Business Wide Risk Assessment

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het uitvoeren van Business Wide Risk Assessments als onderdeel van haar toewijding aan effectief risicobeheer op het gebied van financiële misdrijven binnen het domein van Anti-Witwassen (AML) en Tegen Financiering van Terrorisme (CTF). Dit cruciale onderdeel van de service line Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) is ontworpen om organisaties inzicht te bieden in de algehele risico’s waarmee ze worden geconfronteerd in hun volledige bedrijfsvoering.

Een Business Wide Risk Assessment omvat een systematisch en grondig onderzoek van de activiteiten, structuur, klanten, partners en transacties van een organisatie om potentiële risico’s met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme te identificeren en te evalueren. Tetrapylon hanteert een op risico gebaseerde benadering, waarbij verschillende factoren zoals geografische locaties, bedrijfssectoren, klantprofielen en de complexiteit van transacties in overweging worden genomen.

Het proces begint met een gedetailleerde analyse van de interne controles, beleidslijnen en procedures van de organisatie met betrekking tot AML en CTF. Tetrapylon werkt nauw samen met de klant om een op maat gemaakte aanpak te waarborgen die in lijn is met de specifieke risicobereidheid van de organisatie, sectorregelgeving en best practices. Deze samenwerking heeft tot doel een robuust raamwerk voor risicobeheer vast te stellen dat zowel proactief als adaptief is.

Tetrapylon maakt gebruik van geavanceerde data-analyse en op technologie gebaseerde tools om de effectiviteit van de Business Wide Risk Assessment te verbeteren. Dit omvat het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning-algoritmen om patronen en afwijkingen te identificeren die mogelijk op potentiële risico’s wijzen. De integratie van technologie verhoogt niet alleen de efficiëntie van het beoordelingsproces, maar stelt organisaties ook in staat om voorop te blijven lopen bij de evoluerende dreigingen van financiële misdrijven.

De bevindingen van de Business Wide Risk Assessment worden samengevoegd in een uitgebreid rapport dat geïdentificeerde risico’s, hun potentiële impact en aanbevelingen voor mitigatie uiteenzet. Tetrapylon werkt nauw samen met organisaties om risicobeperkende strategieën te implementeren, interne controles te versterken en maatregelen voor naleving van AML/CTF te verbeteren.

Continue monitoring en periodieke herbeoordelingen zijn integraal onderdeel van de methodologie van de Business Wide Risk Assessment. Dit zorgt ervoor dat het risicolandschap regelmatig wordt beoordeeld en dat organisaties hun risicobeheerstrategieën kunnen aanpassen aan veranderingen in hun zakelijke omgeving of opkomende trends in financiële misdrijven.

Het inschakelen van Tetrapylon voor een Business Wide Risk Assessment stelt organisaties in staat om proactief financiële misdrijven over hun gehele bedrijfsspectrum te beheren en te beperken. Door expertise, technologie en een samenwerkingsgerichte aanpak te combineren, helpt Tetrapylon organisaties bij het opbouwen van een veerkrachtige verdediging tegen dreigingen van witwassen en financiering van terrorisme.

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het leveren van uitgebreide diensten voor Business Wide Risk Assessment (BWRA) als onderdeel van haar expertise op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CTF). Het Business Wide Risk Assessment is een strategisch proces gericht op het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen van geld en financiering van terrorisme binnen een hele onderneming. Hier volgt een gedetailleerde beschrijving van de BWRA-diensten van Tetrapylon:

 1. Identificatie van Risico’s:

  • Voer een grondige beoordeling uit om potentiële risico’s van witwassen van geld en financiering van terrorisme binnen de onderneming te identificeren.
  • Identificeer kwetsbaarheden in bedrijfsactiviteiten, producten, diensten en klantrelaties.
 2. Toetsing aan Regelgeving:

  • Zorg voor naleving van AML- en CTF-regelgeving die relevant is voor de onderneming.
  • Beoordeel en update beleidsregels en procedures om deze af te stemmen op de laatste wettelijke eisen.
 3. Analyse van Risico’s Specifiek voor de Sector:

  • Pas risicoanalyses aan op basis van de specifieke sector waarin de onderneming opereert.
  • Houd rekening met sector-specifieke factoren die AML- en CTF-risico’s kunnen opleveren.
 4. Profilering van Klant- en Transactierisico’s:

  • Ontwikkel klantrisicoprofielen op basis van factoren zoals transactiepatronen, geografische locaties en zakelijke relaties.
  • Beoordeel transactierisico’s in verband met verschillende soorten klanten en transacties.
 5. Beoordeling van Risico’s van Producten en Diensten:

  • Evalueer de inherente risico’s die verbonden zijn aan de producten en diensten die door de onderneming worden aangeboden.
  • Classificeer producten en diensten op basis van hun vatbaarheid voor witwassen van geld en financiering van terrorisme.
 6. Geografische Risicoanalyse:

  • Beoordeel geografische risico’s met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten en klantenbasis van de onderneming.
  • Overweeg de impact van jurisdicties met een hoger risico op witwassen van geld en financiering van terrorisme.
 7. Evaluatie van Technologische Risico’s:

  • Evalueer de technologische infrastructuur en de gevoeligheid voor cyberdreigingen en financiële misdrijven.
  • Implementeer maatregelen om de cybersecurity te versterken en technologische risico’s te beperken.
 8. Verbeteringen in Klantonderzoek (CDD):

  • Verbeter processen voor klantonderzoek om een grondig begrip van klanten te waarborgen.
  • Implementeer procedures voor doorlopende monitoring en bijwerking van klantinformatie.
 9. Trainingsprogramma’s voor Personeel:

  • Ontwikkel trainingsprogramma’s voor personeel om het bewustzijn van AML- en CTF-risico’s te vergroten.
  • Zorg ervoor dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de laatste trends en wettelijke wijzigingen.
 10. Optimalisatie van Systemen voor Transactiemonitoring:

  • Optimaliseer systemen voor transactiemonitoring om verdachte activiteiten effectief te detecteren.
  • Integreer geavanceerde analyses en machine learning voor real-time monitoring.
 11. Protocollen voor Verbeterde Due Diligence (EDD):

  • Stel protocollen op voor verbeterde due diligence voor klanten of transacties met een hoog risico.
  • Implementeer aanvullende controle en monitoring voor entiteiten met verhoogde AML- en CTF-risico’s.
 12. Kader voor Rapportage en Documentatie:

  • Ontwikkel een robuust kader voor rapportage en documentatie van AML- en CTF-activiteiten.
  • Zorg voor tijdige rapportage aan regelgevende autoriteiten volgens wettelijke vereisten.
 13. Onafhankelijke Audits en Beoordelingen:

  • Voer onafhankelijke audits en beoordelingen uit van AML- en CTF-processen.
  • Identificeer verbeterpunten en zorg voor voortdurende naleving.
 14. Samenwerking met Regelgevende Instanties:

  • Stimuleer samenwerking en communicatie met regelgevende instanties.
  • Blijf op de hoogte van best practices in de branche en regelgevingsverwachtingen.
 15. Planning voor Crisisbeheer:

  • Ontwikkel plannen voor crisisbeheer om effectief te reageren op AML- en CTF-incidenten.
  • Stel communicatieprotocollen en actieplannen op voor verschillende risicoscenario’s.
 16. Continue Monitoring en Updates:

  • Implementeer mechanismen voor continue monitoring om aan te passen aan evoluerende risico’s.
  • Werk regelmatig risicobeoordelingen bij op basis van veranderingen in de zakelijke omgeving en het regelgevingslandschap.

De BWRA-diensten van Tetrapylon Forensic Auditing zijn ontworpen om bedrijven een proactieve en uitgebreide aanpak te bieden voor het beheren van AML- en CTF-risico’s. Door gedetailleerde risicoanalyse, naleving van regelgeving en strategische verbeteringen aan processen en technologie streeft Tetrapylon ernaar organisaties effectief te wapenen tegen financiële misdrijven.

Previous Story

Know your Assets

Next Story

Belastingontduiking en Belastingfraude

Latest from AML & CTF

Know your Assets

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in diensten voor “Ken Uw Activa”, specifiek op het gebied van

AML Remediation

Tetrapylon Forensic Auditing excelleert in het leveren van AML Remediation-diensten als onderdeel van haar toewijding om

CPF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering

CTF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering