. Interne Audit Testen:

Interne audits spelen een cruciale rol bij het behouden van de integriteit van programma’s voor risicobeheer bij financiële criminaliteit. Tetrapylon voert interne audit testen uit om de effectiviteit van controles te evalueren, de naleving van beleidsregels te beoordelen en gebieden voor verbetering te identificeren. Dit iteratieve proces draagt bij aan de continue verbetering van risicobeheerstrategieën.

7. Data Lineage en Kwaliteit (CDO):

Met oog voor het belang van gegevens in risicobeheer, legt Tetrapylon de nadruk op Data Lineage en Kwaliteit onder toezicht van de Chief Data Officer (CDO). Dit omvat het in kaart brengen van de stroom van gegevens binnen de organisatie, waarbij nauwkeurigheid en betrouwbaarheid worden gewaarborgd. Hoge gegevenskwaliteit is cruciaal voor effectieve risicobeoordelingen, conformiteitstesten en algemene besluitvorming.

Samengevat kenmerkt de aanpak van Tetrapylon Forensic Auditing voor Programma en Testen in AML en Sancties zich door een zorgvuldige en proactieve houding. Van programma- en beleidsontwikkeling tot conformiteitstesten, modelvalidatie, interne audit testen en data lineage en kwaliteit onder toezicht van de Chief Data Officer, waarborgt hun expertise dat klanten niet alleen voldoen aan de regels, maar ook veerkrachtig zijn tegenover de steeds veranderende risico’s van financiële criminaliteit.

Previous Story

Sancties en Klantenscreening

Next Story

Strategie

Latest from Anti-Money Laundering and Sanctions

Know your Customer

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime

Strategie

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime

Sancties en Klantenscreening

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime