Transaction Monitoring en Screening

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop bij het leveren van Transaction Monitoring en Screening-diensten als onderdeel van haar toewijding om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden binnen de Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) service line. Transaction Monitoring en Screening zijn cruciale onderdelen van risicobeheer voor financiële misdrijven, gericht op de continue monitoring van financiële transacties om illegale activiteiten te detecteren en te voorkomen.

De Transaction Monitoring en Screening-diensten die Tetrapylon aanbiedt, zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het opzetten van robuuste systemen voor de real-time monitoring van financiële transacties. Dit omvat het gebruik van geavanceerde technologieën en analytische tools om transacties te onderzoeken, patronen van gedrag die wijzen op witwassen of financiering van terrorisme te identificeren en te zorgen voor naleving van regelgevende vereisten.

Tetrapylon hanteert een op risico’s gebaseerde aanpak voor Transaction Monitoring, waarbij strategieën worden afgestemd op het specifieke risicoprofiel van elke klant. Dit omvat het instellen van parameters voor normaal transactioneel gedrag en het gebruik van geavanceerde algoritmen om transacties te markeren en te onderzoeken die afwijken van vastgestelde patronen. Het screeningproces omvat de evaluatie van klantprofielen, tegenpartijen en transactionele relaties om potentiële risico’s te identificeren.

Het bedrijf legt sterk de nadruk op de integratie van geavanceerde technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), om de effectiviteit van Transaction Monitoring en Screening-processen te verbeteren. Deze technologieën maken automatisering van routinetaken mogelijk, identificatie van complexe patronen die traditionele methoden kunnen ontwijken, en continue verbetering van de mogelijkheden voor risicodetectie.

De Transaction Monitoring en Screening-diensten van Tetrapylon omvatten ook het screenen van individuen en entiteiten tegen verschillende sanctielijsten om te voldoen aan wereldwijde regelgevende vereisten. Dit omvat continue monitoring en updating van sanctiedatabases om risico’s die verband houden met het omgaan met gesanctioneerde entiteiten snel te identificeren en te beperken.

Gedurende het proces werkt Tetrapylon nauw samen met klanten om Transaction Monitoring en Screening-oplossingen aan te passen aan hun specifieke zakelijke behoeften. Het bedrijf geeft advies over het optimaliseren van parameters, het bijwerken van beleid en procedures, en het implementeren van trainingsprogramma’s om de capaciteiten van personeel dat betrokken is bij monitoringactiviteiten te verbeteren.

Het kiezen van Transaction Monitoring en Screening-diensten bij Tetrapylon stelt organisaties in staat om proactief financiële risico’s te beheren, te voldoen aan regelgevende normen en bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden. De cutting-edge aanpak van Tetrapylon zorgt ervoor dat klanten voorop blijven lopen bij evoluerende bedreigingen en voldoen aan de hoogste normen van risicobeheer voor financiële misdrijven.

Tetrapylon Forensic Auditing excelleert in expertise op het gebied van de bestrijding van witwassen (AML) en financiering van terrorisme (CTF), en biedt uitgebreide diensten voor Transaction Monitoring & Screening. Transaction monitoring en screening zijn cruciale onderdelen van een effectief AML-programma, gericht op het detecteren en voorkomen van illegale financiële activiteiten. Hier volgt een gedetailleerde beschrijving van de diensten voor Transaction Monitoring & Screening van Tetrapylon:

 1. Geavanceerde Systemen voor Transactiemonitoring:

  • Implementeer geavanceerde systemen voor transactiemonitoring voor real-time surveillance van financiële transacties.
  • Maak gebruik van geavanceerde algoritmen en analyses om ongebruikelijke patronen en mogelijke verdachte activiteiten te identificeren.
 2. Aangepaste Regelsets:

  • Ontwikkel en pas regelsets aan op basis van het specifieke risicoprofiel en de bedrijfsactiviteiten van de klant.
  • Zorg ervoor dat regels voor transactiemonitoring in lijn zijn met regelgevende vereisten en industrienormen.
 3. Risicogebaseerde Benadering:

  • Pas een risicogebaseerde benadering toe op transactiemonitoring, waarbij middelen worden geconcentreerd op hoogrisicogebieden.
  • Pas de intensiteit van monitoring aan op basis van risicobeoordelingen van klanten en kenmerken van transacties.
 4. Detectie op Basis van Scenario’s:

  • Creëer modellen voor detectie op basis van scenario’s om complexe witwaspraktijken en financiering van terrorisme te identificeren.
  • Werk scenario’s regelmatig bij om aan te passen aan evoluerende methoden van financiële criminaliteit.
 5. Integratie van Geavanceerde Analyse:

  • Integreer geavanceerde analyses, machine learning en kunstmatige intelligentie voor verbeterde detectie van afwijkingen.
  • Maak gebruik van op data gebaseerde inzichten om de effectiviteit van transactiemonitoring te verbeteren.
 6. Realtime Meldingen en Rapportage:

  • Maak realtime meldingen mogelijk voor mogelijk verdachte transacties.
  • Genereer uitgebreide rapporten voor management, compliance en regelgevende rapportagedoeleinden.
 7. Integratie van Klantonderzoek (CDD):

  • Integreer gegevens voor klantonderzoek in transactiemonitoringprocessen.
  • Verbeter het vermogen om transactieactiviteit te correleren met klantprofielen en afwijkingen van normaal gedrag te identificeren.
 8. Continue Kalibratie en Optimalisatie:

  • Kalibreer en optimaliseer transactiemonitoringsystemen continu op basis van prestatieanalyse.
  • Blijf proactief in het aanpakken van foutpositieven en het verfijnen van de drempels voor meldingen.
 9. Geautomatiseerde Workflow voor Casemanagement:

  • Implementeer een geautomatiseerde workflow voor casemanagement voor efficiënt onderzoek van gemelde transacties.
  • Vereenvoudig het proces van beoordeling en escalatie van meldingen naar de juiste onderzoeksteams.
 10. Naam- en Transactiescreening:

  • Voer realtime screening uit van namen tegen wereldwijde watchlists en sanctiedatabases.
  • Integreer transactiescreening om mogelijke overeenkomsten te identificeren en te zorgen voor naleving van regelgevende vereisten.
 11. Geospatiale Analyse:

  • Pas geospatiale analyse toe op transacties om afwijkingen te detecteren op basis van geografische patronen.
  • Verbeter het vermogen om mogelijke witwasactiviteiten te identificeren met geografische correlaties.
 12. Schaalbaarheid en Flexibiliteit:

  • Ontwerp transactiemonitoringsystemen die kunnen meegroeien met de groei van het bedrijf van de klant.
  • Zorg voor flexibiliteit om aanpassingen te maken aan veranderingen in regelgevende vereisten en bedrijfsdynamiek.
 13. Training- en Bewustmakingsprogramma’s:

  • Organiseer trainingsprogramma’s voor personeel betrokken bij transactiemonitoring.
  • Vergroot het bewustzijn van opkomende risico’s en bied richtlijnen voor effectieve monitoringpraktijken.
 14. Kwaliteitsborging en Validatie:

  • Stel maatregelen voor kwaliteitsborging in om de nauwkeurigheid van meldingen voor transactiemonitoring te valideren.
  • Voer periodieke beoordelingen en tests uit om de effectiviteit van de monitoringssystemen te waarborgen.
 15. Adviesdiensten over Regelgevingswijzigingen:

  • Bied adviesdiensten over wijzigingen in AML- en CTF-regelgeving die van invloed zijn op transactiemonitoring.
  • Help klanten om compliant te blijven met evoluerende regelgevende normen.

De diensten voor Transaction Monitoring & Screening van Tetrapylon Forensic Auditing zijn ontworpen om organisaties te voorzien van robuuste tools en processen om de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme te identificeren en te verminderen. Door geavanceerde technologieën te integreren en een op risico’s gerichte benadering te volgen, streeft Tetrapylon ernaar de algehele effectiviteit van transactiemonitoring binnen het kader van AML en CTF te verbeteren.

Previous Story

AML Remediation

Next Story

Know your Assets

Latest from AML & CTF

Know your Assets

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in diensten voor “Ken Uw Activa”, specifiek op het gebied van

AML Remediation

Tetrapylon Forensic Auditing excelleert in het leveren van AML Remediation-diensten als onderdeel van haar toewijding om

CPF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering

CTF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering