RC Support Services

Tetrapylon Forensic Auditing biedt robuuste RC (Regulatory Compliance) Support Services als onderdeel van haar service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE), gespecialiseerd in expertise op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CTF). De organisatie is toegewijd aan het aanbieden van uitgebreide oplossingen voor financieel risicobeheer om bedrijven te helpen bij het navigeren en beperken van de steeds veranderende uitdagingen op het gebied van regelgeving die verband houden met witwassen en financiering van terrorisme. De RC Support Services van Tetrapylon zijn ontworpen om organisaties te voorzien van de tools en kennis die nodig zijn om te voldoen aan en duurzaam te blijven voldoen aan internationale AML- en CTF-regelgeving.

Het team van experts van Tetrapylon werkt nauw samen met klanten om RC Support Services aan te passen aan hun specifieke behoeften. Dit omvat het uitvoeren van grondige risicobeoordelingen, het implementeren van op maat gemaakte AML- en CTF-complianceprogramma’s en het bieden van doorlopende ondersteuning om in te spelen op opkomende regelgevingsvereisten. De organisatie maakt gebruik van geavanceerde technologieën, waaronder gegevensanalyse en kunstmatige intelligentie, om de mogelijkheden voor risicodetectie te verbeteren en nalevingsprocessen te stroomlijnen. Tetrapylon legt sterk de nadruk op proactief risicobeheer, zodat klanten goed zijn voorbereid om potentiële financiële risico’s te identificeren, beoordelen en aanpakken.

De RC Support Services omvatten een scala aan activiteiten, van transactiemonitoring en klantonderzoeken tot screening van sancties en rapportage van verdachte activiteiten. Tetrapylon helpt organisaties bij het opbouwen van veerkrachtige systemen die niet alleen voldoen aan de huidige regelgevende normen, maar ook aanpassen aan toekomstige veranderingen in het regelgevingslandschap. Door een cultuur van naleving te bevorderen en continue educatie te bieden, stelt Tetrapylon klanten in staat om voorop te blijven lopen bij financiële risico’s, waarbij transparantie, integriteit en ethisch gedrag in hun activiteiten worden bevorderd.

RC Support Services binnen de AML & CTF-expertise van Tetrapylon Forensic Auditing omvatten een allesomvattende benadering van Financial Crime Risk Management. Het gedetailleerde proces omvat Preventie, Detectie, Onderzoek, Respons, Advisering, Juridische stappen en Onderhandeling om risico’s met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme effectief te beheren.

 1. Preventie:

  • Ontwikkel en implementeer robuuste beleidslijnen en procedures om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.
  • Stel strenge processen voor klantendue diligence in om de identiteit van klanten te verifiëren en het risico op mogelijke illegale financiële activiteiten te beoordelen.
  • Bied trainingsprogramma’s aan om medewerkers te informeren over AML & CTF-regelgeving, rode vlaggen en het belang van waakzaamheid bij het voorkomen van financiële misdrijven.
  • Voer regelmatig risicobeoordelingen uit om kwetsbaarheden te identificeren en preventiemaatregelen dienovereenkomstig bij te werken.
 2. Detectie:

  • Maak gebruik van geavanceerde monitorsystemen en gegevensanalyse om ongebruikelijke patronen te detecteren die wijzen op witwassen of financiering van terrorisme.
  • Implementeer transactiemonitoring en gedragsanalyse om verdachte activiteiten te identificeren.
  • Werk samen met regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties om op de hoogte te blijven van opkomende trends in witwassen en financiering van terrorisme.
  • Moedig het melden van verdachte activiteiten aan via interne en externe meldingsmechanismen.
 3. Onderzoek:

  • Stel een gespecialiseerd onderzoeksteam samen met expertise in forensische boekhouding en onderzoeken naar witwassen.
  • Voer grondige interne onderzoeken uit in reactie op vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme.
  • Werk samen met regelgevende autoriteiten en wetshandhavingsinstanties, waarbij informatie en inzichten worden gedeeld.
  • Zorg ervoor dat onderzoeken voldoen aan juridische normen en ethische overwegingen.
 4. Respons:

  • Ontwikkel een crisisresponsplan dat is afgestemd op incidenten met betrekking tot witwassen of financiering van terrorisme.
  • Stel communicatieprotocollen op met regelgevende autoriteiten en wetshandhavingsinstanties.
  • Voer onmiddellijke acties uit om de impact van vermeende financiële misdrijven te beperken.
  • Communiceer transparant met belanghebbenden, waarbij toewijding wordt getoond om witwassen en financiering van terrorisme aan te pakken.
 5. Advisering:

  • Bied gespecialiseerde adviesdiensten aan klanten over de beste praktijken voor het voorkomen en aanpakken van witwassen en financiering van terrorisme.
  • Geef advies over het navigeren door complexe regelgevingslandschappen met betrekking tot AML & CTF-naleving.
  • Voer risicobeoordelingen uit die specifiek zijn voor witwassen en financiering van terrorisme voor klanten en beveel strategieën ter beperking aan.
  • Adviseer over de ontwikkeling en versterking van interne controles om financiële misdrijven te voorkomen.
 6. Juridische stappen:

  • Werk samen met juridische experts om sterke zaken op te bouwen tegen individuen of entiteiten die betrokken zijn bij witwassen of financiering van terrorisme.
  • Vertegenwoordig klanten in juridische procedures met betrekking tot beschuldigingen van financiële misdrijven.
  • Zorg ervoor dat alle juridische stappen voldoen aan nationale en internationale juridische kaders.
  • Onderneem juridische stappen om schadevergoeding en boetes te herstellen als gevolg van witwassen of financiering van terrorisme.
 7. Onderhandeling:

  • Neem deel aan onderhandelingen met regelgevende autoriteiten om schikkingen en oplossingen te zoeken in gevallen van witwassen of financiering van terrorisme.
  • Werk samen met relevante partijen om samenwerkingsovereenkomsten te onderhandelen in gevallen van financiële misdrijven.
  • Balanceer juridische overwegingen met strategische onderhandelingen om de beste resultaten te behalen.
  • Pleit voor klanten en toon toewijding aan de preventie van witwassen en financiering van terrorisme.

De AML & CTF-expertise van Tetrapylon Forensic Auditing integreert deze componenten in een samenhangend kader en biedt organisaties een krachtige strategie om de risico’s met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme effectief te beheren.

Previous Story

Trade-Based Money Laundering

Next Story

AML Risk Governance

Latest from AML & CTF

Know your Assets

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in diensten voor “Ken Uw Activa”, specifiek op het gebied van

AML Remediation

Tetrapylon Forensic Auditing excelleert in het leveren van AML Remediation-diensten als onderdeel van haar toewijding om

CPF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering