AML Training

Tetrapylon Forensic Auditing is een toonaangevende aanbieder van gespecialiseerde trainingsprogramma’s op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) binnen haar service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Erkennend de cruciale rol van educatie bij het bestrijden van financiële misdrijven, streeft Tetrapylon ernaar organisaties en hun personeel te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de complexiteit van AML en Counter-Terrorist Financing (CTF) te begrijpen.

De Training on Anti-Money Laundering die Tetrapylon aanbiedt, is ontworpen voor een divers publiek, waaronder financiële instellingen, regelgevende instanties en bedrijven in verschillende sectoren. De trainingsprogramma’s zijn afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen van elke klant, zodat relevantie en effectiviteit worden gewaarborgd.

De inhoud van de training beslaat een breed spectrum aan AML-onderwerpen, waaronder wettelijke vereisten, methodologieën voor risicobeoordeling, processen voor klantonderzoek (CDD), transactiemonitoring en rapportageverplichtingen. De trainingsmodules worden regelmatig bijgewerkt om aan te sluiten bij de nieuwste trends in de branche, wetswijzigingen en opkomende bedreigingen op het gebied van financiële misdrijven.

Het team van experts van Tetrapylon, bestaande uit ervaren professionals op het gebied van AML en financiële misdrijven, verzorgt boeiende en informatieve trainingsessies. Deze sessies kunnen workshops, seminars, webinars en aangepast trainingsmateriaal omvatten om verschillende leerbehoeften en organisatorische vereisten te accommoderen.

Bovendien gaat Tetrapylon verder dan theoretische kennis en benadrukt het de praktische toepassing via casestudies, simulaties en scenario’s uit de praktijk. Deze hands-on benadering zorgt ervoor dat deelnemers niet alleen de theoretische concepten begrijpen, maar ook de praktische vaardigheden verwerven die nodig zijn om potentiële AML-risico’s binnen hun respectieve functies te identificeren en aan te pakken.

Door te investeren in Training on Anti-Money Laundering met Tetrapylon verbeteren organisaties hun algehele veerkracht tegen financiële misdrijven, bevorderen zij een cultuur van naleving en stellen zij hun teams in staat om actief bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt uitgebreide trainingsservices op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) binnen zijn expertise in AML & CTF. Deze diensten zijn ontworpen om organisaties en hun personeel uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief witwassen van geld te bestrijden en te voldoen aan de regelgeving inzake de bestrijding van witwassen. De AML-trainingsdiensten behandelen verschillende aspecten, zodat een holistisch begrip en praktische toepassing van AML-principes worden gegarandeerd.

 1. Aangepaste Trainingsprogramma’s:

  • Pas trainingsprogramma’s aan om te voldoen aan de specifieke behoeften en operationele context van de organisatie.
  • Ontwikkel op maat gemaakte modules op basis van de branche, regelgeving en de aard van de zakelijke activiteiten van de organisatie.
 2. Fundamentele AML-concepten:

  • Behandel fundamentele AML-concepten, waaronder de fasen van witwassen, rode vlaggen en typologieën.
  • Zorg voor een solide basis van het regelgevend kader en internationale normen die AML reguleren.
 3. Training in Regelgeving en Compliance:

  • Grondige training over relevante AML-regelgeving, richtlijnen en wettelijke verplichtingen.
  • Zorg ervoor dat deelnemers begrijpen wat de gevolgen zijn van non-compliance en de juridische consequenties.
 4. Risicogebaseerde Aanpak:

  • Training over de implementatie van een risicogebaseerde aanpak voor AML-compliance.
  • Onderwijs over methoden voor risicobeoordeling en de ontwikkeling van strategieën voor risicovermindering.
 5. Training in Klantonderzoek (CDD):

  • Focus op processen voor klantonderzoek, waarbij de nadruk ligt op het belang van het kennen van uw klant.
  • Begeleiding bij het uitvoeren van versterkt klantonderzoek voor klanten met een hoog risico.
 6. Technieken voor Transactiebewaking:

  • Train deelnemers in effectieve technieken voor transactiebewaking.
  • Benadruk het gebruik van technologie en gegevensanalyse bij het identificeren van verdachte transacties.
 7. Rapportage van Verdachte Activiteiten (SAR):

  • Begeleid deelnemers bij het proces van identificatie en rapportage van verdachte activiteiten.
  • Zorg ervoor dat begrip bestaat over de vereisten voor verdachte activiteiten en het belang van tijdige rapportage.
 8. Rolspecifieke Training:

  • Bied rolspecifieke training voor verschillende functies binnen de organisatie, waarbij de inhoud wordt afgestemd op de verantwoordelijkheden van elke rol.
  • Inclusief training voor personeel aan de frontlinie, compliance officers en het management.
 9. Case Studies en Praktijksituaties:

  • Maak gebruik van echte casestudies en praktijksituaties om het begrip te vergroten.
  • Moedig deelnemers aan om AML-principes toe te passen in gesimuleerde situaties.
 10. Training in Technologie en Tools:

  • Bied training aan over het gebruik van AML-technologietools en software.
  • Zorg ervoor dat deelnemers bedreven zijn in het benutten van technologische oplossingen voor AML-compliance.
 11. Continue Educatie en Updates:

  • Vestig een kader voor continue AML-educatie om deelnemers op de hoogte te houden van evoluerende risico’s en regelgevingswijzigingen.
  • Verschaf updates over opkomende trends in witwassen en financiële criminaliteit.
 12. Certificeringsprogramma’s:

  • Bied AML-certificeringsprogramma’s aan zodat deelnemers hun kennis en vaardigheden kunnen valideren.
  • Verstrek erkende certificeringen die laten zien dat aan de normen van de branche wordt voldaan.
 13. Interactieve Workshops en Seminars:

  • Organiseer interactieve workshops en seminars om betrokkenheid en discussie te bevorderen.
  • Stimuleer kennisdeling en samenwerking tussen deelnemers.
 14. Wereldwijde Perspectieven op AML:

  • Verstrek inzichten in AML-praktijken op wereldwijde schaal.
  • Integreer internationale casestudies om de perspectieven van deelnemers te verbreden.
 15. Evaluatie en Beoordeling:

  • Voer beoordelingen uit om de effectiviteit van de trainingsprogramma’s te meten.
  • Verzamel feedback van deelnemers om de trainingssessies continu te verbeteren en aan te passen.

De AML-trainingsdiensten van Tetrapylon Forensic Auditing streven ernaar organisaties te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een robuuste cultuur van AML-naleving op te bouwen. Door op maat gemaakte en actuele training aan te bieden, zorgt Tetrapylon ervoor dat deelnemers goed zijn uitgerust om het complexe landschap van regelgeving en praktijken inzake de bestrijding van witwassen te navigeren.

Previous Story

AML Transformatie

Next Story

CTF Training

Latest from AML & CTF

Know your Assets

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in diensten voor “Ken Uw Activa”, specifiek op het gebied van

AML Remediation

Tetrapylon Forensic Auditing excelleert in het leveren van AML Remediation-diensten als onderdeel van haar toewijding om

CPF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering