Know your Assets

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in diensten voor “Ken Uw Activa”, specifiek op het gebied van AML/CTF (Anti-Witwassen/Tegen Financiering van Terrorisme) Risicoscoren van Activa. Deze dienst is een essentieel onderdeel van de Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) service line en is ontworpen om het beheer van risico’s op financiële misdrijven te verbeteren door organisaties een uitgebreid inzicht te bieden in de risico’s die verbonden zijn aan hun activa.

De aanpak van “Ken Uw Activa” omvat een grondige analyse en risicoscore van verschillende activa die door een organisatie worden aangehouden. Deze activa kunnen financiële instrumenten, onroerend goed, investeringen en andere waardevolle bezittingen omvatten. Tetrapylon maakt gebruik van geavanceerde methodologieën en tools om de inherente risico’s van elk activum te beoordelen, rekening houdend met factoren zoals jurisdictierisico’s, sectorspecifieke risico’s en het potentiële gebruik voor illegale activiteiten zoals witwassen of financiering van terrorisme.

De AML/CTF Risicoscore van Activa wordt afgestemd op het specifieke risicoprofiel en bedrijfsprofiel van de klant. Tetrapylon werkt nauw samen met organisaties om risicoscoremodellen op te zetten die in lijn zijn met regelgevende vereisten en beste praktijken in de industrie. Het doel is om organisaties een dynamisch en adaptief raamwerk voor risicoscore te bieden dat de evoluerende aard van financiële misdrijven weerspiegelt.

Tetrapylon hanteert een multidimensionele aanpak voor het risicoscoren van activa, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de kenmerken van de activa zelf, maar ook met bredere economische en geopolitieke factoren die van invloed kunnen zijn op hun risicoprofiel. Deze uitgebreide analyse stelt organisaties in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen over het beheer en de monitoring van hun activa, met naleving van AML/CTF-regelgeving en het beperken van de risico’s die verband houden met financiële misdrijven.

Het bedrijf benadrukt het belang van technologie bij het risicoscoren van AML/CTF van activa. Door geavanceerde tools en data-analyse te benutten, stelt Tetrapylon organisaties in staat om het proces van risicoscoren te automatiseren, de nauwkeurigheid van beoordelingen te verbeteren en opkomende risico’s in realtime te identificeren. Deze proactieve aanpak stelt organisaties in staat om potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden voor te blijven.

Gedurende het proces van AML/CTF Risicoscoren van Activa biedt Tetrapylon strategische begeleiding aan klanten, waarbij ze hen helpt bij het ontwikkelen van strategieën voor risicobeperking en het implementeren van robuuste monitoringmechanismen. Het bedrijf vergemakkelijkt ook de communicatie met regelgevende instanties, waarbij het een toewijding aan naleving en risicobeheer aantoont.

Het kiezen van de diensten “Ken Uw Activa” van Tetrapylon zorgt ervoor dat organisaties een uitgebreid en dynamisch begrip hebben van de risico’s die verbonden zijn aan hun activa. Door geavanceerde methoden voor risicoscore en op technologie gebaseerde oplossingen te integreren, stelt Tetrapylon klanten in staat hun praktijken voor risicobeheer van financiële misdrijven te versterken en met vertrouwen door het complexe landschap van AML/CTF-naleving te navigeren.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt uitgebreide “Know Your Asset” (KYA) diensten als onderdeel van haar expertise op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CTF). Het “Know Your Asset”-kader richt zich op een grondig begrip van verschillende activa om de risico’s van financiële misdrijven te verminderen. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de “Know Your Asset”-diensten van Tetrapylon:

 1. Identificatie en Classificatie van Activiteiten:

  • Gebruik geavanceerde technieken voor de identificatie en classificatie van verschillende soorten activa.
  • Creëer een uitgebreid overzicht van financiële en niet-financiële activa die worden aangehouden door individuen of entiteiten.
 2. Risicogebaseerd Profileren van Activiteiten:

  • Voer risicogebaseerd profileren van activa uit om hun vatbaarheid voor witwassen of financiering van terrorisme te beoordelen.
  • Ken risicobeoordelingen toe aan activa op basis van factoren zoals liquiditeit, complexiteit en jurisdictieoverwegingen.
 3. Analyse van Eigendom en Voordelig Eigendom:

  • Voer diepgaande analyses uit om het wettelijke eigendom van activa te bepalen.
  • Identificeer structuren van voordelig eigendom en beoordeel hun potentiële implicaties voor AML- en CTF-risico’s.
 4. Transactiemonitoring voor Activiteiten:

  • Implementeer transactiemonitoringsystemen die specifiek zijn afgestemd op verschillende soorten activa.
  • Detecteer en analyseer transacties die verband houden met hoogrisico-activa om mogelijke verdachte activiteiten te identificeren.
 5. Due Diligence voor Onroerend Goed:

  • Voer due diligence uit voor onroerend goed om eigendom te verifiëren en de bijbehorende risico’s te beoordelen.
  • Onderzoek onroerendgoedtransacties op mogelijke indicatoren van witwassen of illegale financiële activiteiten.
 6. Analyse van Kunst en Luxegoederen:

  • Analyseer activa met een hoge waarde zoals kunst, sieraden en luxegoederen op eigendom en authenticiteit.
  • Beoordeel het risicoprofiel van deze activa en monitor transacties die verband houden met hun aankoop of verkoop.
 7. Tracking van Digitale Activiteiten:

  • Implementeer trackingmechanismen voor digitale activa, inclusief cryptocurrencies.
  • Monitor en analyseer transacties met digitale activa om mogelijke risico’s en illegale activiteiten te identificeren.
 8. Structuren van Eigendom voor Bedrijven:

  • Onderzoek bedrijfsentiteiten en hun eigendomsstructuren.
  • Beoordeel het potentieel voor het verhullen of compliceren van eigendom binnen complexe bedrijfshiërarchieën.
 9. Naleving van Wettelijke Eisen:

  • Zorg voor naleving van wettelijke eisen met betrekking tot eigendom van activa en transacties.
  • Bied begeleiding bij het aanpassen aan veranderingen in AML- en CTF-regelgeving die van invloed zijn op vermogensbeheer.
 10. Integratie met Klantonderzoek (CDD):

  • Integreer informatie over activa naadloos met processen voor klantonderzoek.
  • Verbeter het algehele begrip van klantprofielen door rekening te houden met hun bijbehorende activa.
 11. Due Diligence met Verhoogde Intensiteit voor Hoogrisico-activa:

  • Pas due diligence-maatregelen toe met verhoogde intensiteit voor activa die als hoog risico worden geclassificeerd.
  • Voer diepgaander onderzoek en monitoring uit voor activa met verhoogde zorgen op het gebied van AML en CTF.
 12. Geospatiale Analyse voor Onroerend Goed:

  • Gebruik geospatiale analyse om de locatie en waarde van onroerend goed te beoordelen.
  • Identificeer mogelijke discrepanties of anomalieën in de waarden en eigendom van onroerend goed.
 13. Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning voor Monitoring van Activiteiten:

  • Implementeer AI- en machine learning-algoritmen voor continue monitoring van transacties met betrekking tot activa.
  • Verbeter het vermogen om patronen en trends te detecteren die wijzen op verdachte bewegingen van activa.
 14. Continue Monitoring en Rapportage:

  • Stel mechanismen in voor continue monitoring van activa en bijbehorende transacties.
  • Genereer regelmatige rapporten voor klanten, nalevingsteams en regelgevende autoriteiten.
 15. Trainingsprogramma’s voor Vermogensbeheerders:

  • Ontwikkel trainingsprogramma’s voor vermogensbeheerders en relevante medewerkers.
  • Verhoog het bewustzijn van AML- en CTF-risico’s in verband met verschillende soorten activa en verstrek richtlijnen voor naleving.

De “Know Your Asset”-diensten van Tetrapylon Forensic Auditing zijn ontworpen om organisaties te voorzien van een grondig begrip van verschillende activa, waardoor ze proactief de risico’s van financiële misdrijven kunnen beheren en verminderen. Door geavanceerde analyses, op maat gemaakte monitoringsystemen en een op risico’s gerichte benadering streeft Tetrapylon ernaar de effectiviteit van AML- en CTF-maatregelen te verbeteren binnen het kader van vermogensbeheer.

Previous Story

Transaction Monitoring en Screening

Next Story

Business Wide Risk Assessment

Latest from AML & CTF

AML Remediation

Tetrapylon Forensic Auditing excelleert in het leveren van AML Remediation-diensten als onderdeel van haar toewijding om

CPF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering

CTF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering